Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 27.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med ferske nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og vind fra SØ vil føre til ustabile nysnøflak i terreng som samler snø og leheng mot V. I noen heng vil det være lett å løse ut middels store skred i ferske nysnøflak. Små ferske skred og sprekker i snødekket er tydelige faretegn. Eldre fokksnø i S og Ø ansees i all hovedsak som stabil. Det er vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Den dominerende vindretningen har vært V-NV, så flakdannelse og snømengde er mest utpreget i Ø-S lesider i høyfjellet. Snødekket er svært ujevnt fordelt med flere meter snø i lesider og andre områder som knapt har snø. Den gamle fokksnøen har i all hovedsak stabilisert seg, men vær oppmerksom på lokale forskjeller innad i regionen. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Kantkorn er tidligere påvist i snødekket, men det har sannsynligvis liten utbredelse og skal ha stor tilleggsbelastning for å kunne gå til brudd.
Det ble rapportert om tre skred Haukelifjell skisenter lørdag. Skred har sannsynligvis løsnet i nysnøflak, men det ene skredet skal ha gått helt ned på skarelaget.
Lørdag morgen stedvis 10-15 cm lett og løs nysnø. Bris fra Ø i fjellet, skyet og tidvis lett snøvær. Det ble rapportert om flere drønn i snødekket i Rauland lørdag, litt under skoggrensa i flatt terreng.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -12 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 12:36

1246 moh

Laurids@USNnaturguide (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Mye løssnø i skogen

Vær

Snø -9 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor variasjon i snømengde pga mye vindtransport! Alt fra 2cm til over 150cm snødybde

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Notater

ObsID: 178039

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 11:13

1310 moh

Lars Sollie (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat 2 2 Enkelte oppsamlinger av snøfokk må en være obs på. Mye luftig snø i skogsområder og lesider (V)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTP23@50cmQ2 Middels 20cm ubunden nysnø på toppen, snøen under er mer fokket og gikk greit

ObsID: 178006

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 10:52

1143 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rolf B.

Snødekke

50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 177898

Vest-Telemark / VINJE

Snø

26.01.2019 kl. 22:41

796 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 177835

Vest-Telemark / VINJE

Snø

26.01.2019 kl. 12:56

957 moh

Oysteine (Ukjent)

Vær

Snø -8,5 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere. På flatmark

ObsID: 177755

Vest-Telemark / VINJE

Snø

26.01.2019 kl. 08:53

987 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B.

Vær

ObsID: 177697

Vest-Telemark / VINJE

Snø

24.01.2019 kl. 13:30

1137 moh

John Smits (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av snølaget. Noen cm løs og lett nysnø øverst. Rundt 20 cm fokksnø og så et markert skarelag. Posisjon er i samme heng som profilen, men noen meter lenger bort.

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøfall. 2-4 cm lett nysnø i går og i dag.

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 1 mm/0 mm D, 50 cm P RG 1 mm/0 mm D, 50 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mellom 2 og 4 cm lett nysnø siden i går. Mellom 10 og 30 cm løs snø øverst i snødekket i litt skjermede områder. Det er fortsatt en god del mindre snø enn normalt. Mye oppstikkende stein og vegetasjon på rabber og rygger. Mest snø ligger i definerte leområder i sektor mellom øst og sør, etter vedvarende og til tider svært sterk vind fra mellom vest og nordvest. Nede i snødekket ligger flere skarelag, til dels svært tykke. Det vil være meget vanskelig å påvirke eventuelle svake lag under dette skarelaget, der de evt. finnes.

Notater

Tok en lille blokktest. Blokken løsner på ca. 40 cm, i overgangen mellom et fastere fokksnølag under og et litt løsere øverst. Undersøkte bruddflaten for eventuelle kantkorn eller nedsnødd overflaterim, men fant ingen indikasjoner i den retning.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren vurderes som liten. Det er stabile forhold og stort sett gode bindinger mellom lagene. Det skal mye til for å løse ut noe. Selv små hengeskavler er vanskelige å løsne for en skiløper. Holder seg om lag uendret dersom ikke være endres. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 800 moh

ObsID: 177439

Vest-Telemark / VINJE

Snø

24.01.2019 kl. 12:00

1103 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

Lille blokktest ga brudd i fokksnøen på ca 20 cm fra toppen.

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm P/P-K MFcr 1 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i N-NØ fjellside på ca 1100 moh.

ObsID: 177442

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

24.01.2019 kl. 11:52

1101 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten I Raulandsområdet er det stort sett stabile forhold akkurat nå. Lite snø og få skavler i fjellet. Det er kantkorna snø nede i dekket som kan bli et problem senere. Det skal komme mere snø og hvis det blir vind, så vil skredfaren øke en del.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkorn under isskare og nede i snødekket

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm K MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 3 mm/0 mm D, 4 cm I MF 0 mm/0 mm D

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På 1100moh ligger det ca 5cm løs snø over et tynnt skarelag som ble dannet ved siste mildvær. Under dette skarelaget ligger det et lag med delvis gjenfrosset kantkorna snø. (Kornstørrelse ca 1mm). under dette er det ca 15cm hard snø, med et tykkt lag kantkorn under.( kornstørrelse ca 3mm) Nederst mot bakken ligger det et islag

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

ObsID: 177481

Vest-Telemark / VINJE

Snø

24.01.2019 kl. 11:00

1233 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Småsnødde litt ved start på turen. Ga seg etter hvert.

Snøprofil

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 1 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stor variasjon i snømengde. I innblåste heng opptil 300 cm, andre steder avblåst ned til bakken eller til is/skare.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke. Fikk et brudd ved 40 cm ved utføring av den lille blokktesten. Skredfaren vil holde seg lav så lenge det ikke skjer store endringer i været. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Litt variert i hvilke heng snøen har samlet seg, så jeg tar med alle himmelretninger.

ObsID: 177430

Vest-Telemark / VINJE

Snø

24.01.2019 kl. 10:15

1060 moh

Espen Granan (*****)

Vær

Snø 1 m/s 100% skyer Lett snø først på dagen. Lite vind.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblemet ligger i fokksnøen. Ingen tegn til bruddforplantning i fokksnøen på dette sted, selvom det gikk brudd innad i fokksnø. Ingen tegn til kantkorn, selvom det finnes flere skarelag under fokksnøen. Mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Lite vind siste døgnet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Lite vind

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Avblåst og lite snø de fleste steder, men finnes enkelte lommer med mye innblåst snø. Store lokale forskjeller.

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt

ObsID: 177438

Vest-Telemark / VINJE

Snø

24.01.2019 kl. 08:45

984 moh

Espen Granan (*****)

Vær

Snø Lett snø.

ObsID: 177348

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org