Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt ustabile ferske fokksnøflak som utgjør hovedskredproblemet. I høyden der snøen er mest vindpåvirket, er det nok størst utbredelse på flakene. Andre steder i terrenget med mindre vindpåvirkning, kan det også være mulig å løse ut mindre skred som kan utgjøre en fare for en skiløper. Snødekket vil gradvis stabiliseres, men kalde temperaturer gjør at det kan ta noe tid. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Det finnes tørr snø tilgjengelig for vindtransport, men hovedinntrykket er at snødekket i varierende grad er vindpåvirket med varierende hardhet. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært V-NV, så de største flakene finnes i Ø-S lesider. Flakene er mest utbredt i høyfjellet der vinden har tatt mest. Rygger og konvekse fomasjoner over skoggrensa er avblåst og/eller har lite snø med skare. Under tregrensa ligger det stort sett ubunden snø over gamle skarelag.
Siste dager er det observert kantkorn under skarelag i Bykle, Rauland og Haukeliseter.
Lite nedbør av betydning siste par døgn. Torsdag ble det observert rimkrystaller over 1300 moh i Rauland.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

21.01.2019 kl. 14:07

1234 moh

pålr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  pålr Kommentar:  Skred fra kant til kant på bilde

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 300m bredt og 150 høydemeter østvendt skred. Opp mot 1.5m bruddkant

ObsID: 176880

Vest-Telemark / Vinje

Snø

20.01.2019 kl. 15:20

982 moh

NRH Emil Fillingsnes (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ligger mye snø i le sidene, mye lagdeling. Men ikke dypere en 50 cm

ObsID: 176724

Vest-Telemark / Bykle

Snø

20.01.2019 kl. 12:20

977 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av ECT over tregrensen.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 70% skyer Vekslende skydekke, litt sol litt lett snø, men stille.

Tester

ECTN5@12cmQ2 Middels Denne ECT en ble tatt på ca 1100 moh. Over tregrensen der vinden har påvirket. Det bryter i nedføyket nysnø under bærende "lokk"av fokksnø. De øverste 5 cm er pensel harde. Det sprekker ikke opp rundt ski, ingen testheng løst ut.

ECTN23@23cmQ2 God Bryter i nedføyket nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø over nedføyket nysnølag utgjør fremdeles en fare, men det virker ikke veldig potent. Kantkornlag er nå mer innepakket men der snødekket er tynt/mykt kan det påvirkes. Det er meldt stabilt kaldt fremover, Det øverste snødekket vil stabilisere seg etter hvert. Kankornlag vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 900 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snø tirsdag og onsdag ca 20 cm. under 850moh er det en tynn hinne etter + grader onsdag ettermiddag. Over tregrensen og der vinden har fått tak er det vindpakket. i høyden er det et bærende fokksnølag over neføyket nysnø. Toppene er avblåst Under tregrensen finnes det litt løs snø, men det meste er pakket sammen av vind. Det blåste kraftig i går.

Snøprofil

21 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF/DFbk 1 mm/0 mm D, 7 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm D -7,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176694

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.01.2019 kl. 13:26

1016 moh

Laurids (Ukjent)

Tester

ECTP25@25cmQ2 God Ganske reint brudd, og bra utglidning. Om der går skred, går de bra.

CTN God Brudd på 45cm over skare

ECTP12@20cmQ2 Dårlig Fokksnøflak over nedsnødd nysnø

CTM18@45cmQ2 Middels Busk innblanda, så ikke bra resultat. Brudd på kantkorn på 45cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

ObsID: 176869

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.01.2019 kl. 12:36

1029 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind frå vest. Det har kome litt snø dei siste dagane, som byggjer seg opp i lesidene.

ObsID: 176567

Vest-Telemark / Vinje

Snø

18.01.2019 kl. 21:49

1038 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig

Vær

-4 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Ø, SØ over 800 moh

ObsID: 176473

Vest-Telemark / Tinn

Snø

18.01.2019 kl. 12:17

1499 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Avblåst i høyden

Vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notater

Lite snø på Gaustatoppen. Avblåst, mye hard skare. Snøen ligger hardpakket i lesidene

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 176372

Vest-Telemark / Vinje

Snø

18.01.2019 kl. 11:45

1137 moh

Martine Slåtten (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine Slåtten

Vær

Ikke nedbør 10 °C fra SV ↗ 30% skyer

Notater

Ble litt krøll med pc'n i etterkant så fikk ikke lagt inn skikkelig på web. Kort oppsummert mye fokksnø. Noen steder er det et lag på toppen som er hardere enn fokksnøen under. Eller et svakt lag av kantkorn (?) under skaren, ca. en halv meter dypt. Skal mye til å løse ut hvor det er mye snø siden det er mye hardpakket snø over. Men kan nok løse ut i områder med lite snødekke. Stabilitetstesten vil jeg kalle ugyldig, men det øverste harde laget på 10 cm løste lett ut, men ikke glatt brudd og propagerte ikke. Mulig start på rimkrystaller på overflaten i leområder.

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr Store variasjoner. Veldig avblåst på toppene, ellers veldig vindparkket. Lite som ikke er påvirket av vinden.

ObsID: 176395

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org