Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 19.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med noe løssnø tilgjengelig for transport og vind fra nordvest vil byggingen av fokksnøflak i lehellinger mot øst-sørøst fortsette. En skiløper vil kunne løse ut mindre skred i den øverste fokksnøen. Det skal mer belastning til for å påvirke kantkorn ved skarelag eller nedsnødd overflaterim litt lenger ned i snødekket, men man bør være obs på dette skredproblemet der snødekket er tynt og mykt.
Stedvis finnes det fortsatt en del løssnø tilgjengelig for transport. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært nordvest, så de største fokksnøflakene finner man i øst- og sørvendte heng. Vær obs på at sørøst-vind på onsdag også kan ha dannet noen myke nysnøflak i nordlige og vestlige heng. Disse var tidligere avblåst og hadde lite snø med skare. I skogen ligger det stort sett ubunden snø over gamle skarelag.
Torsdag ble det observert begynnende kantkorn under skarelag i Bykle og Rauland. Utbredelsen av disse lagene er usikker, men ventede værforhold kan gjøre at lagene utvikler seg videre.
Det er ikke meldt om ferske skred i regionen de siste tre dagene.
Det har vært klarvær og kaldt siste døgn. Fredag morgen er det fra -10 til -20 grader i regionen. Torsdag ble det observert rimkrystaller over 1300 moh i Rauland.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

19.01.2019 kl. 13:26

1016 moh

Laurids@USNnaturguide (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Tester

ECTP25@25cmQ2 God Ganske reint brudd, og bra utglidning. Om der går skred, går de bra.

CTN God Brudd på 45cm over skare

ECTP12@20cmQ2 Dårlig Fokksnøflak over nedsnødd nysnø

CTM18@45cmQ2 Middels Busk innblanda, så ikke bra resultat. Brudd på kantkorn på 45cm

ObsID: 176869

Vest-Telemark / VINJE

Snø

19.01.2019 kl. 12:36

1029 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind frå vest. Det har kome litt snø dei siste dagane, som byggjer seg opp i lesidene.

ObsID: 176567

Vest-Telemark / VINJE

Snø

18.01.2019 kl. 21:49

1038 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

-4 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Ø, SØ over 800 moh

ObsID: 176473

Vest-Telemark / TINN

Snø

18.01.2019 kl. 12:17

1499 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Avblåst i høyden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Notater

Lite snø på Gaustatoppen. Avblåst, mye hard skare. Snøen ligger hardpakket i lesidene

Vær

ObsID: 176372

Vest-Telemark / VINJE

Snø

18.01.2019 kl. 11:45

1137 moh

Martine Slåtten (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine Slåtten
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine Slåtten

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr Store variasjoner. Veldig avblåst på toppene, ellers veldig vindparkket. Lite som ikke er påvirket av vinden.

Notater

Ble litt krøll med pc'n i etterkant så fikk ikke lagt inn skikkelig på web. Kort oppsummert mye fokksnø. Noen steder er det et lag på toppen som er hardere enn fokksnøen under. Eller et svakt lag av kantkorn (?) under skaren, ca. en halv meter dypt. Skal mye til å løse ut hvor det er mye snø siden det er mye hardpakket snø over. Men kan nok løse ut i områder med lite snødekke. Stabilitetstesten vil jeg kalle ugyldig, men det øverste harde laget på 10 cm løste lett ut, men ikke glatt brudd og propagerte ikke. Mulig start på rimkrystaller på overflaten i leområder.

Vær

Ikke nedbør 10 °C fra SV ↗ 30% skyer

ObsID: 176395

Vest-Telemark / VALLE

Snø

17.01.2019 kl. 13:15

937 moh

jone@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Øverste lag kant er begynnende kantkorn. Nederste lag skare er 3-4 stk. 1-2 cm tykke skarelag fra mildværsperioder tidligere i vinter. Nederste kantkornlag hadde varierende tykkelse mellom 5-15 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

1 Liten Gammel snø er meget hard og bærende, men lite snø i denne del av regionen har gitt gode forhold for utvikling av kantkorn. Det skal svært mye til å påvirke svake lag i snøen nå. Siste snøfall kom i går. Denne er tilgjengelig for transport, løs og tørr fra 800-900 moh. Over 900 moh. er den noe mer vindpåvirket og flaker seg i 1-2 cm tykke flak. Værvarsel på kort og lang sikt melder om kaldt og delvis klart vær, og ingen nedbør. Med en snødybde på rundt 50 cm og T-gradient på 20-30 grader/meter må man være obs på videre utvikling av kantkornlagene. Varslet faregrad er for høy Fokksnøproblem er ikke observert her jeg er.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Observerer småskavler som bygger seg opp mot sørlig og sørøstlig sektor.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra N ↓ Kom ca. 15 cm snø i går. Temp gått fra rundt 0 i går til -10 tidligere på dagen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tester

Lille blokktest. Ikke mulig å påvirke kantkornlag. Skaren over er hard og bærende.

ObsID: 176168

Vest-Telemark / VINJE

Snø

17.01.2019 kl. 12:31

1096 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Tydelig svakt lag, kantkorn under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Kantkorn under skare

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det finnes fortsatt rimkrystaller enkelte steder over 1300 MOH

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårlig binding mot skarelag Dette vil vedvare så lenge kulda fortsetter Varslet faregrad er riktig Lettest å løse ut der det er bratt og snødekket er tynt

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vekslende myk og hard vindpakket snø

Vær

Ikke nedbør -9 °C 6 m/s fra N ↓

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 0 moh

Tester

ECTP11@28cmQ2 Middels Dårlig binding både over og under skare

ObsID: 176155

Vest-Telemark / rauland

Snø

16.01.2019 kl. 11:14

744 moh

svein@obskorps (****)

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vil minne om at jeg observerte nedføyka overflaterim ( store rimkrystaller) på 1450moh i helga. Dette problemet er fra ca1300moh og oppover.

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer ca10cm nysnø

ObsID: 175915

Vest-Telemark / VINJE

Snø

16.01.2019 kl. 08:40

988 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser nattens snøfall og vær

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Ikke snøfokk 14 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 0 m/s 100% skyer Klarvær i går kveld før snøen kom

ObsID: 175874
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.