Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 13.01.2019

1
Liten
Publisert:

Det finnes ustabile lag i snødekket. Vær forsiktig i områder det snødekket er tynt eller mykt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nysnø og vindøkning til nordvestlig kuling vil legge opp nye fokksnøflak i lehellinger mot nordøst til sørvest. Ved en del tilleggsbelastning kan det være mulig å løse ut middels store flakskred på skare-/kantkornlag litt ned i snødekket. Det vil også kunne være mulig for en skiløper å løse ut mindre skred i den ferske fokksnøen. Skredfaren øker siste del av dagen, og vil være størst lengst vest i regionen der det kommer mest nysnø. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Det er lite snø regionen for årstiden og snødekket består i hovedsak av en eldre del preget av vind og mildvær som nå har frosset til. Over dette har litt nysnø tidligere i uka senere blitt utsatt for vind fra mellom vest og nord, og blitt fraktet til definerte leområder i øst- til sørvendte hellinger eller ned i skogen. Vindutsatte og vestvendte områder er fra tidligere i vinter avblåst eller har lite snø. Det har vært mildvær til 1200-1400 moh et par ganger etter nyttår.
Det er tidligere observert kantkorn og rim i det gamle snødekket, og det finnes sannsynligvis fortsatt lommer med rim og eldre kantkorn som er dekket av bærende skarelag og fokksnølag. I nærheten av Hovden er det observert begynnende kantkorndannelse i fokksnø mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Man må følge med på utviklingen i dette laget.
Det er ikke meldt om ferske skred de siste 3 dagene.
Det siste døgnet har vinden minket en gpd del, lørdag formiddag kom det noen få cm nysnø. -12 til -6 gader de kaldeste stedene natt til lørdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Rauland

Snø

13.01.2019 kl. 12:12

1480 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlag undre skare
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rimkrystaller Nedføyka overflaterim i høyden

Skredfarevurdering

Fersk fokksnø øker skredfaren i fjellet. Det er fortsatt lite snø i Raulandsområdet,så det blir ikke så store skred. Men vær obs for terrengfeller der små skred kan være farlige. Over ca 1300moh ligger det fortsatt et lag med nedføyka overflaterim som kan løse ut ,men det ligger under et hardt skarelag og er ikke lett å løse ut. Dette problemet er vedvarende. Vinden som er meldt vil øke faren for ustabil fokksnø i fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 1100 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr ca 40cm snø 1300moh. Det har kommet ca 5cm nysnø i Raulandsområdet. Denne snøen ligger oppå skarelag av vekslende hardhet. Det blåser en del ifra nordvest,så det er en del fersk fokksnø i høyden. Det er kantkorn og nedføyka overflaterim under skarelag nede i snødekket. Fannt et skikkelig lag med nedføyka overflaterim på 1450moh Ingenting på 1300moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra V → 20% skyer

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP12@20cmQ1 Middels Brudd i nedføyka overflaterim 1450moh

ECTP22@25cmQ2 God Brudd i kantkornlag 1300moh

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 40 cm K MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen 1450moh Nedføyka overflaterim

ObsID: 175484

Vest-Telemark / VINJE

Snø

12.01.2019 kl. 13:36

1143 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser været mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser mangelen på snødekket østover, ligger hovedsakelig i terrengformasjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

1 Liten Stortsett stabile forhold med hard skare som skiføre. Ligger lommer av fokksnø i sør,øst heng som har svake bindinger. Om nedbørs prognosene stemmer for søndag vil den holde seg på en ener. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng SØ, S, SV over 0 moh

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 0 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

CTM12@22cmQ1 Middels Løsnet i fokksnøen.

ObsID: 175297

Vest-Telemark / VINJE

Snø

11.01.2019 kl. 13:19

922 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt skarelag oppå nysnøen fra tirsdag, (flekkvis skare.)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Det virker stabilt der jeg observerte i dag, i høyden kan fokksnøen være et problem. Kantkornlagene må føle med på. Kantkornlagene er et problem som vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Høyere oppe der det har samlet seg fokksnø, kan dårlig binding til skare og innad i fokksnøen være et skredproblem. Lengere nede er 800-900 moh er det fuktig nederst i snødekket.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Overflaten 2cm, består av nysnø med flekkvis tynt smelte/fryse skare lag, som dråper som har frosset oppå den siste nysnøen som kom tirsdag. Under det er det et nokså porøst skarelag, ikke bærende. og under der, kantkornlag og nederst smelte omvandlet /kantkronlag. Noen steder er det lett fuktig i bunn. Generelt lite snø, avblåst på toppene, det ligger noe mer snø østvendt, antagelig etter tirsdagens snøfall.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra NV ↘ 5% skyer Det blåser mer i høyden

Tester

ECTN22@13cmQ3 Middels

Snøprofil

2 cm F PP/MFcr 0 mm/0 mm D Flekkvis tyn skare ( se bilde snødekke), 5 cm P/1F-P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm 4F/ F-4F FC/MF 2 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Det bryter i kantkornlag under skare

ObsID: 175122

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.