Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 11.01.2019

1
Liten
Publisert:

Det finnes ustabile fokksnøflak i leområder, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra nordlig retning vil føre til at flakdannelser i sørlig sektor blir hardere. Den vindtransporterte snøen har flere steder lagt seg på glatt skare og det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred. Terreng som omfattes av skredfare vil være relativt enkelt å identifisere og være sammenfallende med der det er naturlig å ferdes på ski. I regionens grenseområder mot vest kan omfanget av fersk vindtransportert snø være noe større og enkelte skred kan nå str.2. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Det er lite snø regionen for årstiden og snødekket består i hovedsak av en eldre del preget av vind og mildvær som nå har frosset til. Mandag 07.01 kom det ca 10 cm nysnø senere har blitt utsatt for vind fra nord og blitt fraktet til definerte leområder i S og Ø eller ned i skogen. Vindutsatte og vestvendte områder er fra tidligere i vinter avblåst eller har lite snø.
Det er tidligere observert kantkorn og rim i det gamle snødekket. Mildvær har sannsynligvis til dels brutt ned svake lag og det er nå dekket av bærende skarelag.
Tirsdag 08.01 ble det observert et str. 2 skred i bratt sørvendt terreng ved Haukeliseter lengst vest i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

11.01.2019 kl. 13:19

922 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt skarelag oppå nysnøen fra tirsdag, (flekkvis skare.)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Overflaten 2cm, består av nysnø med flekkvis tynt smelte/fryse skare lag, som dråper som har frosset oppå den siste nysnøen som kom tirsdag. Under det er det et nokså porøst skarelag, ikke bærende. og under der, kantkornlag og nederst smelte omvandlet /kantkronlag. Noen steder er det lett fuktig i bunn. Generelt lite snø, avblåst på toppene, det ligger noe mer snø østvendt, antagelig etter tirsdagens snøfall.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra NV ↘ 5% skyer Det blåser mer i høyden

Tester

ECTN22@13cmQ3 Middels

Skredfarevurdering

1 Liten Det virker stabilt der jeg observerte i dag, i høyden kan fokksnøen være et problem. Kantkornlagene må føle med på. Kantkornlagene er et problem som vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Høyere oppe der det har samlet seg fokksnø, kan dårlig binding til skare og innad i fokksnøen være et skredproblem. Lengere nede er 800-900 moh er det fuktig nederst i snødekket.

Snøprofil

2 cm F PP/MFcr 0 mm/0 mm D Flekkvis tyn skare ( se bilde snødekke), 5 cm P/1F-P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm 4F/ F-4F FC/MF 2 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Det bryter i kantkornlag under skare

ObsID: 175122

Vest-Telemark / Vinje

Snø

09.01.2019 kl. 10:56

1128 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Kram snø nede ved bakken. Profil er tatt der det ligger fokksnø. Ellers i terrenget er det så hardt underlag at det var vanskelig å komme igjennom med spaden
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Lite snø på Bosnuten

Notater

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Knallhard skare. Problemer med å komme igjennom med spaden

Vær

Ikke nedbør -11 °C 5 m/s fra N ↓ 5% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare. Lite snø i terrenget. Avlåst i høyden Stabilt kaldt fremover, så hvis det ikke kommer mer snø, så vil det forbli stabilt Varslet faregrad er riktig Hardt og stabilt. Den lille nysnøen som kom på mandag, har blåst ned i skogen eller ligger i lesiden

Skredproblem

Tørre løssnøskred Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 174730

Vest-Telemark / Vinje

Snø

08.01.2019 kl. 14:20

1099 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Dårlig bilde. Skredet ser du heilt øverst midt i bilde

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

8. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder

ObsID: 174599

Vest-Telemark / Vinje

Snø

08.01.2019 kl. 09:06

1099 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  På 1200moh vindpåvirket. 15cm med vindpakket, 10cm med laus snø oppå knallhardt overlag
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  1000moh laust og ikkje vindpåvirket

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -4 °C 9 m/s fra N ↓ 80% skyer Begynne og snø igår kl 1200 og fortsatte utover dagen. Begynnte og blåse i natt og har dannet seg eit 10-15cmvindpakket lag oppe på 5-10cm laussnø som igjen ligger på eit knallhardt islag fra forrige mildværet

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2 Varslet faregrad er for lav

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ, S, SV over 0 moh

ObsID: 174511

Vest-Telemark / Bykle

Snø

08.01.2019 kl. 08:01

855 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Det har kommet 5-8cm snø

ObsID: 174507

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org