Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 06.01.2019

1
Liten
Publisert:

Lite snø og generelt stabile forhold, kun mulighet for å løse ut skred i noen få leheng med fokksnøansamlinger.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket stabiliseres etter mildværet, og det er vanskelig å løse ut skred i fokksnø begrenset til få heng. Enkelte bratte heng hvor mildværet ikke har tatt tak kan være unntaket, som er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Snødekket er preget av mye vær og mildvær. Vindutsatte områder er gjerne avblåst eller har lite snø med skare. I terrengformasjoner som samler snø og leheng mot Ø-S er det mer snø, gjerne fokksnø med varierende hardhet. I skogen må snøen forventes å være våt/fuktig.
Det er usikkerhet knyttet til et nedføyket rimlag etter flere mildvær. Det er sannsynligvis brutt ned vest i regionen. Lag med kantkorn antas å være fuktige, og ikke et problem nå.
Ingen ny nedbør av betydning lørdag morgen, bris fra NV og en plussgrad på Honnegrasnuten (1340 moh).
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest natt til lørdag.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Litt synkende snøgrense om kvelden (900-1100m)

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Austre Skardsnut

Snø

05.01.2019 kl. 09:20

1472 moh

Thor (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred observert med kikkert, usikkert når dette ble utløst.

ObsID: 174083

Vest-Telemark / Vinje

Snø

05.01.2019 kl. 08:51

983 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B. Kommentar:  Nedsmelting av snø

Vær

ObsID: 174072

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

04.01.2019 kl. 13:40

1088 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot øst
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MF 0 mm/0 mm

Skredfarevurdering

1 Liten Det er rimelig stabilt akkurat nå. Ingen skred observert i området. Ingen sprekking eller drønning. Det er lite snø,så det er kun i veldig få bratte heng og renner det kan gå skred. Mildværet har fjernet det nedsnødde overflaterimet som jeg observerte i forrige uke. Mulig det finnes rester av rimet høyere oppe i fjellet. Kantkornet over og under skarelag kan bli et problem når det kommer mere snø. Mildværet som er meldt vil gjøre at snødekket blir våtere og mere ustabilt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Det er et tynnt skarelag øverst i snødekket som ligger over flere lag med løs lett fuktig snø med is/skarelag i mellom. Det er lite snø i Raulandsområdet. Over skoggrensa er det store avblåste områder,spesielt i vestvendte sider. Mesteparten av snøen ligger i østlige sider, men det er dårlig skiføre og mye synlig stein.

ObsID: 173994

Vest-Telemark / Vinje

Snø

04.01.2019 kl. 11:51

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Ser utsikten sørvest. Etter som det ser ut så er de regn opp til minimum 1300moh.

Vær

Regn 1 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 173962

Vest-Telemark / Vinje

Snø

03.01.2019 kl. 11:27

1143 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær mot vest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Er nedsnødd nysnø i østlige himmelretninger som kan løses ut. Forventes og holde seg på to. Varslet faregrad er riktig Stemmer veldig bra☺

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 0 moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra V → 50% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Ligger fokksnø i østlige helliger, ellers er det avblåst og regnskare som er gjeldene føret.

ObsID: 173839

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org