Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 04.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med fersk fokksnø. Lokalt kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær høyt til fjells vil kanskje svekke bindingene i snødekket noe, men det virker som fokksnø stabiliseres raskt. Kraftig vind og noe vindtransport vil gi noe fersk fokksnø i leheng mot Ø-SØ før temperaturen stiger. Det forventes at fersk fokksnø stabiliseres raskt og at det er vanskelig å løse ut skred i fokksnøen. Det kan ligge vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom der fokksnølag går fra tynt til tykt.
Vestvendt og vindeksponert terreng er for det meste avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. I skjermet terreng og i skogen kan du finne løs snø, men ellers mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet. Under nysnøen er snødekket i varierende grad påvirket av mildvær/regn og gjenfrysing opp til ca 1400 moh.
Det er usikkerhet knyttet til et nedføyket rimlag etter flere mildvær. Det er sannsynligvis brutt ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn. Det er vanskelig å påvirke dette laget som er noe fuktig, men det har vist evne til bruddforplantning.
Torsdag morgen ingen ny nedbør, det er kuldegrader og tidvis kuling fra NV i høyfjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

04.01.2019 kl. 13:40

1088 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot øst
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MF 0 mm/0 mm

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø over 1000 moh

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Det er et tynnt skarelag øverst i snødekket som ligger over flere lag med løs lett fuktig snø med is/skarelag i mellom. Det er lite snø i Raulandsområdet. Over skoggrensa er det store avblåste områder,spesielt i vestvendte sider. Mesteparten av snøen ligger i østlige sider, men det er dårlig skiføre og mye synlig stein.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er rimelig stabilt akkurat nå. Ingen skred observert i området. Ingen sprekking eller drønning. Det er lite snø,så det er kun i veldig få bratte heng og renner det kan gå skred. Mildværet har fjernet det nedsnødde overflaterimet som jeg observerte i forrige uke. Mulig det finnes rester av rimet høyere oppe i fjellet. Kantkornet over og under skarelag kan bli et problem når det kommer mere snø. Mildværet som er meldt vil gjøre at snødekket blir våtere og mere ustabilt.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 173994

Vest-Telemark / Vinje

Snø

04.01.2019 kl. 11:51

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Ser utsikten sørvest. Etter som det ser ut så er de regn opp til minimum 1300moh.

Vær

Regn 1 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 173962

Vest-Telemark / Vinje

Snø

03.01.2019 kl. 11:27

1143 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær mot vest.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra V → 50% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 0 moh

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Ligger fokksnø i østlige helliger, ellers er det avblåst og regnskare som er gjeldene føret.

Skredfarevurdering

2 Moderat Er nedsnødd nysnø i østlige himmelretninger som kan løses ut. Forventes og holde seg på to. Varslet faregrad er riktig Stemmer veldig bra☺

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

ObsID: 173839

Vest-Telemark / Vinje

Snø

02.01.2019 kl. 12:53

922 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Der vinden har samlet fokksnø må man være obs på nedføyket nysnø lag. I ECT propagerte det i Smelteomvandlede former med veldig dårlig bindinger innad ved bakken. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, Må følge med på om det dannes kantkorn i bunn. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN11@10cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnølag

ECTP17@38cmQ2 Middels Litt forskjellige utslag i dag på de ECT. I alle ECt testene propagerte det i bunn, men noe ulikt om det samtidig ble brudd i nedføyket nysnølag i den siste fokksnøen.

Snøprofil

7 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 2,5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F MF 2 mm/0 mm M, 4 cm F MF 2 mm/0 mm M -12 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, 0 °C @ 38 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

-8 °C 1 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Jeg vet ikke hvordan dette er i høyden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Nedføyket nysnølag innad i fokksnøen.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig varierende snødekke, både i hardhet og tykkelse. Noe løssnø enkelte steder under tregrensa. Tørr snø i overflaten, noe steder ligger det smelte/ fryseskare øverst, Fokksnø øverst - smelte omvandlet i bunn, fuktig (M) nede mot bakken.

ObsID: 173616

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org