Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil mange steder ligge ferske fokksnøflak som vil trenge tid for å stabilisere seg etter det kraftige uværet nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Det ventes at det fortsatt vil være mulig for skiløpere å løse ut middels store skred noen steder. Problemet vil være størst over skoggrensen mot Ø og S. Det vil være lettest å løse ut skred i overgang mellom tykt og tynt snødekke. Skredfaren vil være høyest i vest, der det kom mest nedbør.
Snødekket er preget av uværet nyttårsaften. Mildvær og regn opp til ca 1400 moh har gitt et fuktig snødekke mange steder. Perioder med storm i fjellet har gitt avblåste rygger og topper, samt fokksnøflak av varierende hardhet i leformasjoner. Det har vært synkende snøgrense og i områder som er skjermet for vind kan det ligge noe løs snø.
Det har vært observert et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over ca.900-1000 moh., noe som bekreftes av observasjon fra Vinje torsdag. Observasjoner tyder samtidig på at rimlaget er i ferd med å brytes ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn.
Tirsdag formiddag var det synkende temperatur og avtagende bygevær. Det blåste fortsatt kuling fra NV i fjellet.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til sterk kuling fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest. Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.01.2019 kl. 12:53

922 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig varierende snødekke, både i hardhet og tykkelse. Noe løssnø enkelte steder under tregrensa. Tørr snø i overflaten, noe steder ligger det smelte/ fryseskare øverst, Fokksnø øverst - smelte omvandlet i bunn, fuktig (M) nede mot bakken.

Vær

-8 °C 1 m/s fra V → 80% skyer

Tester

ECTN11@10cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnølag

ECTP17@38cmQ2 Middels Litt forskjellige utslag i dag på de ECT. I alle ECt testene propagerte det i bunn, men noe ulikt om det samtidig ble brudd i nedføyket nysnølag i den siste fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der vinden har samlet fokksnø må man være obs på nedføyket nysnø lag. I ECT propagerte det i Smelteomvandlede former med veldig dårlig bindinger innad ved bakken. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, Må følge med på om det dannes kantkorn i bunn. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Jeg vet ikke hvordan dette er i høyden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Nedføyket nysnølag innad i fokksnøen.

Snøprofil

7 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 2,5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F MF 2 mm/0 mm M, 4 cm F MF 2 mm/0 mm M -12 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, 0 °C @ 38 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 173616

Vest-Telemark / VINJE

Snø

31.12.2018 kl. 08:55

1013 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Ved Farahovd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Fuktig Fuktig løssnø 11-15 cm i dette området ca 1000 moh. Total snødybde 35-50+ cm.

ObsID: 173305

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 14:49

956 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett i skiløypa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Mot vierli og hotellbakken

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Lite snø. Vegetasjonen stikket opp i skiløypa.

ObsID: 173235

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 12:04

1099 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierende hardhet på snøen. Fra hard vindpakket til mykt der snødekket er tynt

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra N ↓ 25% skyer

Notater

Noe fokksnø enkelte steder, men ellers lite snø i dette området. Rimkrystaller er vanskelig å finne i høyden

Tester

ECTP12@40cmQ3 God Bryter helt nede ved bakken

Skredfarevurdering

2 Moderat Store lokale variasjoner fra tynt og mykt snødekke til harde skavler innenfor et lite område Meldt kraftig vind de neste dager og litt nedbør Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ

ObsID: 173207

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 10:52

954 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Stedvis tynn skare som bryter. Løs snø under.

Snødekke

Skare

ObsID: 173177

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org