Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 01.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold i fjellet. Kraftig vind og snøbyger vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og snøvær gir krevende forhold i fjellet. Det ventes stor snøtransport over tregrensen og dette vil gi fokksnøansamlinger i leheng som kan være ustabile. Det ventes at det kan være lett å løse ut middels store skred i noen heng med ferske fokksnøflak. Dreiende vindretning gjør at skredproblemet vil finnes hovedsakelig mot Ø og S, samt alle heng som samler snø. Dårlig sikt gjør at det kan være vanskelig å identifisere skredproblemet. Faregraden ventes fortsatt å holde seg på faregrad 2- moderat. Skredfaren vil være høyest i vest, der det kommer mest nedbør.
De siste dagene er det kommet litt nysnø i deler av regionen. Ellers er snødekket preget av mye vind og harde fokksnøflak. Mest fokksnø og litt mykere flak ligger i østvendte fjellsider. Også i skogen er snøen en god del vindpåvirket. Det er generelt lite snø for årstiden, mest snø vest i regionen.
Det ligger et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over ca.900-1000 moh., noe som bekreftes av observasjon fra Vinje torsdag. Observasjoner tyder samtidig på at rimlaget er i ferd med å brytes ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn.
Mandag formiddag var det mildvær med plussgrader til over 1000 moh (2,8 plussgrader på Haukeliseter) og sterk kuling fra V i fjellet.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.
Synkende temperatur og snøgrense utover kvelden, ved midnatt snø over ca. 600 moh

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til sterk kuling fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest. Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

31.12.2018 kl. 08:55

1013 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Ved Farahovd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Fuktig Fuktig løssnø 11-15 cm i dette området ca 1000 moh. Total snødybde 35-50+ cm.

ObsID: 173305

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 14:49

956 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett i skiløypa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Mot vierli og hotellbakken

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Lite snø. Vegetasjonen stikket opp i skiløypa.

ObsID: 173235

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 12:04

1099 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ

Skredfarevurdering

2 Moderat Store lokale variasjoner fra tynt og mykt snødekke til harde skavler innenfor et lite område Meldt kraftig vind de neste dager og litt nedbør Varslet faregrad er riktig

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierende hardhet på snøen. Fra hard vindpakket til mykt der snødekket er tynt

Notater

Noe fokksnø enkelte steder, men ellers lite snø i dette området. Rimkrystaller er vanskelig å finne i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra N ↓ 25% skyer

Tester

ECTP12@40cmQ3 God Bryter helt nede ved bakken

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173207

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 10:52

954 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Stedvis tynn skare som bryter. Løs snø under.

Snødekke

Skare

ObsID: 173177

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org