Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 29.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Skredproblemet ser ut til å være mest utbredt øst i reginen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter mildværet har lite vind, lite nedbør og lavere temperatur i stor grad stabilisert snødekket. Det skal sannsynligvis en god del tilleggsbelastning til for å løse ut skred i den eldre fokksnøen. Men det kan være mulig for en skiløper å løse ut små flakskred i bratte østvendte hellinger der det ligger ferske nysnøflak. Nedsnødde rimlag er trolig, der de finnes, lite påvirket av varmegradene i lufta. Det kan være mulig å løse ut skred på rimlag, men det krever trolig en del belastning. Rimlaget ser ut til å være mest aktivt øst i regionen. Laget med smelteformer og kantkorn nærmest bakken antas foreløpig ikke å utgjøre et skredproblem.
1-3 cm nysnø lengst vest i regionen siste døgn. Varmegrader opp til ca. 1200 moh torsdag, 1000 moh natt til fredag, har fuktet de øverste 20-30 cm av snølaget som ellers var sterkt vindpåvirket med harde fokksnøflak. Mest fokksnø og litt mykere flak ligger i østvendte fjellsider. Også i skogen er snøen en del vindpåvirket. Den fuktige delen av snødekket har frosset til igjen, tynn skare øverst der det ikke er lommer med nysnøflak. Det er mindre snø enn normalt for årstiden.
Det ligger et nedsnødd rimlag i snødekket. I noen østvendte leheng kanskje også noe rim dannet Lille julaften/Julaften. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over ca.900-1000 moh., noe som bekreftes av observasjon fra Vinje torsdag. Observasjoner tyder samtidig på at rimlaget er i ferd med å brytes ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn.
Det er ikke rapportert om ferske skred siste 3 døgn.
Tirsdag mange ferske sprekker i Vinje, og tilløp til skiløperutløst skred. Drønn i snødekket i Seljord både tirsdag og onsdag, er indikasjoner på at overliggende snø bryter på nedsnødd rimlag. Temperaturen har falt litt, men fortsatt 0 grader på Haukeliseter, 1000 moh fredag morgen.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør stort sett bare lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

28.12.2018 kl. 13:26

1190 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og hvordan skyene trykker på fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser snødekket og været mot øst. Dette var en av plassene det hadde samlet seg litt snø

Tester

CTVQ2 God

Skredfarevurdering

1 Liten Ligger små mengder nysnø i østlige heng som har dårlig binding mot skare. Fan Forventes og holde seg stabilt. Varslet faregrad er for høy Rimlaget var borte der jeg gravde, men skal ikke utelukke at den fremdeles er et skredproblem.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Ligger opp mot et par cm nysnø i østlige heng.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra V → 50% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 0 moh

ObsID: 173003

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

28.12.2018 kl. 13:01

1154 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Som bildet viser; det har vore vått heilt opp i høgda. Snøen er fuktig under skare, heilt ned til bakken. Tørr snø der det er tynt snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 172991

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.12.2018 kl. 12:26

954 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Testheng det løsner nede ved bakken, men også antydning til brudd i gammelt rimlag.

Tester

ECTN16@35cmQ3 Middels Det løsner helt nede i bunnen, men også antydning til brudd i gammelt rimlag ca 20 cm ned i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hele snødekket er fuktig ned til bakken, snødekket er sammensunket, sukkersnø ved bunn virker å være hovedproblemet, det finnes også annen lagdeling. Vær obs på gammelt rimlag. Høyere oppe kan det også være at nedføyket/ nedsnødd nysnølag kan gi lagdeleing. Men det skal en del til i testheng for å få til brudd. Det vil antagelig holde seg på samme faregrad til det eventuelt kommer mer nedbør. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Tynt smelte fryse skare ca 0,3- 0,5 mm over fokksnø, i bunn smetleformer med innslag av kant. Rimlaget fra tidligere er også fuktig, og i ferd med å omdannes. Regn og mildvær de siste dagene fra 24.12 har gjort snødekket fuktig (M) helt til bunn.

Vær

Yr 0,9 °C 1 m/s fra V → 85% skyer Noe tåke høyere oppe i fjellet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det tydeligste skredproblemet er slik jeg oppfatter det at det løsner helt nede mot bakken, men rimlaget gav også lagdeling noen steder. Det er vanskelig å si hva som er hovedproblemet, jeg vil anta et det er smelteformer men det finnes også kantkorn helt nederst mot bakken. Snøen her er veldig løs (F). og oppfører seg som "sukker", få bindinger innad. Rimlaget er i ferd med å omdannes men har fremdeles dårlig binding innad. Det nedføykede nysnølaget fra forrige uke gav ingen utslag der jeg observerte i dag.

Snøprofil

0,3 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 0,5 cm F SH/MF 2 mm/0 mm M, 14 cm 4F MF/FC 2 mm/1 mm M 0,3 °C @ 0 cm, 0,2 °C @ 10 cm, 0,2 °C @ 20 cm, 0,2 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 172875

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

26.12.2018 kl. 15:40

822 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Tester

CTE1@100cmQ1 Dårlig Brudd ved bunn av snølaget. Grove krystaller

CTM9@90cmQ2 Middels Går på lag med rim. Ca 15 grader bratt

Snødekke

Våt løssnø Våt Meget våt snø til 30 cm ned i snølaget.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 172747

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org