Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 27.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold vest i regionen. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Skredproblemet ser ut til å være mest utbredt øst i reginen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra vest har har dannet ferske fokksnøflak i terrengformasjoner som ligger i le for vest og nordvest. Mindre vind og lite nedbør vil føre til at snødekket stabiliserer seg noe. I de høyeste områdene er fortsatt tørr snø tilgjengelig for vindtransport. Nedsnødde rimlag vil trolig, der de finnes, påvirkes lite av varmegradene i lufta. Det kan være lett å løse ut skred, særlig der flakene ligger på lag av rim i høyden. Det er mest snø i terrenget vest i regionen rundt Bykle og Haukelifjellet. Her kan det bli middels store skred.
Det er kommet 1-3 cm nysnø i Bykle og Haukelifjell siden i går. Det har blåst vestlig kuling i julehelgen med mye snøtransport, noe mindre vind onsdag. Snøoverflaten er vindpåvirket med harde fokksnøflak. Mest fersk fokksnø ligger i østvendte fjellsider. Også i skogen er snøen en del vindpåvirket. Det er fortsatt mindre snø enn normalt for årstiden. Varmegrader opp til ca. 1400 moh onsdag gjør snøoverflaten fuktig. I høyfjellet finnes fortsatt løs snø tilgjengelig for vindtransport.
Det ligger et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over 900-1000 moh. Overflaterim dannet søndag og natt til mandag antas å ha blitt ødelagt av vinden mange steder. Men i noen østvendte leheng kan rimlaget ha blitt dekket av fokksnø. Observasjoner tyder på at rimlaget er lite aktivt vest i regionen.
Tirsdag mange ferske sprekker i Vinje, og tilløp til skiløperutløst skred, drønn i snødekket i Seljord. Temperaturen har steget, onsdag kl. 12 var det 3 grader på Haukeliseter, 1000 moh.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-2 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Av og til nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-3 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.12.2018 kl. 12:26

954 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Testheng det løsner nede ved bakken, men også antydning til brudd i gammelt rimlag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hele snødekket er fuktig ned til bakken, snødekket er sammensunket, sukkersnø ved bunn virker å være hovedproblemet, det finnes også annen lagdeling. Vær obs på gammelt rimlag. Høyere oppe kan det også være at nedføyket/ nedsnødd nysnølag kan gi lagdeleing. Men det skal en del til i testheng for å få til brudd. Det vil antagelig holde seg på samme faregrad til det eventuelt kommer mer nedbør. Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 0,9 °C 1 m/s fra V → 85% skyer Noe tåke høyere oppe i fjellet

Skredproblem

Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det tydeligste skredproblemet er slik jeg oppfatter det at det løsner helt nede mot bakken, men rimlaget gav også lagdeling noen steder. Det er vanskelig å si hva som er hovedproblemet, jeg vil anta et det er smelteformer men det finnes også kantkorn helt nederst mot bakken. Snøen her er veldig løs (F). og oppfører seg som "sukker", få bindinger innad. Rimlaget er i ferd med å omdannes men har fremdeles dårlig binding innad. Det nedføykede nysnølaget fra forrige uke gav ingen utslag der jeg observerte i dag.

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Tynt smelte fryse skare ca 0,3- 0,5 mm over fokksnø, i bunn smetleformer med innslag av kant. Rimlaget fra tidligere er også fuktig, og i ferd med å omdannes. Regn og mildvær de siste dagene fra 24.12 har gjort snødekket fuktig (M) helt til bunn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN16@35cmQ3 Middels Det løsner helt nede i bunnen, men også antydning til brudd i gammelt rimlag ca 20 cm ned i snødekket.

Snøprofil

0,3 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 0,5 cm F SH/MF 2 mm/0 mm M, 14 cm 4F MF/FC 2 mm/1 mm M 0,3 °C @ 0 cm, 0,2 °C @ 10 cm, 0,2 °C @ 20 cm, 0,2 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 172875

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

26.12.2018 kl. 15:40

822 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snødekke

Våt løssnø Våt Meget våt snø til 30 cm ned i snølaget.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTE1@100cmQ1 Dårlig Brudd ved bunn av snølaget. Grove krystaller

CTM9@90cmQ2 Middels Går på lag med rim. Ca 15 grader bratt

ObsID: 172747

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

25.12.2018 kl. 15:45

1134 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Skredhendelse

22. des 15:48 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 150 m bred bruddkant Leområder

Skredaktivitet

25. des. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Ø Skiløper utløst. Ca 2 dager siden. Fjernutløst. 150 m bredt. Bruddkant 10-90 cm. Bruddkant konveks eksponering. Svært store blokker

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 172606

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

25.12.2018 kl. 15:08

1176 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng NØ, Ø, SØ

Snødekke

Moderat snøfokk Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTN

CTH22@90cmQ2 Middels Overflaterim

ObsID: 172601

Vest-Telemark / VINJE

Snø

25.12.2018 kl. 14:59

1022 moh

rolfjorge (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: To kompiser på rando-tur. Begge komplett skredutstyr. Opplevde sprekkdannelser overalt. Holdt oss unna bratt terreng, men ved traversering av skråning anslått til maks 25 grader skjøt det sprekker fremover langs skråningen 40-50 meter og også en sprekk i fallretningen på ca 20 -25 meter. Det var god støtte i bunn, men hele flaket forskjøv seg litt og komprimerte i bunn. Sprekkene var dype, iallefall 30-40 cm. Jeg vil si at det i dag var ekstremt høy skredfare. Mener varselet for dagen var fargegradering 3, men jeg har knapt opplevd mer ustabil snø enn dette.

ObsID: 172597

Vest-Telemark / Tinnsjøvegen

Snø

25.12.2018 kl. 04:05

343 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

25. des 04:05 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 372 moh og sluttet på 294 moh

ObsID: 179665

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org