Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 26.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold vest i regionen. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind har flyttet tilgjengelig løs snø inn i leområder. Det har dannet seg ferske fokksnøflak i terrengformasjoner som ligger i le for vest og nordvest. Temperaturstigning har svekket bindingene i snøen. Det vil være lett å løse ut skred, særlig der flakene ligger på lag av rim i høyden. Vinden minker noe onsdag, men temperaturen stiger. Snødekket ventes å stabilisere seg noe i lavere områder, men i høyfjellet vil det ta mer tid. Det er mest snø i terrenget vest i regionen rundt Bykle og Haukelifjellet. Her kan flakene bli til dels store og skredfaren vurderes til 3-betydelig. Mot Rauland og øst for det vil skredfaren være lavere. Her er det mindre snø i terrenget og større flak er lite utbredt. Men husk at også små skred kan være farlig i svært bratt terreng eller nær terrengfeller.
Det er kommet 3-5 cm nysnø i Bykle og Haukelifjell siden i går. Det har blåst vestlig kuling, en periode varmegader opp til rundt 1000 moh. Snøoverflaten er vindpåvirket med harde fokksnøflak, det er rapporert om mye snøfokk siste døgn. Mest fersk fokksnø ligger nå i østvendte fjellsider. Stedvis finnes det også en del løs snø som kan flyttes av vind. I skogen er snøen i mindre grad vindpåvirket. Det er fortsatt mindre snø enn normalt for årstiden.
Det ligger et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over 900-1000 moh. Overflaterim dannet søndag og natt til mandag antas å ha blitt ødelagt av vinden mange steder. Men i noen østvendte leheng kan rimlaget ha blitt dekket av fokksnø.
Ved Haukeliseter (990 moh) har det blåst vest til nordvest liten til stiv kuling siste døgnet, og temperaturen tirsdag nådde opp i 0.5 grader.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest vind først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-2 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Av og til nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

26.12.2018 kl. 15:40

822 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Tester

CTE1@100cmQ1 Dårlig Brudd ved bunn av snølaget. Grove krystaller

CTM9@90cmQ2 Middels Går på lag med rim. Ca 15 grader bratt

Snødekke

Våt løssnø Våt Meget våt snø til 30 cm ned i snølaget.

ObsID: 172747

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

25.12.2018 kl. 15:45

1134 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredaktivitet

25. des. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Ø Skiløper utløst. Ca 2 dager siden. Fjernutløst. 150 m bredt. Bruddkant 10-90 cm. Bruddkant konveks eksponering. Svært store blokker

Skredhendelse

22. des 15:48 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 150 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 172606

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

25.12.2018 kl. 15:08

1176 moh

Vegardf@forsvaret (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTN

CTH22@90cmQ2 Middels Overflaterim

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng NØ, Ø, SØ

Snødekke

Moderat snøfokk Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 172601

Vest-Telemark / VINJE

Snø

25.12.2018 kl. 14:59

1022 moh

rolfjorge (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: To kompiser på rando-tur. Begge komplett skredutstyr. Opplevde sprekkdannelser overalt. Holdt oss unna bratt terreng, men ved traversering av skråning anslått til maks 25 grader skjøt det sprekker fremover langs skråningen 40-50 meter og også en sprekk i fallretningen på ca 20 -25 meter. Det var god støtte i bunn, men hele flaket forskjøv seg litt og komprimerte i bunn. Sprekkene var dype, iallefall 30-40 cm. Jeg vil si at det i dag var ekstremt høy skredfare. Mener varselet for dagen var fargegradering 3, men jeg har knapt opplevd mer ustabil snø enn dette.

ObsID: 172597

Vest-Telemark / Tinnsjøvegen

Snø

25.12.2018 kl. 04:05

343 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

25. des 04:05 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 372 moh og sluttet på 294 moh

ObsID: 179665

Vest-Telemark / Bosnuten

Snø

23.12.2018 kl. 12:12

1144 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Nedføyka overflaterim som ligger over et 10cm lag med kantkorn ( kornstørrelseca 1mm)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Flere lag med nedsnødd/nedføyka overflaterim. Det er også observert et lag med kantkorna snø ( kornstørrelse ca1mm) Det er lite snø i Raulandsområdet,men det kan gå små skred i bratte heng og renner. Vær obs der det er terrengfeller. Ingen økning i skredfaren før det kommer mere snø.

Faretegn

Rimkrystaller Nedsnødd/nedføyka overflaterim

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra N ↓ 30% skyer

Tester

ECTPV@30cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V over 1000 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut SV, V over 1000 moh

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 5 cm F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 1 cm F SH 10 mm/0 mm D, 9 cm F DH 1 mm/0 mm D, 4 cm K MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen OBS! Det løse laget under overflaterimet på 30cm er kantkorn ikke begerkrystaller.

Skredhendelse

23. des 12:19 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 1411 moh og sluttet på 1403 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 30 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Snødekke

40 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det er fortsatt løs snø i skogen . I vestvendte sider og renner finnes det partier med løs snø også over skoggrensa,men for det meste er snødekket i høyden preget av vinden. Det er vekslende føre med myke og harde flak.

ObsID: 172441

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org