Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det finnes fokksnø i høyden, og i bratt terreng der snødekket varmes opp ut over dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett for en skiløper å løse ut skred i ustabile fokksnøflak. Tidligere i uken kom det nysnø på østlig til sørøstlig vind som dannet fokksnøflak i leheng mot nord og vest. Tykkelsen på flakene varierer, men er størst øst i regionen, hvor det kom mest snø. Her kan enkelte skred bli store. Fokksnøen kan noen få steder ligge på et svakt lag av overflaterim, her er det svært lett for en skiløper å løse ut skred. I disse områdene vi det ta lengre tid før fokksnøen stabilisere seg. Ellers forventes en gradvis stabilisering av fokksnøen pga. gunstige temperaturer. Der snøoverflaten varmes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller sol, kan det løsne våte og tørre løssnøskred.
I leheng mot vest og nord består snøoverflaten av fokksnøflak med varierende tykkelse og hardhet. Ellers er snødekket smelteomvandlet, med noen cm nysnø oppå skaren. I lavere høydenivå og i bratte solsider bløtes øvre del av snødekket opp utover dagen.
Torsdag gikk det et middels stort skred i en renne på nordsiden av Gaustatoppen.
I naboregionene er det observert et svakt lag av kantkorn og rim under den siste fokksnøen. Det kan ikke utelukkes at dette laget er tilstede også i Vest-Telemark. Fredag er det skiftende skydekke og store temperaturforskjeller mellom sol og skygge.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

08.05.2021 kl. 15:10

1807 moh

Valsø@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Valsø@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Valsø@forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 271702

Vest-Telemark / Gaustatoppen, Renne 5

Snø

08.05.2021 kl. 12:10

1781 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

8. mai 12:10

ObsID: 271664

Vest-Telemark / Vinje

Snø

07.05.2021 kl. 12:19

1114 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Skiftende skydekke. Stor temperatur forskjell på skygge og sol

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor temperatur forskjell fra nattefrost til solstråling på dag

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i denne Dalen. God sikt

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 900 moh

Notater

Det har forekommet tørre flaksred i regionen. Det er der fokksnøen har lagt seg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende skredfare med mildere vær og nedbør Kulden som har vært på nettene vil avta mot uka, og snøen vil bli mer ustabil og overflaten blir mykere Varslet faregrad er for lav Det finnes enkelte leheng og renner med ustabil fokksnø i høyden. Skiløpere må ta høyde for varierende forhold

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Fuktig Skiftende mellom skare og enkelte lommer med fuktig fokksnø

Tester

ECTP20@22cmQ2 God Må bruke 20 slag, men skarelag nede i dekket kan svekkes når det blir varmere

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm M, 15 cm P MFcr 3 mm M, 5 cm K MFcr 2 mm M, 57 cm 4F MF 2 mm M, 6 cm P MFcr 2 mm M-W, 20 cm 4F MF 2 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 271572

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 15:05

1138 moh

wa@grenland-havn.no (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Skred utløst i renne 6 Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

6. mai 12:08 Glideskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 1652 moh og sluttet på 1652 moh Brattheng

ObsID: 271458

Vest-Telemark / Gaustatoppen

Snø

06.05.2021 kl. 13:01

1795 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

6. mai 12:29 Tørt løssnøskred Naturlig utløst N-vendt 50 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 271429

Vest-Telemark / Tinn

Snø

06.05.2021 kl. 12:30

1842 moh

497101 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  497101

Skredhendelse

6. mai 12:30 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1848 moh og sluttet på 1491 moh 15 cm høy og 15 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Renne 6 Stort skred i renne 6 hele veien ned til det flater ut

Vær

Ikke nedbør

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ikke riktig med 1 i skredfare, i vindutsatte bratte områder er det 3 eller 4 Varslet faregrad er for lav

ObsID: 271477

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org