Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 29.01.2020

1
Liten
Publisert:

Nysnø fører til ustabile nysnøflak i leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med nysnø der det også finnes terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe mer nedbør uten nevneverdig vind øker ikke skredfaren og det er fremdeles mindre flakdannelser i leområder som er skredproblemet. Vær oppmerksom i områder der vinden eventuelt flytter snø. Der kan det skapes ustabile små nysnøflak. Stedvis kan nysnøflakene legge seg over et rimlag.
Under ca 1300 moh er det gamle snødekket påvirket av mildvær i flere omganger. Generelt er det skaresnø og leområder med vindtransportert snø som preger overflaten. Fokksnøen kan lokalt ha dårlig binding til skaren. Lengre perioder med kraftig vestavind preger snøoverflaten med mye oppstikkende stein og terreng i vestvendt, utsatt og flatt terreng. Betydelig mer snø i østvendte leområder.
Etter flere runder med mildvær siden nyttår er vedvarende svake lag i all hovedsak nøytralisert og betraktes ikke per dags dato som et relevante skredproblem.
Sikre "vårtegn" som sigeprekker og glideskred ble observert i Valle i forbindelse med mildværet før helgen, mens det ved Kalhovd øst i regionen er observert overflaterim tirsdag.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / TINN

Snø

28.01.2020 kl. 11:46

1327 moh

Skigubben (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skigubben Kommentar:  Rimlag. Meldt snø og vind neste 24

Vær

-7 °C fra SV ↗

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimlag

ObsID: 210200

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

27.01.2020 kl. 18:02

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 210073

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org