Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 29.03.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Vær varsom i bratte heng med myk og/eller våt snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjølig vær uten nedbør ventes å holde snødekket stabilt. I de aller høyeste fjellområdene, der det evt. fortsatt finnes løs snø, kan vind danne mindre fokksnøflak i lehellinger mot øst til sør. Det kan være mulig å løse ut skred på kantkorn der snødekket er tynt og kantkorn intakte, men det skal sannsynligvis mye belastning til. Der sola tar tak i sørhellinger utover dagen kan det gå noen mindre, våte løssnøskred. Det bør følges med på om kulde om natten danner overflaterim eller setter i gang vekst av kantkorn noe ned i snødekket.
Snøen ble tidligere i uka fuktet opp til 1100-1400 moh, og det var mye vann i snøen i lavereliggende områder. Men det har tørket mye nå. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. I de høyeste fjellområdene er snøen fortsatt tørr. Der snøen var våt er det dannet skare, som delvis tiner i solhellingene om dagen.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket og ved bakken. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig.
Torsdag formiddag ble det observert et vått, naturlig utløst str. 2 skred i sørvendt heng på 900 meters høyde i Tokke, som muligens startet glideskred.
Etter at det torsdag var varmegrader opp til 1300-1400 moh, har temperaturen sunket. Lørdag formiddag er det kuldegrader i lufta over ca. 800 moh, vinden har økt noe fra nordvest.
Klarvær.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

28.03.2020 kl. 18:00

636 moh

Espen@rkh (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Ulykke/hendelse

Èn person tatt av skredmassene, ikke funnet pr i dag. Snø Personer omkommet Klatring https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5e7ffff9b35a5a00184f2636

Skredhendelse

28. mar 16:50 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 594 moh og sluttet på 477 moh Brattheng Stein, jord, snø/is skred. Startet over på siden av to isklatrere. Èn person tatt av skredmassene, ikke funnet pr i dag. Svært ulendt og bratt terreng ved løsneområde, mye stein, jord og is i skredet. Skredmassene har gått ned en trakt i terrenget ned til bunn av juvet, ca 130 m skredbane. Nederste del av skredmassene ca 20 m bredt, 40 m langt.

ObsID: 226207

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org