Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 16.01.2022

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes litt roligere forhold enn det har vært de siste dagene, men vind fra ny retning vil føre til ferske fokksnøflak i nye leheng. Husk også at fokksnøen dannet under de siste dagene trenger noe tid på å stabilisere seg. Det kan fortsatt være lett å løse ut skred for en skiløper, og det er lettest der flakene er myke og/eller tynne. Disse skredene kan bli store. Det er komplekse forhold i hele varslingsregionen! Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket dette laget, men vær obs på skytende sprekker og drønn i snødekket, da dette kan være tegn på at det er svake lag til stede.
Det har kommet mye nysnø de siste dagen. I høyden har vinden påvirket snødekket og flyttet snø inn i leheng mellom nordøst og sørøst. I skogen og i mer skjermede områder ligger det fortsatt løs til lett bunden snø. Onsdag påvirket mildvær med sludd og regn snødekket opp til ca 200 moh.
Det er kantkornlag både rundt skare og ved bakken. Før mildværet denne uka var dette svært lette å påvirke opptil 400 moh, særlig rundt og under tregrensa. Rundt Hammerfestområdet ble det samme kantkornlaget observert helt ved bakken før mildværet slo til. Disse lagene er trolig tilstede også i fjellet, men ligger der under harde og bærende fokksnøflak.
Lørdag ble det fjernutløst et middels stort skred, sannsynligvis trigget av to skiløpere, i sørøst-vendt heng på ca. 400 moh ved Langfjordbotn. Fredag gikk det middels stort, naturlig utløst flakskred i sørøst-vendt heng på ca. 250 moh like ved Hammerfest. Det ble også observert flere middels store, naturlig utløste flakskred i nærheten av vei på Øksfjord-halvøya.
Lørdag morgen meldes det om rundt 30 cm nysnø siste døgn i nærheten av Alteidet.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Nedbør som snø.
Stiv kuling fra nord, endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-5 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Bris fra nord, endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D5422(TFFK4) 5422 Akkarfjord 2021-2026

Snø

16.01.2022 kl. 22:41

5 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8024 Bismarvik - Finnelv,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). 8cm nysnø og litt vind fra øst/nordøst gir ingen økning i skredfare langs Fv8024.. Økende skredfare neste døgn: Nordlig vind og byger øker skredfaren, men vurderes fortsatt som moderat..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 285513

Vest-Finnmark / Rett etter skredmur

Snø

16.01.2022 kl. 17:19

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

16. jan 17:19 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 285492

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

16.01.2022 kl. 15:15

281 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Underside av utløst stykke i test, Q1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S Grunnlag i side med påbygg av fokksnø

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger 15-20 cm løst i renner og søkk mot NØ. Avblåst på rygger og koller. I sider mot S og V er det sider som avblåst og skarelag framme.

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Går i snøbyger og det er lett snøfokk, mellom bygene.

Tester

ECTP3@26cmQ1 God Løser i nedføyket svakt lag

Skredfarevurdering

2 Moderat Svakt lag med har fokksnø over. Vekt belastnig og evt tynnere dekke over, kan påvirke svakt lag Ventes mer snø. Snø som fordeler seg gjevnt i alle sektorer vil legge seg på skarelag. Påbygg fra vind fra NV, vil gi økt påbygg. Sider mot SØ og Ø trolig mest utsatt for påbygg.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Der hvor snødekket er løst høres drønn, på vindpakket hardt snødekke høres ikke drønn. Drønn hørt i sider mot NØ

Snøprofil

Ø 30° 26 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F DF 2 mm D, 78 cm 1F RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Nedføyket svakt lag gir brudd. Elles pakket og hard. Rent brudd Q1

ObsID: 285510

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

16.01.2022 kl. 10:33

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Langfjord (200moh) kl 10:34 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 285370

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

16.01.2022 kl. 09:39

147 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ut Krekendalen mot SV. Østvendt fjellside til høyre med to eldre skred ytterst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Erodert fokksnøoverflate oppe i fjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V, NV over 200 moh Eldre fokksnø og tykkere fokksnøflak oppe i fjellet var vanskelig å påvirke på dagens obstur (vanskelig å løse ut skred str 2-3).

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 400 moh og 100 moh Under 100 moh var snødekket i området gjennomfuktet og stabilisert.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen middels store skred i Ø-vendt side i Krekendalen, mulig fra i går lørdag eller fredag. Har start under 400 moh (likt innmeldte skred ved Øksfjordveien), og regner med kant mellom skarelag eller ved bakken har hatt betydning

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk oppe i fjellet. Mye hardblåst fokksnø generelt i fjellet. Løssnø i skog og søkk. Snødekket er tørt over 100 moh. Under 100 moh var det fuktig helt gjennom.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s fra Ø ← Nesten vindstille nede i Krekendalen. Mer vind oppover i fjellsida.

Tester

ECTP1@41cmQ2 Dårlig Kollaps i kant mellom skarelag. Ellers hang blokka godt sammen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I Krekendalen var det lett å påvirke vedvarende svakt lag av kantkorn ved skare omkring 200 moh. Skred pga dette kan bli (og har vært, jf. obser fra Øksfjordveien) middels store. Dette gir en faregrad 2. Nyinnblåste små fokksnøflak høyere til fjells var også lett å påvirke. Tykkere fokksnøflak var vanskelig å påvirke. Ut fra vær og mengde snø som har kommet er det vanskelig å sette lavere enn faregrad 3 for regionen (lett å løse ut store skred i fokksnøen i noen heng). Men forventer relativt rask stabilisering (med unntak av kant i lavlandet), og dermed en svak 3 i dag. Det skal fortsette å snø og blåse, og faregrad 3 vil opprettholdes. Varslet faregrad er riktig Hovedbudskap og skredfarevurdering beskriver situasjonen godt. Skredproblem Vedvarende svakt lag - Kantkornet snø under skarelag, er fortsatt lett å løse ut, men skred fra under 400 moh forventes å ikke bli større enn middels. Dette kan endre seg til naturlig utløste store skred i løpet av noen snøfall. (Dagens varsel har feilaktig stor tilleggsbelastning.)

Faretegn

Skytende sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: En skytende sprekk 1-2 m i nyinnblåst fokksnø på tynt snødekke med kant nært bakken (350 moh)

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere drønn 100-200 moh med forplantning opp til 20 m. Se snøprofil

Snøprofil

V 15° 5 cm F PP D, 0,2 cm 1F MFcr D, 17 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm 1F PPgp 1 mm D Runda kant nederst mot skaren., 0,4 cm 1F MFcr D, 15 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen 150 moh, drønn i området, i kantkorn mellom skarelag eller ved bakken.

ObsID: 285431

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

16.01.2022 kl. 09:26

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 285360

Vest-Finnmark / D5422(TFFK4) 5422 Akkarfjord 2021-2026

Snø

15.01.2022 kl. 20:21

5 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8024 Bismarvik - Finnelv,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Begrenset med nysnø etter mildvær. Det har vært en del snøtransport fra nord(vest), men dette gir ingen større fare langs Fv8024 for tida. . FV8024 Bismarvik - Finnelv er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt lite snøfall de neste 12-24 timer..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 285295

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

15.01.2022 kl. 17:00

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 17:20 - 14. jan 17:20 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv8014 Sør Tverrfjord - Sandland, Ras gått over vei i Bjørnvika

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I natt kommet ca 10cm nysnø. Vindretning fra NV. FV8014 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ut på ettermiddagen kommet ca 20 cm nysnø, vind fra NV med frisk bris, mulig kuling i høyden. Etter ras over vei kan det forekomme flere ras på strekningen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 285274

Vest-Finnmark / Bjørnvika

Snø

15.01.2022 kl. 16:45

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. jan 16:45 Snø på FV8014 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8014 mellom 15.01.2022 kl. 16:45 og 16.01.2022 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 285272

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.01.2022 kl. 12:10

386 moh

Bjørne (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørne
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørne Kommentar:  Skispor rundt de to trærne til høyre. Ser ut som det har løsna rundt klippene over trærne og.

Skredhendelse

15. jan 12:16 Mest sannsynlig trigga av to skikjørere som slapp seg over ryggen, ski venstre for bildet.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 285189

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.01.2022 kl. 11:46

399 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  VegardK

Skredaktivitet

15. jan. 0-6 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Mellom 300 moh og 200 moh 250m bredt, ca brudkant 30-100cm

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Gikk fra mildvær til minus iløpet av natta, har vært dårlig sikt siste tiden så tidspunkt for skred er usikkert

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 285238

Vest-Finnmark / D9506(CLA10) 9506 Vest Finnmark 2021-2026

Snø

15.01.2022 kl. 10:41

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig, opptil kuling, snøbyger. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 285162

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

15.01.2022 kl. 10:33

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften, Snefall. Stilla

ObsID: 285159

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

15.01.2022 kl. 10:33

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Langfjord (200moh) kl 10:34 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snefall 20 cm siste døgn. Stort sett stilla.. Uforandret skredfare neste døgn: Stilla. Nedbør ca 10 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 285160

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

15.01.2022 kl. 10:14

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ

Snødekke

Ikke snøfokk 32 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Alteidet: I natt 22 cm snø. Pluss 10 cm tung våt snø i går på dagen. Jøkelfjorden: Mer nysnø i natt

Vær

Snø -3,5 °C Snøbyger

ObsID: 285157

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

14.01.2022 kl. 21:40

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. jan 22:46 - 13. jan 22:46 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv8014 Sør Tverrfjord - Sandland,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Siste døgn kommet en del sludd/snø. Opp mot stiv kuling dreiende V til NV. Noe skreaktivitet sent i går. FV8014 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Prognoser med NV stiv kuling og snøbyger fra sent fredagskveld til lørdags formiddag. Vil med store snømengder og transport av snø grunnet sterk vind ha noe usikre snølag som kan forårsake ras som kan nå vei eller over vei. Vind avtar utover dagen, men prognoser er snøbyger stort sett hele dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 285117

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

14.01.2022 kl. 20:30

141 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. jan 22:36 - 13. jan 22:36 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv8018 Tverrfjord - Myrnes, Ras gikk ved Skattviknesset rundt kl 14.30. ikke mulig å se hvor høyt oppe løsneområdet er

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). N/NV frisk bris, vært en del sluddbyger i løpet av dagen. Temperaturen vil endres utover kvelden til minusgrader, samt snøbyger. FV8018 Tverrfjord - Myrnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Prognoser med nordlig vær og påfyll av snø. Vil lade noen av skredpunktene ved stort snøfall samt NV vindretning.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 285113

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

14.01.2022 kl. 19:40

228 moh

Bratt_o (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bratt_o

Skredhendelse

14. jan 19:15 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 239 moh og sluttet på 154 moh Kantkornet snø ved bakken 100 cm høy og 60 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Skred har løsnet fra skavl i topp av henger/renna. Antydes dårlig binding mot bakken, siden det stikker opp gress og bar stein i toppen av skredet. Skred har bremset/stoppet der det traff på våt snø ved ca. 160 moh. Det er et markant skille i snødekket ved denne høyden.

Ulykke/hendelse

Ingen spor inn i skredet sett fra bunn med kikkert. Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 285107

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

14.01.2022 kl. 16:59

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 285073

Vest-Finnmark / Tverrfjord

Snø

14.01.2022 kl. 14:47

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 14:47 Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8018 mellom 14.01.2022 kl. 14:47 og 14.01.2022 kl. 16:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 285067

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

14.01.2022 kl. 12:43

21 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Skredhendelse

14. jan 12:43 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 261 moh og sluttet på 122 moh 50 cm høy og 20 m bred bruddkant Nær rygg Observert fra vei. Tydelig bruddkant ved ryggformasjon. Stoppet i skogen. Antar pålagring av våt tung snø kan være utløsende faktor.

ObsID: 285002

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

14.01.2022 kl. 12:34

19 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Bruddkant øverst midt i bildet.

Skredhendelse

14. jan 12:35 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 313 moh og sluttet på 79 moh 50 cm høy og 15 m bred bruddkant Observert fra veien. Tydelig bruddkant, usikker tykkelse, men antakelig opp mot 50cm. 15-20m bredt. Løsnetidspunkt er usikkert, men antar siste døgns snøfall med våt tung snø har vært med på å trigge.

ObsID: 285001

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

14.01.2022 kl. 10:36

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Langfjord (200moh) kl 10:39 50 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

ObsID: 284947

Vest-Finnmark / D5422(TFFK4) 5422 Akkarfjord 2021-2026

Snø

14.01.2022 kl. 10:23

5 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8024 Bismarvik - Finnelv,

Vær

Sludd 2 °C Akkarfjord (0moh) kl 09:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil temperatur på plus 2 grader har redusert løssnødybde , det har vært lite påfyll i form av sludd og temperaturen har stoppet alt av snøtransport.. FV8024 Bismarvik - Finnelv er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Overgang til negativ temperatur i løpet av kvelden forventes til føre til stabilisering av hele situasjonen, men vil samtidig danne glatte lag for videre snøfall..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 285106

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org