Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling gjør at våte løssnøskred vil løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det anbefales god avstand til utløpssoner for både skred og skavler. Selv om det nå er noen dager siden siste snøfall, kan nysnø- eller fokksnøflak fortsatt være ustabile i enkelte heng hvor snødekket fortsatt er tørt. Stabiliseringen kan ta litt tid, fordi det stedvis har utviklet seg små kantkorn i nysnølag fra forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av dette skredproblemet i regionen, men en forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Dette gjelder hovedsakelig i høyden hvor snødekket er kaldere.
Forrige uke kom det stedvis 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det litt vind fra NV, så noe av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak.
I Lyngen og Nord-Troms har det gått noen store skred og er observert drønn flere sted. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I Vest-Finnmark er det observert små kantkorn mellom skare og nysnøen fra siste uke, men lite faretegn fra dette laget foreløpig. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er de siste dagene observert flere middels store skred som har gått i nysnøen fra forrige uke. Noen har løsnet naturlig pga. soloppvarming, mens andre trolig er utløst av scooterkjøring.
Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

05.05.2021 kl. 22:48

659 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Ikke kantkornproblem i nordvendt heng på ca. 600- 800 moh. Progresiv ubundet snø i lo formasjon

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen

ObsID: 271355

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.05.2021 kl. 12:41

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271336

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 11:44

497 moh

Bjørn M (***)

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen .

ObsID: 271354

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 09:41

658 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN30@18cmQ3 God Ingen spredning på utløsing. Måtte over 30 slag til. Kun en liten blokk løsnet

Snøprofil

F FC 1 mm, 8 cm K MF 0 mm, 10 cm P MF, 33 cm P RG, 1 cm IF, 1 cm P FC, 1 cm I IF, 1 cm FC 0 mm, 1 cm I IF, 8 cm P MF, 13 cm 4F FC, 5 cm P MF, 3 cm 4F MF, 1 cm I IF, 45 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271314

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.05.2021 kl. 12:22

490 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Kantkorn over skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Hadde ikke med lupe
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørn M

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Omfattende kantkorn produksjon i Mølledalen. Fikk drønn og omfattende propagering på slak rygg rett over vannet. Men ingen trigging.

Vær

ObsID: 271245

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.05.2021 kl. 10:30

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271203

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2021 kl. 10:18

920 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

640 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr 6 cm laust, fastare under

ObsID: 271247

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2021 kl. 09:58

2 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  To bruddkanter etter middels store flakskred gått i sola mandag

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S To middels store flakskred løst ut av sola utpå dagen mandag i sørlig sektor ved Jøkelfjorden. Flere små. Ikke mulig å se skare i skredbanen med kikkert, så sannsynligvis gått på nedføyket nysnø. Mange små løssnøskred har gått.

ObsID: 271196

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.05.2021 kl. 14:48

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271125

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.05.2021 kl. 14:29

556 moh

Erik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erik

Skredhendelse

3. mai 14:36 Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst SØ-vendt Observert flakskred som har propagert nokså langt sidelengs, skuterspor like ved. Truleg frå laurdag eller søndag

ObsID: 271130

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

289 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Viser utløst blokk i bunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Kommet ca. 30 cm snø siste dager. Fordelt seg gjevnt i terrenget. Ligger mrst snø i søkk og renner. Kun 30 cm snø under 100 moh.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ over 200 moh 2 tydelige svake lag. Begge to løste lett ut . Test utført i sektor SØ. Disse to lagene er nok representativt for store deler av området

Tester

CTE5@103cmQ2 God Går helt i bunn, rett over gammelt is/skarelag

CTE3@21cmQ2 Middels Kramt lag på topp, hvor solen tar.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s Stille, som som fra skyfri himmel. Minus 7 i natt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Solen tar godt og det er kaldt om natten, hardt lag på topp o. Morgenen, bløtt utpå dagen.Sider i sektor N ikke preget av sol. Skyddesider ikke preget av sol, tørt lag på topp. Første svake kag med hagl, løser lett. Bunn løser og lett. Kun få bratte heng. Varmt på dag og kaldt på natt, stabiliserer. Obs i sider hvor sålen tar. Usikker på hvor mye jirdvarme påvirker svakt ksg i bunn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 100 moh Solen som tar på snødekket. Vil nok utvikle seg i sektor SV og V ut over dagen

Snøprofil

6 cm F MF 3 mm M, 16 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F PP/PPgp 2 mm/4 mm D Hele laget Kraftig innslag av hagl i dette lag, 79 cm P/P+ RG 0 mm D, 2 cm 1F/1F MFcr/MFpc 4 mm/3 mm M Hele laget, 10 cm P MFcr M 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Går helt ned i gammelt skarelag.

ObsID: 271114

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.05.2021 kl. 08:14

378 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Øvre løsneområde, ser ikke noe aktivitet der
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  L1N, mange rulleballer
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bunn av løp2, avsetninger ikke helt ned i fjæra.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10) S Mange rulleballer og små våte løse skred fra nedre løsneområdene, klarer ikke å se noe fra de øvre. Avsetninger har ikke gått helt ned i fjæra

ObsID: 271039

Vest-Finnmark / Alta

Snø

02.05.2021 kl. 16:24

559 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Flere mindre flakskred. Str. 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Bred skred, men lite skredmasse.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Str. 1. Trigget av scooter mest sannsynlig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snøen binder godt til skaren/gammelsnøen. Gradvis fastere fra knytnevefast til 1 finger fast med et unntak på ca 50cm hvor det ligger litt ubundet snø som ga utslag på ect'n. Det igjen variere veldig rundt forbi. Fant ikke noe kant, men rim på toppen av snøen. Nedbrytende omdanning temperaturmessig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Rim, regner nesten med det blir ødelagt ila morgendagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sørsidenene begynner å få litt tyn av solen igjen, mens i nordlige sider er det fortsatt løst og fint. På indre deler av regionen virker det gamle snødekket til å ha en massiv skare som låser godt. Jeg finner ikke noe kant i over skare eller sjiktoveranger, men det kan ikke utelukkes. Rim på overflaten i nordlig aspekter.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV mellom 800 moh og 300 moh

Tester

ECTP24@50cmQ1 God Løsnet på sjiktoverang. Et tynt lag med ubundet løssnø.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små skred str. 1. + noen rulleballer. 1 tynt flakskre ca 200m bredt i og med det var så tynn brudkant mistenker jeg at det er fokksnø på rim som har løsnet muligens scooter som har trigget det.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt lunefullt, generelt stabilt så lenge man timer ting, holder tunga beint i munnen og passer seg for fokksnøen, men en å annen plass kan det kanskje ligge en overraskelse. Tror riktig nok det er lite utbredte overraskelser. Rim jeg har meldt om tror jeg forsvinner. Fokksnøen har nok også stabelisert seg kraftig og vil vel fortsette med det. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Mellom 600 moh og 300 moh

Snøprofil

ObsID: 271009

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

02.05.2021 kl. 12:21

18 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels flakskred sanns fra fredag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Skredaktivitet

2. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V. Over 100 moh Begynte å trille snøballer løst ut av sola "overalt" i bratt terreng utpå dagen, men få løssnøskred å se fram til kl 15.

30. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV Usikkert når det har gått. Har gått på 1 mm dårlig utviklet kant mellom skare og nysnøen fra de siste dagene, i et søkk 575 moh. Her var skare/smelteformer under helt fuktig (mens skare/smelteformer var frosset til og tørr alle andre steder jeg sjekket opp til 900 moh). Ikke forplantning ut av søkket skredet har gått i og over i bratte fjellsider på sidene. ECTN18@20cm Q2, fokksnø på nedføyket nysnø. Brekking med spaden ga brudd mot skaren. Svært lite oppsprekking i nysnø/fokksnø underveis på turen som gikk i bratt N-NV-vendt terreng, dvs. vanskelig å løse ut de myke fokksnøflakene som var.

ObsID: 270938

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.05.2021 kl. 11:26

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, kjølig værtype. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 270924

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.05.2021 kl. 11:16

732 moh

mc (Ukjent)

Snødekke

Gammelt mildværspakk går så og si til topps i hele området. På registrerte plass var det deretter 10cm rg med en mf skare og ca 50cm df på topp. Sjukt fint skiføre.

Tester

LBT@50cmQ2 Kollapser og sklir på skare, ca 10cm over mildværspakk. Kan se ut som antydning på kanting i dette laget.

ObsID: 270976

Vest-Finnmark / Alta

Snø

02.05.2021 kl. 10:19

39 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Str.2.5 SØ vendt v. Isnestoften. Gått flere mindre SØ vendte skred str 2 - 3 i Kåfjordfjellene under og etter pålagringen fredag/lørdag. Bruddkanter begrenser seg til sist innblåst.
ObsID: 270911

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org