Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 03.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker i solsidene utover dagen. Det kan også være mulig å løse ut store skred i fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har stedvis dannet seg et lag med små kantkorn mellom den gamle skaren og nysnøen fra siste uke. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, men foreløpig er det ikke observert noe særlig faretegn knyttet til dette. Det er likevel lurt å være obs på at det kan være lett å løse ut skred i fokksnø enkelte steder, selv om den nå har fått tid til å stabilisere seg. Sola vil varme opp snøen i bratte solvendte fjellsider. Dette ventes å føre til naturlig utløste løssnøskred, men det kan heller ikke helt utelukkes at soloppvarming kan utløse store flakskred.
Den siste uka har det stedvis kommet 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det litt vind fra NV, så noe av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak.
I Lyngen og Nord-Troms har det gått noen store skred og er observert drønn flere sted. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. I Vest-Finnmark er det observert små kantkorn mellom skare og nysnøen fra siste uke, men lite faretegn fra dette laget foreløpig. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er søndag meldt inn flere SØ-vendte skred str 2 - 3 i Kåfjordfjellene som sannynligvis har gått under og etter snøværet fredag/lørdag. Det har også gått et str.2 skred NV-vendt ved Koppartind.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.05.2021 kl. 14:48

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271125

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.05.2021 kl. 14:29

556 moh

Erik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erik

Skredhendelse

3. mai 14:36 Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst SØ-vendt Observert flakskred som har propagert nokså langt sidelengs, skuterspor like ved. Truleg frå laurdag eller søndag

ObsID: 271130

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

289 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Viser utløst blokk i bunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ over 200 moh 2 tydelige svake lag. Begge to løste lett ut . Test utført i sektor SØ. Disse to lagene er nok representativt for store deler av området

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Kommet ca. 30 cm snø siste dager. Fordelt seg gjevnt i terrenget. Ligger mrst snø i søkk og renner. Kun 30 cm snø under 100 moh.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s Stille, som som fra skyfri himmel. Minus 7 i natt.

Tester

CTE5@103cmQ2 God Går helt i bunn, rett over gammelt is/skarelag

CTE3@21cmQ2 Middels Kramt lag på topp, hvor solen tar.

Skredfarevurdering

2 Moderat Solen tar godt og det er kaldt om natten, hardt lag på topp o. Morgenen, bløtt utpå dagen.Sider i sektor N ikke preget av sol. Skyddesider ikke preget av sol, tørt lag på topp. Første svake kag med hagl, løser lett. Bunn løser og lett. Kun få bratte heng. Varmt på dag og kaldt på natt, stabiliserer. Obs i sider hvor sålen tar. Usikker på hvor mye jirdvarme påvirker svakt ksg i bunn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 100 moh Solen som tar på snødekket. Vil nok utvikle seg i sektor SV og V ut over dagen

Snøprofil

6 cm F MF 3 mm M, 16 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F PP/PPgp 2 mm/4 mm D Hele laget Kraftig innslag av hagl i dette lag, 79 cm P/P+ RG 0 mm D, 2 cm 1F/1F MFcr/MFpc 4 mm/3 mm M Hele laget, 10 cm P MFcr M 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Går helt ned i gammelt skarelag.

ObsID: 271114

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.05.2021 kl. 08:14

378 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Øvre løsneområde, ser ikke noe aktivitet der
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  L1N, mange rulleballer
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bunn av løp2, avsetninger ikke helt ned i fjæra.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10) S Mange rulleballer og små våte løse skred fra nedre løsneområdene, klarer ikke å se noe fra de øvre. Avsetninger har ikke gått helt ned i fjæra

ObsID: 271039

Vest-Finnmark / Alta

Snø

02.05.2021 kl. 16:24

559 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Flere mindre flakskred. Str. 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Bred skred, men lite skredmasse.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Str. 1. Trigget av scooter mest sannsynlig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snøen binder godt til skaren/gammelsnøen. Gradvis fastere fra knytnevefast til 1 finger fast med et unntak på ca 50cm hvor det ligger litt ubundet snø som ga utslag på ect'n. Det igjen variere veldig rundt forbi. Fant ikke noe kant, men rim på toppen av snøen. Nedbrytende omdanning temperaturmessig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Rim, regner nesten med det blir ødelagt ila morgendagen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små skred str. 1. + noen rulleballer. 1 tynt flakskre ca 200m bredt i og med det var så tynn brudkant mistenker jeg at det er fokksnø på rim som har løsnet muligens scooter som har trigget det.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV mellom 800 moh og 300 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sørsidenene begynner å få litt tyn av solen igjen, mens i nordlige sider er det fortsatt løst og fint. På indre deler av regionen virker det gamle snødekket til å ha en massiv skare som låser godt. Jeg finner ikke noe kant i over skare eller sjiktoveranger, men det kan ikke utelukkes. Rim på overflaten i nordlig aspekter.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Tester

ECTP24@50cmQ1 God Løsnet på sjiktoverang. Et tynt lag med ubundet løssnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt lunefullt, generelt stabilt så lenge man timer ting, holder tunga beint i munnen og passer seg for fokksnøen, men en å annen plass kan det kanskje ligge en overraskelse. Tror riktig nok det er lite utbredte overraskelser. Rim jeg har meldt om tror jeg forsvinner. Fokksnøen har nok også stabelisert seg kraftig og vil vel fortsette med det. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Mellom 600 moh og 300 moh

Snøprofil

ObsID: 271009

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

02.05.2021 kl. 12:21

18 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels flakskred sanns fra fredag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Skredaktivitet

2. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V. Over 100 moh Begynte å trille snøballer løst ut av sola "overalt" i bratt terreng utpå dagen, men få løssnøskred å se fram til kl 15.

30. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV Usikkert når det har gått. Har gått på 1 mm dårlig utviklet kant mellom skare og nysnøen fra de siste dagene, i et søkk 575 moh. Her var skare/smelteformer under helt fuktig (mens skare/smelteformer var frosset til og tørr alle andre steder jeg sjekket opp til 900 moh). Ikke forplantning ut av søkket skredet har gått i og over i bratte fjellsider på sidene. ECTN18@20cm Q2, fokksnø på nedføyket nysnø. Brekking med spaden ga brudd mot skaren. Svært lite oppsprekking i nysnø/fokksnø underveis på turen som gikk i bratt N-NV-vendt terreng, dvs. vanskelig å løse ut de myke fokksnøflakene som var.

ObsID: 270938

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.05.2021 kl. 11:26

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, kjølig værtype. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 270924

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.05.2021 kl. 11:16

732 moh

mc (Ukjent)

Snødekke

Gammelt mildværspakk går så og si til topps i hele området. På registrerte plass var det deretter 10cm rg med en mf skare og ca 50cm df på topp. Sjukt fint skiføre.

Tester

LBT@50cmQ2 Kollapser og sklir på skare, ca 10cm over mildværspakk. Kan se ut som antydning på kanting i dette laget.

ObsID: 270976

Vest-Finnmark / Alta

Snø

02.05.2021 kl. 10:19

39 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Str.2.5 SØ vendt v. Isnestoften. Gått flere mindre SØ vendte skred str 2 - 3 i Kåfjordfjellene under og etter pålagringen fredag/lørdag. Bruddkanter begrenser seg til sist innblåst.
ObsID: 270911

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.05.2021 kl. 11:14

439 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Noe vindpåvirket snø her bildet ble tatt. Generelt svært mye løssnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 300 moh Gikk innom mye terreng i le og ingen oppsprekking eller drønn

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C

Tester

ECTN21@40cmQ2 God Kunne brekke ut blokka over skaren, Q2 der også

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å løse ut myke ferske flak, men skred kan bli store pga all snøen som har kommet de siste dagene. Første varme dag med sol vil det kunne skje mye Varslet faregrad er for høy Ut fra inntrykket fra dagens obstur er varslet faregrad 3 for høyt.

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke god sikt til fjell omkring

Snøprofil

10 cm F PP D-M, 30 cm 4F/1F DF D-M, 10 cm P RG D-M, 10 cm 1F DF D-M, 0,3 cm 1F RGxf 1 mm Noe kanter på runda korn, men stagnert utvikling nå, 30 cm K MF D-M -1,2 °C @ 0,5 cm, -0,4 °C @ 59 cm, -0,4 °C @ 61 cm 1 test knyttet til snøprofilen 380 cm dypt snødekke i SØ vendt leheng 440 moh.

ObsID: 270810

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.05.2021 kl. 10:23

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig liten kuling, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør.

ObsID: 270784

Vest-Finnmark / Alta

Snø

30.04.2021 kl. 15:53

329 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Snøfokk fra N inn i øvre løsneområde
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Snøfokk fra N inn i øvre løsneområder
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Tegn på et lite tørt løssnøskred under skavl.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Et lite løssnøskred virker ha gått i L1N, ellers ser jeg inget. Flatt lys i ovre løsneområdene.

ObsID: 270731

Vest-Finnmark / Alta

Snø

30.04.2021 kl. 14:30

207 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  60 cm løssnø som har kommet de siste tre dagene. Skare under

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig 60-70 cm løssnø og ingen til liten vindpåvirkning i skogen og opp til der vi snudde 500 moh. Regner med det er svært mye løssnø høyere til fjells også i denne S-vendte fjellsida.

ObsID: 270733

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

30.04.2021 kl. 13:46

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 0 °C Langfjord. (200moh) kl 13:47

ObsID: 270721

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

30.04.2021 kl. 09:02

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 270650

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.04.2021 kl. 07:30

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig kuling, snøbyger, snøfokk. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn .

ObsID: 270642

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org