Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 28.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustablie forhold. Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø, vinden øker om kvelden. Solinnstråling gir fare for små løssnøskred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra tidligere i uken vil trolig stabiliseres relativt raskt, men fortsatt påfyll av litt nysnø og ny vindøkning om ettermiddagen gjør at det vil dannes nye fokksnøflak i leheng. Vær spesielt oppmerksom dersom det ligger fersk fokksnø over skare, eller i områder der det kan ha blitt dannet overflatenær kantkorn i overgangen mellom gammelt og nytt snødekke. Det kan også gå enkelte løssnøskred i bratte heng dersom sola bryter igjennom.
De siste dagene har det flere steder kommet en del nysnø som har lagt seg over et kompakt lag med smelteformer eller skare etter mildværet i midten av april. Nysnøen er noen steder blitt fuktet i overflaten av sola, andre steder er den bundet til myke flak, mens det også kan finnes tørr løssnø flere steder. Opp til rundt skoggrensen har det gamle snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger, og de øverste 50 cm av dette snødekket er smelteomvandlet opp til ca. 800 moh.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket, men det skal trolig mye til for å påvirke disse nå.
Der hvor nysnølaget over gamle smelteformer er tynt (5-10 cm), har det enkelte steder blitt dannet kantkorn i overgangen mellom disse lagene. Dette er foreløpig ikke et skredproblem, men må følges med på dersom det dannes flak over.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

28.04.2021 kl. 12:58

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig bris, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 270467

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

28.04.2021 kl. 11:34

711 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Klumper fra graving baller litt på seg i fuktig snøoverflate. Ikke begynt å trille snøballer pga sola ennå kl 11.30. Mye snø her i Koppartindgryta.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppsprekking i myke flak i enkelte heng når man fjernet understøtten med et skispor.

Vær

Snø 2,7 °C 3 m/s fra N ↓ 90% skyer

Faretegn

Ferske sprekker I enkelte heng sprakk øverste myke fokksnøflak opp 1-2 m fra skiene. Se bilde

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Generelt litt tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i søkk og leheng i fjellet. I skogen var det 3 cm nysnø oppå bærende skare, som noen steder begynte å bryte under skiene i bratt terreng mot S i 13-tida.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 300 moh Fjerning av understøtte i småheng ga oppsprekking av små flak 1-2 m fra skiene, dvs. lett å løse ut. Generelt inntrykk er at fokksnøen er vanskelig å løse ut i terrenget for dagens obstur. Middels store skred i brattere større heng enn det som er innafor på en obstur, forventes å være vanskelige å løse ut. Sola er framme mellom bygene og svekker snødekket, og kan gjøre det lettere å løse ut enkelte heng.

Tester

ECTP21@19cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å løse ut middels store flakskred i snø som har kommet de siste to dagene. Faregrad 2 Mer snøvær og vind i morgen torsdag vil gi økende skredfare, fra en svak 2 i dag til en sterkere 2er. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP M, 7 cm 1F DF M, 2 cm P MF M, 7 cm 1F DF M, 25 cm 4F-1F/P DF/RG M, 35 cm P MF M-W Noen løsere lag i dette laget, og noen islag., 30 cm P RG M, 1 cm K MF, 50 cm P RG M 0 °C @ 1 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen 730 moh. Over 4,5 m tykt snødekke i et S-vendt søkk med innblåst snø fra de siste dagene.

ObsID: 270461

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

27.04.2021 kl. 13:20

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270345

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.04.2021 kl. 10:47

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig bris, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold nedte døgn.

ObsID: 270328

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.04.2021 kl. 15:07

486 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 2 søndag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 2 i dag, mandag.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt nysnø kom med bygeaktivitet i løpet av dagen. Fortsatt er skredmasser fra våte løse skred i går godt synlig, så jeg tror ikke det har kommet mer enn noen cm nysnø på sørsiden av Halvorvikfjell. Se bilder for sammenlignin under skredaktivitet.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ny skredaktivitet siste 24t. Observert i god sikt og kontrast med webkamera.

ObsID: 270251

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

26.04.2021 kl. 13:22

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270238

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.04.2021 kl. 09:36

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig, sludd og snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 270206

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.04.2021 kl. 17:48

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjølig værtype, lettskyet. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt kjærlig og enkelte sludd og snøbyger .

ObsID: 270148

Vest-Finnmark / Alta

Snø

25.04.2021 kl. 15:30

506 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 1 i ettermiddag med tre-fire våte løssnøskred.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 1 midt på dagen uten våte løssnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 2 tre-fire våte løssnøskred som har gått mellom kl 12 og 15 i dag.

Skredaktivitet

25. apr. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst S Ser flere våte løssnøskred i sørsiden av Halvorvikfjell siden jeg sjekka sist rundt 12 i dag. Alle er svært små, og har stoppet i fjellsiden og ikke gått ned til stranda. Det må være nysnøen fra i hovedsak fredag som har blitt til våt-løs i sola. Antar at gammel snø under er igjenfryst i store deler av løsneområdene, men sikkert mykere lenger ned.

ObsID: 270145

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

25.04.2021 kl. 12:00

748 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tørrsnø i NV-vendt side

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport i N-vendte sider der sola ikke har stekt. Ellers fuktes snøoverflaten fort i sola i dag. Partier med innblåst fokksnø over løssnø, sprekker opp ved skiene, liten bruddforplantning. Der hvor det er lite (5-10 cm) nyere snø over våte smelteformer og skare, har det enkelte steder blitt dannet overflatenær kantkorn i overgangen. Der hvor det er tykkere nyere snø er det ikke dannet kantkorn, og det er god binding til smelteformer/skare. Overflatenære kantkorn er ikke et skredproblem å regne med i dag. Kantkorn/beger dypere i snødekket er ikke aktive (ødelagt eller låst under skare). Skredproblemer er sol og varme som løsner små våte løssnøskred i brattheng, og fokksnø over nedføyket nysnø som er vanskelig å løse ut. Ikke sett ferske flakskred i går lørdag og i dag.

Skredfarevurdering

Se snødekke

ObsID: 270133

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org