Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold! Høye temperaturer og sol, øker faren for våte skred. Enkelte skred kan bli store!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker utover dagen når temperaturen stiger og sola tar tak. Det mest utsatte sektoren følger sola. Det forventes våte skred i fjellsider som vender mot sola. Hold god avstand til utløpssoner for både skred og skavler! Prognosen natt til mandag er litt usikker om det blir skyfritt eller skydekke. Skyfritt og nattefrost vil gi skare og lav skredfare tidlig på morgenen, mens skydekke vil forhindre skaredannelse og som gjør at snøoverflaten er blaut og våt allerede fra morgenen av. Det kan gi omfattende skredaktivitet utover dagen. Enkelte våte flakskred kan bli store!
Snøoverflaten er preget av smelteriller opptil 500 moh. I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø som har kjent på milde dagtemperaturer.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, men det ligger dypt og er ikke aktivt.
På Stjernøya har det gått flere mindre skred de siste dagene. Rundt Jøkelfjorden gikk det et middels og et stort flakskred før helga. Lørdag rapporteres det om mange våte løssnøskred av middels størrelse i fjellsider mot sola.
Det har vært nattefrost i store deler av regionen, men ved ytre deler av Øksfjordhalvøya og øyene nordover så må man nok opp til 200 moh før det er skare ved overflaten.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-6 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.04.2021 kl. 15:40

399 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredaktivitet i Davimus Spartavaggi.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Sveipa over med kamera og så, ikke overraskende, at det har gått mange våte løssnøskred også i denne SØ-vendte fjellsiden. De fleste har stoppet i henget, et par har nådd dalbunnen.

ObsID: 268328

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.04.2021 kl. 13:11

329 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders@sibelco Kommentar:  Bruddkant fra flere flakskred sees opp mot 600 mot.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders@sibelco Kommentar:  Flere solutløste skred fra 40 mot og oppover. Store skred som stopper på flat mark.
ObsID: 268309

Vest-Finnmark / Sandland

Snø

19.04.2021 kl. 12:30

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

19. apr 12:30 (+02:00) Snø på FV8014 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 269727

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.04.2021 kl. 12:00

585 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Gjeldende skred er skredet til venstre i bollen/forsenkningen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Øvre del av skredbane
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Midtre, øvre del av skredbane
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Midtre nedre del
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Utløpsområde ved stranda.

Skredhendelse

19. apr 12:00 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 574 moh og sluttet på 13 moh Ukjent 2 nedre Har gått i løpet av dagen. Løsnet ved framstikkende steiner og fulgte skredrenna helt til stranda. Ingen sideveis forplantning til vått flakskred. Gått ned til bakken over en kul i henget. Tenker at det er en størrelse 1.

ObsID: 268327

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.04.2021 kl. 10:22

19 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP3@10cmQ3 Ga utslag på slag 3. Gled ikke helt ut. Veldig ujevn overflate

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet

Snøprofil

10 cm K, 35 cm 4F 3 mm V, 2 cm I, 20 cm P, 50 cm 1F

ObsID: 268292

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.04.2021 kl. 09:53

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. apr 09:57 (+02:00) - 18. apr 09:57 (+02:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Skavel som løsnet og stoppet på vei

ObsID: 268273

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.04.2021 kl. 09:53

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Pent og sol, fare for sørpeskred . Uforandret skredfare neste døgn: Samme værprognose for neste døgn.

ObsID: 268274

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.04.2021 kl. 09:16

362 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Eneste nye skred jeg kunne se siden kl 15 i går.

Vær

Ikke nedbør I følge værstasjon på Halvorvikfjell (700) var det ca. 0 grader mellom 19 og 21 i går kveld. Kl. 22 kom en temperaturstigning til +3. Temperaturen har økt til +4 kl 0830 i dag. Ingen skyer kl 0930 mandag morgen.

Skredhendelse

18. apr 01:00 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 346 moh og sluttet på 295 moh Ubunden snø Lite vått løst løsnet på framstikkende berg. Har ikke sett noen annen utpreget skredaktivitet siden i går.

ObsID: 268258

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

18.04.2021 kl. 11:25

386 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Flere våtsnøskred i Fruvikdalen. Her er bare en av dem Hele dalen på SØ/S vendt side er eksponert for våtsnøskred.Jo lenger ut på dagen når sola har stått på er sjansen for skred større.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

Frosen snø fra tidlig på morgen,men så snart sola for tak bløte den opp.Nord vendte sider var snøen frosen til langt ut på dagen

ObsID: 268261

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.04.2021 kl. 11:00

330 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. apr 11:00 (+02:00) Snø på EV6 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 268184

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.04.2021 kl. 09:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fare for sørpeskred Pent vær og sol. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værprognose for neste døgn.

ObsID: 268096

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.04.2021 kl. 09:44

267 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde 2 er fortsatt likt som i går uten nye skred.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Mer skredmasser i skredløp 2 i dag enn i går kl 17. Masser har også delvis stoppet i skredløpet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Medrivning nesten til bakken i ett skredløp.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Også et utløp utenfor de tydelige utløpene. Stanset i svak utflatnig rett over stranda.

Skredaktivitet

17. apr. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S Har sett hvertfall tre nye våte løssnøskred siden kl 17 i går. Uvisst om de gikk i kveldinga i går eller morgentimene i dag. Jeg antar i går kveld siden vi hadde kuldegrader (såvidt...!) og utståling i natt. Fortsatt korte utløp - alle skredene stoppa i skredrennene, såvidt jeg kunne se. Ellers har ett medrevet snø i skredløpet nesten til bakken i løsneområde 1 nedre. Ser ingen forplantning av flak i noen av skredmassene.

ObsID: 268095

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.04.2021 kl. 18:27

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fare for sørpeskred Pent og sol. Uforandret skredfare neste døgn: Pent og sol.

ObsID: 268024

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 16:12

597 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Tynne flak, mulig med terminus ved utflating i det lille henget.

Skredhendelse

17. apr 16:12 (+02:00) Tørt flakskred Ukjent Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 623 moh Ser tynne bruddkanter i 1Ø, mulig med skredmasser som stoppet i 1Ø. De tynne bruddkantene tilsier ikke blokkene som Martin observerte, så kanskje "mine" bruddkanter er fra i dag. Kan være at de har gått på overflatekant fra 10. april, men synes egentlig at bruddkantene er for tynne til det.

ObsID: 268010

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 15:45

521 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  For det meste rulleballer som blir til små løssnøskred lenger ned i skredbanen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Rulleballer som har blitt til små solutløste skred i skredløp 2.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Medrivning i skredløp 2. Så ikke så stor medrivning noen andre steder på Halvorvikfjell.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Utløp med umiddelbar stans ved utflating.

Skredaktivitet

17. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Mange svært små solutløste løssnøskred under 660 moh (over dette avtar brattheten på Halvorvikfjell) i løpet av dagen. Tydeligste flere skred i mest sørvendte utløp. Skredene har fulgt forsenkningene som smale skred helt til stranda, hvor de stoppet umiddelbart ved utflating. I ett skredløp var det også noe brede medrivning der hvor løpet var bredere - muligens fordi nyere, mindre omvandlet snø har ligget på eldre, mer omvandlet snø.

ObsID: 268008

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 14:35

15 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Flakskred utløst i løpet av dagen

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra SV ↗ Varmt og sol

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred gått i dag

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Mellom 400 moh og 300 moh

ObsID: 267997

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

17.04.2021 kl. 12:54

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 10 °C Langfjord (200moh) kl 12:54

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 267981

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 12:00

537 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Her i denne SV-vendte sida nært ryggen har det vært tynt vinderodert snødekke store deler av vinteren. Kuldeperioder har tørket ut skarelag og laget kantkorn/beger av mye av den gamle snøen. Og så har mildvær og regn runda dette. Snøprofilet på bildet: Våte smelteformer øverst, på våt-fuktig runda P-fast snø over et tynt skarelag på 20 cm snødybde. Runda P-fast fuktig snø over bærende skarelag på 35 cm snødybde. Under dette fuktig snø til bakken med smelteformer, runda kant/beger og skarelag, ikke aktivt skredproblem i dag. Dette kan bli et skredproblem i enkelte heng hvis det blir vedvarende varme som gir våt snø helt ned mot bakken.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels store løssnøskred som har gravd opptil en halvmeter ned i snødekket noen steder uten å gi kollaps i mulige vedvarende svake lag.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på observasjoner fra fjellene rundt Jøkelfjorden og Jøkelfjordeidet: Det gikk mange middels store løssnøskred i S halvsektor i løpet av dagen. Snøoverflaten er våt snø som er lett å løse ut på solskare 10-20 cm ned i snødekket. Ingen flakskred fra de siste dagene eller dagens løssnøskred har trappet ned i mulige vedvarende svake lag og gitt dypere flakskred, selv om noen av skredene har gravd godt i snødekket. Faregrad 3. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel beskrev situasjonen godt.

Snøprofil

110 cm tykt snødekke i SV-vendt side 540 moh

ObsID: 268038

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 11:29

177 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels stort flakskred med bruddkant ca 700 moh sanns. gått under været fra SV.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort flakskred N for Koppartind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mange våte løssnøskred i S-vendt sektor

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ

ObsID: 267963

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 11:24

170 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Smelteriller opp til 500 moh tyder på våt snø.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 267962

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.04.2021 kl. 14:34

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig, lokalt mye regn. Fare for sørpeskred . Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og overgang til sol og pent vær.

ObsID: 267856

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 12:49

344 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bruddkant

Skredhendelse

16. apr 04:49 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Skredet startet på 391 moh og sluttet på 311 moh L1N Litet antatt vått flakskred lengre opp i L1N. Tenker det gikk i natt eller morrest.

ObsID: 267819

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 12:43

210 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Oversikt bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Innzoomet på bruddkant

Skredhendelse

16. apr 01:43 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Skredet startet på 201 moh og sluttet på 21 moh Litt bedre sikt nå og jeg noterer noen bruddkanter langt ned i L1N, burde være våte flak, antar ferske flak på skare efter regn? Antar at de gått i natt eller morrest, men ikke veldig sikker

ObsID: 267817

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

16.04.2021 kl. 12:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Langfjord (200moh) kl 12:43

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 267824

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 09:07

666 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Spor etter flakskred i L1Ø
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Blokker fra antatt flak synlige oppe på kulen.

Skredhendelse

16. apr 07:07 (+02:00) Skredet startet på 662 moh og sluttet på 393 moh Ser ut som rester av flakskred i L1Ø. Jeg ser blokker fra flaket på flata, og spor av at det gått skredmasser ned for bratthenget under kulen. Kan være bruddkant oppe i toppen, kan og være skavel. Observert kl 7 på morgenen, sannsynligvis gått i natt eller i går. Basert på blokkets størrelse og størrelse på løsneområde tenker jeg str2, men veldig usikker

ObsID: 267770

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 06:01

419 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Detaljbilde skredløp m jord i avsetninger
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde, ser ut at ha tatt med seg en del snø
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Avsetninger helt ned i fjæra, med litt ymse jord å greier i
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Detaljbilde skredløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Digre klumper ned til fjæra

Skredhendelse

16. apr 02:01 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 416 moh og sluttet på 5 moh L1N Vått løst skred med litt størrelse, ha gått helt til fjæra og ser ut at ha gravd seg dypere ned på lav høyde, se bilde på brune avsetninger. Har gått en gang mellom nå og kl 17 igår kveld.

ObsID: 267756

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org