Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold! Det kan gå enkelte store naturlig utløste skred og mange mindre skred grunnet solinnstråling og temperaturstigning.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer og solinnstråling vil svekke snødekket. I terreng som vender mot sola vil det bli omfattende skredaktivitet i den siste nysnøen. Mest utsatt sektor vil følge sola gjennom dagen. Vestavinden vil flytte på snøen over skoggrensa og legge det i østvendte heng. Både solinnstråling og etterhvert stigende temperaturer vil svekke fokksnøen ytterligere. Det er lett for en skikjører å løse ut flakskred i den vindtransporterte snøen.
Onsdag og torsdag var det bygevær, sterk vind og stigende temperaturer, noe som påvirka snødekket. Snøoverflaten er antatt å være våt opptil par hundre meter over havet. Over 500-600 moh er snøen tørr, men der kan man også regne med at vinden har flyttet litt rundt på snøen
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, men det ligger dypt og er ikke aktivt.
På Stjernøya gjekk det et naturlig utløst skred onsdag/torsdag.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest, endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.
Periodevis sterk kuling i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Stiv kuling fra vest, endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.04.2021 kl. 18:27

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fare for sørpeskred Pent og sol. Uforandret skredfare neste døgn: Pent og sol.

ObsID: 268024

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 16:12

597 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Tynne flak, mulig med terminus ved utflating i det lille henget.

Skredhendelse

17. apr 16:12 (+02:00) Tørt flakskred Ukjent Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 623 moh Ser tynne bruddkanter i 1Ø, mulig med skredmasser som stoppet i 1Ø. De tynne bruddkantene tilsier ikke blokkene som Martin observerte, så kanskje "mine" bruddkanter er fra i dag. Kan være at de har gått på overflatekant fra 10. april, men synes egentlig at bruddkantene er for tynne til det.

ObsID: 268010

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 15:45

521 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  For det meste rulleballer som blir til små løssnøskred lenger ned i skredbanen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Rulleballer som har blitt til små solutløste skred i skredløp 2.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Medrivning i skredløp 2. Så ikke så stor medrivning noen andre steder på Halvorvikfjell.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Utløp med umiddelbar stans ved utflating.

Skredaktivitet

17. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Mange svært små solutløste løssnøskred under 660 moh (over dette avtar brattheten på Halvorvikfjell) i løpet av dagen. Tydeligste flere skred i mest sørvendte utløp. Skredene har fulgt forsenkningene som smale skred helt til stranda, hvor de stoppet umiddelbart ved utflating. I ett skredløp var det også noe brede medrivning der hvor løpet var bredere - muligens fordi nyere, mindre omvandlet snø har ligget på eldre, mer omvandlet snø.

ObsID: 268008

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.04.2021 kl. 14:35

15 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Flakskred utløst i løpet av dagen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred gått i dag

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra SV ↗ Varmt og sol

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Mellom 400 moh og 300 moh

ObsID: 267997

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

17.04.2021 kl. 12:54

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 10 °C Langfjord (200moh) kl 12:54

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 267981

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 12:00

537 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Her i denne SV-vendte sida nært ryggen har det vært tynt vinderodert snødekke store deler av vinteren. Kuldeperioder har tørket ut skarelag og laget kantkorn/beger av mye av den gamle snøen. Og så har mildvær og regn runda dette. Snøprofilet på bildet: Våte smelteformer øverst, på våt-fuktig runda P-fast snø over et tynt skarelag på 20 cm snødybde. Runda P-fast fuktig snø over bærende skarelag på 35 cm snødybde. Under dette fuktig snø til bakken med smelteformer, runda kant/beger og skarelag, ikke aktivt skredproblem i dag. Dette kan bli et skredproblem i enkelte heng hvis det blir vedvarende varme som gir våt snø helt ned mot bakken.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels store løssnøskred som har gravd opptil en halvmeter ned i snødekket noen steder uten å gi kollaps i mulige vedvarende svake lag.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på observasjoner fra fjellene rundt Jøkelfjorden og Jøkelfjordeidet: Det gikk mange middels store løssnøskred i S halvsektor i løpet av dagen. Snøoverflaten er våt snø som er lett å løse ut på solskare 10-20 cm ned i snødekket. Ingen flakskred fra de siste dagene eller dagens løssnøskred har trappet ned i mulige vedvarende svake lag og gitt dypere flakskred, selv om noen av skredene har gravd godt i snødekket. Faregrad 3. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel beskrev situasjonen godt.

Snøprofil

110 cm tykt snødekke i SV-vendt side 540 moh

ObsID: 268038

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 11:29

177 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels stort flakskred med bruddkant ca 700 moh sanns. gått under været fra SV.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort flakskred N for Koppartind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mange våte løssnøskred i S-vendt sektor

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ

ObsID: 267963

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.04.2021 kl. 11:24

170 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Smelteriller opp til 500 moh tyder på våt snø.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 267962

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.04.2021 kl. 14:34

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig, lokalt mye regn. Fare for sørpeskred . Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og overgang til sol og pent vær.

ObsID: 267856

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 12:49

344 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bruddkant

Skredhendelse

16. apr 04:49 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Skredet startet på 391 moh og sluttet på 311 moh L1N Litet antatt vått flakskred lengre opp i L1N. Tenker det gikk i natt eller morrest.

ObsID: 267819

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 12:43

210 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Oversikt bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Innzoomet på bruddkant

Skredhendelse

16. apr 01:43 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Skredet startet på 201 moh og sluttet på 21 moh Litt bedre sikt nå og jeg noterer noen bruddkanter langt ned i L1N, burde være våte flak, antar ferske flak på skare efter regn? Antar at de gått i natt eller morrest, men ikke veldig sikker

ObsID: 267817

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

16.04.2021 kl. 12:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 6 °C Langfjord (200moh) kl 12:43

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 267824

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 09:07

666 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Spor etter flakskred i L1Ø
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avlanche Control Kommentar:  Blokker fra antatt flak synlige oppe på kulen.

Skredhendelse

16. apr 07:07 (+02:00) Skredet startet på 662 moh og sluttet på 393 moh Ser ut som rester av flakskred i L1Ø. Jeg ser blokker fra flaket på flata, og spor av at det gått skredmasser ned for bratthenget under kulen. Kan være bruddkant oppe i toppen, kan og være skavel. Observert kl 7 på morgenen, sannsynligvis gått i natt eller i går. Basert på blokkets størrelse og størrelse på løsneområde tenker jeg str2, men veldig usikker

ObsID: 267770

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.04.2021 kl. 06:01

419 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Detaljbilde skredløp m jord i avsetninger
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Løsneområde, ser ut at ha tatt med seg en del snø
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Avsetninger helt ned i fjæra, med litt ymse jord å greier i
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Detaljbilde skredløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Digre klumper ned til fjæra

Skredhendelse

16. apr 02:01 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 416 moh og sluttet på 5 moh L1N Vått løst skred med litt størrelse, ha gått helt til fjæra og ser ut at ha gravd seg dypere ned på lav høyde, se bilde på brune avsetninger. Har gått en gang mellom nå og kl 17 igår kveld.

ObsID: 267756

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.04.2021 kl. 15:47

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 15:48 (+02:00) - 14. apr 15:48 (+02:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skillefjord sør

ObsID: 267675

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.04.2021 kl. 15:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig sludd og regn, fare for sørpeskred i lavlandet. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 267676

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

15.04.2021 kl. 13:25

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Langfjord (300moh) kl 13:25

ObsID: 267648

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

15.04.2021 kl. 07:39

9 moh

mc (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 10cm snø over natta

ObsID: 267568

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.04.2021 kl. 07:33

260 moh

Monika Voll (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Monika Voll

Skredhendelse

14. apr 19:36 (+02:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 430 moh og sluttet på 369 moh Brattheng I renna under Nabbaren gryta, det løpet som er nærmest verket For mye tåke og snø til å se utløsningspunkt. Skredet gikk en gang mellom kl 1500 onsdag 14. Og 0700 torsdag 15. April

ObsID: 267569

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

14.04.2021 kl. 13:41

2 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mc Kommentar:  Snøfokk over hele linja. Gode forhold for hvetebakst.

Vær

3 °C 15 m/s fra NV ↘ Bygevær, har rotert fra sw til nw ila formiddagen. Nedbør har kommet som snø til havnivå.

ObsID: 267459

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

14.04.2021 kl. 13:40

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Langfjorden (400moh) kl 13:40 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 267457

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.04.2021 kl. 11:48

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig kuling, enkelte snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør neste døgn.

ObsID: 267435

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.04.2021 kl. 06:30

564 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control

Snødekke

Gammel skredaktivitet ikke lengre synlig, antatt 5-10mm nedbør og krysslastet i L1N

ObsID: 267389

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org