Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 12.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Økende vind og snøfall gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredag ventes økning og dreining i vind og endel nedbør. Dette vil kunne danne ustabile og ferske fokksnøflak i flere leheng. Disse vil stedvis ligge på vedvarende svake lag som leder til at det er lett å løse ut skred. Der det er mye snø kan skred bli store. Fjernutløsning av skred er også mulig og naturlig utløste skred kan forekomme.
Det har vært snøbyger og endel vind den siste uka, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. I Langfjorden er det observert svært mye løs snø i skogen, mens det ved Hammerfest er mer avblåst.
Skarelaget og det underliggende kantkornlaget finnes hovedsakelig i høydenivået 200-700 moh. Noen steder ligger det harde fokksnøflak over, slik at det er vanskelig å påvirke det svake laget.
Onsdag ble det observert små naturlig utløste skred ved E6 litt nord for Leirbotnvatnet og over skoggrensen på nordsiden av Mattisdalen ved Alta.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

12.02.2021 kl. 16:37

21 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ugunstige underlag, Mye vind samt kommet inntil 50cm nysnø.. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skal ligge på NV kuling til Stivkuling, det vil også være mye nedbør med vindøkningen. Grunnet ugunstige underlag samt allerede mye transport av snø økser skredfaren betraktelig .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254999

Vest-Finnmark / Alta

Snø

12.02.2021 kl. 15:12

324 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredfarevurdering

Det er klassisk skredvær. Vil tro det kan gå flere naturlig skred mtp. snødekkets historikk. Det skal vel holde fram noen dager til i samme trakten. 3 på indre strøk 4 på ytre.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Snødekke

125 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr De siste dagene har det kommet mye snø i området ca 75cm. Har gravd flere steder der og det ser ut som de to tynne skarelagene i det eldre snødekket med kantkorn i mellom flere steder har fryst ut. Dette tror jeg er først og fremst på indre strøk.

Tester

ECTP24@42cmQ1 Middels Sjikt i fokksnøen. Kollaps i kantkorn når man denger til.

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Dreide på NV fra SV mens vi jeg var på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S mellom 600 moh og 200 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254997

Vest-Finnmark / Alta

Snø

12.02.2021 kl. 14:31

39 moh

Bjørn M (***)

Vær

Snø -1 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Vindprognosene for i dag tok feil. Det er mye mer vind enn meldt med store forfraktninger. Det startet i formiddag med kraftig SV så Vestlig/N. Vest.

ObsID: 254980

Vest-Finnmark / Nuvsvåg

Snø

12.02.2021 kl. 14:15

13 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

12. feb 14:15 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8018 mellom 12.02.2021 kl. 14:30 og 13.02.2021 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 254982

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.02.2021 kl. 13:31

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. feb 13:37 (+01:00) - 11. feb 13:37 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Mindre flakskred som stoppet på vei under sørlige kuling

ObsID: 254957

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.02.2021 kl. 13:31

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt tette snøbyger . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes nordvestlig kuling og snøbyger. Økende skredfare i sør og sørøstlige lesider..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 254958

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

12.02.2021 kl. 11:45

245 moh

Håvard.Håkenrud (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard.Håkenrud Kommentar:  Snøen sprakk opp når jeg gikk på nedsiden av sida, til venstre på bildet.

Faretegn

Snøen sprekker

ObsID: 254963

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

12.02.2021 kl. 10:30

370 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skavlbrekk under skiene, ingen forplantning til sidene i skavlen eller på nedsiden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover mot NV på Laslettindryggen før neste byge slo til. Det ligger svært mye løssnø stort sett overalt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind og snønedbør gir stor pålagring av snø i leheng i de fleste himmelretninger siden vinden dreier. Den vindtransporterte snøen ligger mange steder oppå et vedvarende svakt lag av kantkorn under skare, og kan være svært lett å løse ut. Fjernutløsning er mulig, og naturlig utløste skred forventes. Skredstørrelse opp til str 3 store. Faregrad 3 Fortsatt vind og snøvær gir samme skredfare videre. En sterk faregrad 3 eller en 4 (svært store skred/ mange heng). Det er usikkerhet om hvor sammenhengende utbredelse kantkornlaget har (forplantningsevne), siden vind har erodert snødekket en del i fjellet før det kom snø oppå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Flere drønn i skogen, og to dype drønn med forplantning flere titalls meter ca 250 moh i fjellet. Alle drønn i kantkornlag.

Snødekke

130 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Når bygene og vinden kommer er det kraftig snøfokk helt ned i fjæra. Svært mye løs snø som skiene synker godt ned i også i fjellet (bare vindutsatte rabber og rygger har hard fokksnø/skare i overflaten). I leheng ligger det fra en halvmeter til over meteren med løs snø, som ikke har pakket seg til flak i de mindre hengene jeg var innom opp til 500 moh før jeg snudde pga. været.

Vær

Snø -1 °C Vind og snøfokk helt ned i fjær. Har kommet mye snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Liten forplantningsevne i fokksnøen på dagens obstur, har stabilisert seg raskt med temperaturer rett under null.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Dagens obstur viste at det var svært lett å påvirke kantkornlaget i skog og til fjells noe over skoggrensa.

ObsID: 254907

Vest-Finnmark / Alta

Snø

12.02.2021 kl. 08:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 08:45 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 12.02.2021 kl. 05:00 og 12.02.2021 kl. 09:40.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255016

Vest-Finnmark / Alta

Snø

12.02.2021 kl. 05:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 12.02.2021 kl. 05:00 og 12.02.2021 kl. 09:40.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255015

Vest-Finnmark / Falkebergtunellen

Snø

12.02.2021 kl. 05:00

46 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

12. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV882 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 255902

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.02.2021 kl. 12:20

283 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Dype drønn med forplantning opp til 40 m både i skog og til fjells

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I skogen over 50 cm løssnø. I fjellet omkring 30 cm. Dette regner jeg med er ganske likt over hele regionen.

ObsID: 254676

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.02.2021 kl. 11:02

35 moh

Bjørn M (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er rapportert mellom 30 - 50 + cm med nysnø i store deler av NV del av regionen (Langfj. 50+, øksfjordbotn 40 +, nuvsvåg og Sandland 30- 35 +) Det e uvisst hvor mye som er flyttbart ifm lavtrykket som kommer med mulig kraftig SV i vestlige deler av regionen. Naboregionen i vest har 4. Eneste større forskjell på vest Finnmark og nord Troms er at det var mer snø lenger nede i vest Finnmark før sist nedbørsperiode. Om vinden treffer med kraftig SV så er det fare for store forfraktninger i vestlig del av regionen nærmeste døgn. Varslet faregrad er for lav Nord vestlige del av region vest Finnmark bør muligens få en tilleggstekst i varselet.

ObsID: 254661

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.02.2021 kl. 09:20

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sør, sør-østlig kuling..

ObsID: 254626

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.02.2021 kl. 14:06

473 moh

Anved (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anved Kommentar:  SØ heng like ved scooterløype

Skredhendelse

10. feb 14:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 499 moh og sluttet på 453 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng X Gått tidligere idag eller igår/ inatt

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 254522

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. feb 07:26 (+01:00) - 9. feb 07:26 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig

ObsID: 254438

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord-østlig opptil liten kuling, transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig, men fortsatt snøbyger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254439

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.02.2021 kl. 07:38

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig, opptil liten kuling, snøbyger. Transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254309

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org