Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag avtar bygeaktivteten, men grunnet vedvarende svake lag vil den ustabile situasjonen, der det stedvis er lett å løse ut skred, fortsette. I leområder med mye snø antas det at evt skred kan bli store. Det er et komplekst snødekke med vedvarende svake lag. og variasjon i tykkelse og hardhet på overliggende snø. Det gjør det vanskelig å vurdere skredfaren på tur, da det er vanskelig å vite hvor det er lett å påvirke det svake laget. Fjernutløsning av skred er mulig og enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.
Det har vært snøbyger og vind fra nord den siste uka, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. I Langfjorden er det observert svært mye løs snø i skogen, mens det ved Hammerfest er mer avblåst. Før siste ukes snøfall var det gamle snødekket for det meste vindherjet og bærende, og bestod jevnt over av harde fokksnøflak, men noen steder bestod det av ru, bristende skare med et lag av kantkorn under.
Skarelaget og det underliggende kantkornlaget finnes hovedsakelig i høydenivået 200-700 moh. Noen steder ligger det harde fokksnøflak over, slik at det er vanskelig å påvirke det svake laget.
I helgen gikk det et middels stort naturlig utløst skred ved Høgfjellet i Langfjorden. Onsdag ble det observert små naturlig utløste skred ved E6 litt nord for Leirbotnvatnet og over skoggrensen på nordsiden av Mattisdalen ved Alta.
Lørdag ble det observert noen svake drønn og ferske sprekker i snødekket fra skoggrensa opp til ca 500 moh på Storfjellet i Langfjorden.
5 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord., endring til bris fra nord om formiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.02.2021 kl. 12:20

283 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Dype drønn med forplantning opp til 40 m både i skog og til fjells

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I skogen over 50 cm løssnø. I fjellet omkring 30 cm. Dette regner jeg med er ganske likt over hele regionen.

ObsID: 254676

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.02.2021 kl. 11:02

35 moh

Bjørn M (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er rapportert mellom 30 - 50 + cm med nysnø i store deler av NV del av regionen (Langfj. 50+, øksfjordbotn 40 +, nuvsvåg og Sandland 30- 35 +) Det e uvisst hvor mye som er flyttbart ifm lavtrykket som kommer med mulig kraftig SV i vestlige deler av regionen. Naboregionen i vest har 4. Eneste større forskjell på vest Finnmark og nord Troms er at det var mer snø lenger nede i vest Finnmark før sist nedbørsperiode. Om vinden treffer med kraftig SV så er det fare for store forfraktninger i vestlig del av regionen nærmeste døgn. Varslet faregrad er for lav Nord vestlige del av region vest Finnmark bør muligens få en tilleggstekst i varselet.

ObsID: 254661

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.02.2021 kl. 09:20

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sør, sør-østlig kuling..

ObsID: 254626

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.02.2021 kl. 14:06

473 moh

Anved (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anved Kommentar:  SØ heng like ved scooterløype

Skredhendelse

10. feb 14:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 499 moh og sluttet på 453 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng X Gått tidligere idag eller igår/ inatt

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 254522

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. feb 07:26 (+01:00) - 9. feb 07:26 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig

ObsID: 254438

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord-østlig opptil liten kuling, transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig, men fortsatt snøbyger.

ObsID: 254439

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.02.2021 kl. 07:38

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig, opptil liten kuling, snøbyger. Transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 254309

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.02.2021 kl. 06:31

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

31 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 254181

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org