Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 10.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag vil det fortsette med snøbyger og vind fra nord. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er lett å løse ut skred. I leområder med mye snø antas det at evt skred kan bli store. Det er et komplekst snødekke med vedvarende svake lag, og med stor variasjon i tykkelse og hardhet på overliggende snø. Det gjør det vanskelig å vurdere skredfaren på tur, da det er vanskelig å vite hvor det er lett å påvirke det svake laget. Fjernutløsning av skred er mulig og enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.
Det har vært snøbyger og vind fra nord den siste uka, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. I Langfjorden er det observert svært mye løs snø i skogen, mens det ved Hammerfest er mer avblåst. Før siste ukes snøfall var det gamle snødekket for det meste vindherjet og bærende, og bestod jevnt over av harde fokksnøflak, men noen steder bestod det av ru, bristende skare med et lag av kantkorn under.
Skarelaget og det underliggende kantkornlaget finnes hovedsakelig i høydenivået 200-700 moh. Noen steder ligger det harde fokksnøflak over, slik at det er vanskelig å påvirke det svake laget.
Forrige uke ble det fjernutløst et middels stort flakskred i brattheng ved Leirbotnvatn nord for Alta. I helgen gikk det et middels stort naturlig utløst skred ved Høgfjellet i Langfjorden.
Lørdag ble det observert noen svake drønn og ferske sprekker i snødekket fra skoggrensa opp til ca 500 moh på Storfjellet i Langfjorden.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst.
-14 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning. Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord., endring til bris fra nord om formiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.02.2021 kl. 14:06

473 moh

Anved (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anved Kommentar:  SØ heng like ved scooterløype

Skredhendelse

10. feb 14:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 499 moh og sluttet på 453 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng X Gått tidligere idag eller igår/ inatt

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 254522

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. feb 07:26 (+01:00) - 9. feb 07:26 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig

ObsID: 254438

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.02.2021 kl. 07:22

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord-østlig opptil liten kuling, transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig, men fortsatt snøbyger.

ObsID: 254439

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.02.2021 kl. 07:38

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig, opptil liten kuling, snøbyger. Transport av snø i sørvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 254309

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.02.2021 kl. 06:31

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

31 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 254181

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2021 kl. 15:59

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. feb 16:02 (+01:00) - 6. feb 16:02 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 0 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Mindre bakkesig som stoppet mot vei

ObsID: 254099

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2021 kl. 15:59

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlige bris, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn..

ObsID: 254100

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

07.02.2021 kl. 13:00

215 moh

Bratt_o (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bratt_o

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fokksnø i le fra nordøst.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig varierende snødybde. Profilen ble tatt i ei fokksnørenne. Snødybde varierer fra 20-80cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels Brudd etter 12 slag på 20cm, nytt brudd etter 14 slag på 30cm. Ingen forplantningsevne å spore. Tok to tester lengre ned i siden. Da kom brudd hhv. etter 17 og 24 slag.

ObsID: 254104

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

07.02.2021 kl. 11:20

260 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Denne siden vender mot SØ. Representativt for området.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Natt mot N, ser påbygning i søkk/renner
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Representativt for området.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Representativt for søkk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kun meget små naturlig utløste skred/ skavl som har løst ut. Kun i søkk/ renner. Ellers avblåst.

Vær

Snø 4 °C 8 m/s fra N ↓ 90% skyer Bygevær, med kraftige byger. Stabil temp. siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Generelt avblåst i terrenget. Kun søkk og renner i sektor SV til SØ jvor snøen legger seg. Her løser det nsturlig ut. Vind blåser snø på havet. Der hvor det er store henteområder legger det seg på le-siden. Varslet faregrad er riktig Er søkk/renner i sektor SV til SØ som har faregrad 3

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Meget avblåst. Snå i søkk og renner. Mest snø i sektor SV til SØ. Tynt dekke, med mye stein. Tøff dag for såle og stålkant.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Denne profilen er representativ for søkk og renner.

Tester

CTE4@10cmQ2 Dårlig Tatt i søkk ved skavl. Representativt for renner/ søkk i området

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 200 moh Er bare i renner og søkk, ellers avblåst og steiner framme.

Snøprofil

9 cm 1F RG 2 mm D, 2 cm 4F RG 3 mm D, 38 cm 1F RG/RGwp 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F DH 4 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket er på 25-30 cm. Profil tatt i renne. Med snødekke på 55 cm

ObsID: 254066

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org