Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 06.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Unngå bratte områder med fersk fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pålagring av fokksnø vil fortsette i de samme lehengene som har fått mye snø fra før. Det kan være lett å løse ut skred i denne fokksnøen, og på de stedene som får mest snø kan også naturlig uløste skred forekomme. Flere steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som også kan påvirkes enten direkte av skiløper/skuter eller av mindre skred i fokksnøen. Dette kan gi store skred, og fjernutløsning vil også være mulig.
Det har vært snøbyger og vind fra nord de siste dagene, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. Det gamle snødekket var for det meste vindherjet og bærende, og bestod jevnt over av harde fokksnøflak, men noen steder bestod det av ru, bristende skare med et lag av kantkorn under.
Dette kantkornlaget kan fortsatt stedvis påvirkes av en enkelt skiløper og er trolig mest utviklet mellom 200 - 600 moh.
Onsdag ble det fjernutløst et middels stort flakskred i brattheng ved Leirbotnvatn nord for Alta.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 16:48

528 moh

Aeh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh

Skredhendelse

6. feb 13:39 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 523 moh og sluttet på 522 moh 100 cm høy og 50 m bred bruddkant Nær rygg Har lite skredkunnskap, så beskriver med ord. Kom på skredet ovenfra. Så markert sprekk i snøen i forlengelse av bruddkant. Antar ca 30-50 m brudd i overkant. Med bredde i nedslagsfelt ca 100 meter. Løssnø i fjellet, men en del skarelag under løssnø i området. Snøen i skredet hadde pakket seg hele veien. Komprimert snø. Hadde også tatt med seg litt stein av god størrelse. Skredet var gått for ca 30 min da vi kom til stedet. Ingen spor av mennesker hverken ut eller inn i skredet.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 253913

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 13:30

238 moh

Arne@regobs (***)

Tester

ECTP12@50cmQ1 Dårlig Brot på kantkorn 50 cm. Fekk også brot på 35cm, på muleg kantkorn under fokksnø. Dette laget var blankt, og såg ut som lite utvikla kantkorn.

ObsID: 253877

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

119 moh

Runar@ANG (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Frå 150 moh til 500 moh kor vi snudde ned igjen.

ObsID: 253934

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

558 moh

Kenneth (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Vær

Snø 10 m/s fra NØ ↙ Snøbyger

ObsID: 253863

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 10:42

475 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover Langfjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 200 moh Fokksnøflakene ga inntrykk av å ha stabilisert seg, lite oppsprekking.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 200 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat I dagens obsturområde på Storfjellet i Langfjordbotn var det lett å påvirke kantkorn under skare i noen heng fra skoggrensa og et stykke oppover i fjellet. Store deler av fjellet virker å ha fått en del juling av vind før siste snøfall, og vind fra nord de siste dagene har erodert fokksnøen og flyttet den ned mot skogen. Vanskelig å påvirke fokksnøflakene. For dagens obstur er inntrykket en faregrad 2, der det er vanskelig å vite hvilke heng som kan gi skred på kantkornlaget. For regionen vil det i større fjellsider være potensiale for store skred, men det er en usikkerhet i dette, dvs. om kantkornlag har blitt herjet med slik at skred ikke forplanter seg så mye og begrenses til middels størrelse. Det ser ut til å fortsette å snø med vind fra N. Skredfaren opprettholdes Varslet faregrad er riktig Se "Vurdering" ovenfor

Faretegn

Ferske sprekker Sprakk opp ved skiene gjennom skare på kantkorn, der hvor det vqr tynt med snø oppå. Sprakk opp under/like ved skiene noen steder i fokksnøen.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen svake drønn fra skoggrensa 300 moh og oppover mot 500 moh.

Tester

ECTP12@36cmQ2 Middels Gikk samtidig på 40 cm. Begge i kantkorn

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk på toppen 839 moh. Svært mye tørr løssnø i skogen. Fra skoggrensa og oppover i fjellet var det lesider med mye tørr løssnø, men også mye vinderodert 1F til P-hard fokksnø og skare i snøoverflaten.

Vær

Ikke nedbør Snøvær tidligere

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Snøvær ga ikke sikt til fjellene omkring fjellsida jeg gikk i.

Snøprofil

2 cm F PP D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 14 cm F DF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FCxr 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm P MF, 0,5 cm K MFcr, 6 cm P- MF/FCxr 2 mm D, 12 cm P MF D, 40 cm K MF D Smeltepakke på bakken 1 test knyttet til snøprofilen 490 moh, litt S vendt flate/forsenkning

ObsID: 253812

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.02.2021 kl. 09:49

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt relativt mye nysnø og opptil nordlig liten kuling. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 253788

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.02.2021 kl. 07:19

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

5. feb 07:22 (+01:00) - 4. feb 07:22 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 253594

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.02.2021 kl. 07:19

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 253595

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.02.2021 kl. 07:18

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke faretruende mye transport av snø i lesider. Økende skredfare neste døgn: Ventes noe mer nedbør neste døgn. Fortsatt vind fra nord-øst.

ObsID: 253440

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.02.2021 kl. 18:19

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn fra det øverste (tykke) kantkornlaget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@18cmQ2 Dårlig

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Innimellom lett snøfokk på åpne steder i skogen. Regner med det er mer i fjellet.

Vær

Snø -2 °C

Snøprofil

15 cm F PP D, 3 cm 1F- RG 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 4 cm P MF D, 3 cm F FC 2 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 15 cm, -2,1 °C @ 18 cm, -0,3 °C @ 33 cm 1 test knyttet til snøprofilen I grov bjørkeskog 150 moh

ObsID: 253395

Vest-Finnmark / Sergedal

Snø

03.02.2021 kl. 16:30

104 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. feb 16:30 (+01:00) Snø på FV882 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 253557

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

03.02.2021 kl. 12:14

379 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Arne@regobs

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 600 moh og 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 200 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarande svakt lag av kantkorn under skare er aktivt frå ca 200 moh, då det er observert fleire drønn ved enkel og stor tilleggsbelastning. Eldre fokksnø i øvre del av snødekket, er muleg å belaste ved liten tilleggsbelstning, kor dette fokksnølaget er tynnare. Fjernutløysing er muleg. Lågtrykk, og nedbør i kombinasjon med vind frå N/NØ, vil sannsynlegvis legge opp fersk vindtransportert snø i S/SV, og oppretthalde/forsterke skredproblemet med fokksnø. Det har vore liten grad av snøtransport, og lite pålagring siste døgn i indre strøk. I indre strøk vurderer eg skredfaren til 2.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bygever frå NV i løpet av dagen.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire drønn på rundt 5 m2.

Tester

ECTN15@40cmQ2 Middels

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm nysnø siste døgn, målt onsdag føremiddag. Eldre, hard fokksnø under nysnøen. Sjiktovergang til omdanna snø. Smelt-frys-skarelag ligg under omdanna snøpakke. Kantkornlag under skarelag.

Vær

Snø -12 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredhendelse

3. feb 12:05 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst S-vendt Skredet startet på 400 moh og sluttet på 382 moh Kantkornet snø under skarelag 100 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløyst skred ved enkel tilleggsbelstning, frå flate i skog/tregrensa i underkant.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 253389

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.02.2021 kl. 11:10

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15 cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 253308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org