Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 03.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt i områder med fersk fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Unngå områder med fersk fokksnø. Det vil fortsatt være påyll av snø med vind opptil kuling styrke i de samme områdene som har fått mest snø de siste dagene. Dermed vil ustabile fokksnøflak øke i størrelse og utbredelse i deler av regionen. For å komplisere situasjonen ytterligere, så finnes det vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som kan føre til overraskende store snøskred om det først løsner. Fjernutløsning i disse lagene er også mulig. Skredfaren vil være størst i de delene av regionen som får mest nysnø.
Det siste døgnet har det kommet litt nysnø i regionen. Mengden varierer fra et par cm til opp mot 10 cm, mest i ytre strøk. Det gamle snødekket er for det meste vindherjet og bærende, og består av harde fokksnøflak. Noen steder består det av ru skare som brister under skiene.
Kantkornlaget under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper og er trolig mest utviklet mellom 300 - 600 moh. Dypere i snødekket finnes det flere kantkornlag, men disse anses som svært vanskelige å påvirke.
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind og nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nord om ettermiddagen.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær fører til lokale variasjoner i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.02.2021 kl. 18:19

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn fra det øverste (tykke) kantkornlaget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Innimellom lett snøfokk på åpne steder i skogen. Regner med det er mer i fjellet.

Tester

ECTN12@18cmQ2 Dårlig

Snøprofil

15 cm F PP D, 3 cm 1F- RG 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 4 cm P MF D, 3 cm F FC 2 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 15 cm, -2,1 °C @ 18 cm, -0,3 °C @ 33 cm 1 test knyttet til snøprofilen I grov bjørkeskog 150 moh

ObsID: 253395

Vest-Finnmark / Sergedal

Snø

03.02.2021 kl. 16:30

104 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. feb 16:30 (+01:00) Snø på FV882 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 253557

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

03.02.2021 kl. 12:14

379 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Arne@regobs

Skredhendelse

3. feb 12:05 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst S-vendt Skredet startet på 400 moh og sluttet på 382 moh Kantkornet snø under skarelag 100 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløyst skred ved enkel tilleggsbelstning, frå flate i skog/tregrensa i underkant.

Vær

Snø -12 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 600 moh og 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 200 moh

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm nysnø siste døgn, målt onsdag føremiddag. Eldre, hard fokksnø under nysnøen. Sjiktovergang til omdanna snø. Smelt-frys-skarelag ligg under omdanna snøpakke. Kantkornlag under skarelag.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Tester

ECTN15@40cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bygever frå NV i løpet av dagen.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire drønn på rundt 5 m2.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarande svakt lag av kantkorn under skare er aktivt frå ca 200 moh, då det er observert fleire drønn ved enkel og stor tilleggsbelastning. Eldre fokksnø i øvre del av snødekket, er muleg å belaste ved liten tilleggsbelstning, kor dette fokksnølaget er tynnare. Fjernutløysing er muleg. Lågtrykk, og nedbør i kombinasjon med vind frå N/NØ, vil sannsynlegvis legge opp fersk vindtransportert snø i S/SV, og oppretthalde/forsterke skredproblemet med fokksnø. Det har vore liten grad av snøtransport, og lite pålagring siste døgn i indre strøk. I indre strøk vurderer eg skredfaren til 2.

ObsID: 253389

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.02.2021 kl. 11:10

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lokalt kommet ca 15 cm nysnø. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra nord-øst utover dagen og det vil bli noe økende skredfare langs utsatte strekninger..

ObsID: 253308

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.02.2021 kl. 14:29

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 253176

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.02.2021 kl. 13:14

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 253005

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.02.2021 kl. 13:13

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 253004

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.01.2021 kl. 11:46

11 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

20 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 252812

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org