Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite nedbør og kaldt vær gjør at skredfaren forblir uendret. Skredproblemet gjelder for områder der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i NV himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. I losider der snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Uværet "Frank" tok med seg det meste av løs snø over skoggrensen. Snødekket er for det meste hardbanket og det ble dannet små lommer av fokksnø. Vinden den siste uka fra øst har dannet små nye fokksnøflak.
Kantkornlaget under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper og er trolig mest utviklet mellom 300 - 600 moh. Dypere i snødekket finnes det flere kantkornlag, men disse anses som svært vanskelige å påvirke.
Det har kommet inn noe nysnø de siste dagene (5-9cm)
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.02.2021 kl. 13:14

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 253005

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.02.2021 kl. 13:13

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 253004

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.01.2021 kl. 11:46

11 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

20 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 252812

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.01.2021 kl. 13:50

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 252635

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

30.01.2021 kl. 10:44

358 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Ca 80 cm snø i denne bekkeleia i Straumelia.Først 10 cm mykere fokksnø på nedføyket nysnø og ca 40 cm fastere fokksnø på skaren fra før jul. 15 meter lenger øst på en rygg var det kun 5 cm hardere fokksnø på en mulig sundblåst gammel ishinne med kantkorn under.Lett å løse ut. Valgte å ikke gå Straumelia pga funn av kantkorn og at mye av sia er over 30 grader

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer

ObsID: 252676

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

29.01.2021 kl. 13:15

742 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppsprekking i lite ferskt fokksnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot NV oppover Laslettindryggen. Utblåst snødekke, mindre snø her nå enn før SØ vind tok tak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Laslettindryggen mot N mot fjellsidene/botnen over Lillegryta. Utblåst erodert snødekke, småskavler.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut små ferske fokksnøflak. Ingen faretegn i kantkornproblemet i dag, men forventes at enkelte leheng kan være mulig å løse ut og gi opptil middels store skred. Faregrad 2 Lite nedbør, lite snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet, og vind kommende dager fra SØ til NØ gir stabilisering i fokksnøen. Men kantkornproblemet består, selv om vi ikke har sett skredaktivitet på dette i det siste. Faregrad 2 videre. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Annet faretegn (spesifiser) Hul lyd fra bærende fokksnøflak over løsere snø. I alle høyder og himmelretninger over skoggrensa.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snøoverflaten i fjellet stort sett vindpakket og bærende. Mye dårlig skiføre, vinderodert snødekke med mye småskavler. Det er også noen partier der eldre ru skare ligger i overflaten. Under tynn skare (under 5-30cm fokksnø) opp til 6-700 moh er det 2mm kantkorn. Skaren brister stort sett under skiene der det ikke er bærende fokksnø oppå. Ingen drønn. Over 700 moh er det den gamle gjennomfuktede skarepakken fra før jul som ligger i overflaten noen partier. Denne er bærende over et kantkornlag nært overflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør Kaldt og vind fra SØ

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 252489

Vest-Finnmark / Alta

Snø

29.01.2021 kl. 11:58

460 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Kollaps i øverste kantkornlag, men det propagerer ikke. I de svake lagene dypere i snøen må jeg bruke spade for å brekke ut snøen over
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Tror Frank har gjort rimelig rent bord over skoggrensen. Lommer med fokksnø finnes nok, men i hvert fall på indre strøk hvor fjellene er såpass runde er de ikke store. Stabilt vintervær framover. Litt ny fokksnø her og der hvor vinden får tak, men ellers er det som før. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt lite, kanskje 10-15m i forplantning

Tester

ECTN10@10cmQ1 Middels

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lommer hvor snøen har fått ligge helt i fred (øverst i skogen) er snødekke ca 85cm. Det går et ganske markant skille på ca 200moh mtp snømengden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV mellom 400 moh og 200 moh Det overliggende laget er svært sporadisk og på ingen måter mykt etter at snøeksorsisten "Frank" greide å drive ut det meste av nysnøen over tregrensen

Vær

Snø -14,5 °C fra Ø ← 70% skyer Snøbyger fra øst.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 0,3 cm K MFcr, 1,5 cm P FC 1 mm D, 0,5 cm K MFcr, 14 cm P 2 mm D, 1 cm P FC 2 mm D, 21 cm K MF 1 mm D, 1,5 cm P DH 3 mm D, 7 cm K FC 3 mm D, 2 cm P DH 3 mm D, 10 cm K MF 2 mm D, 1,5 cm P DH 3 mm D -14 °C @ 0 cm, -10,5 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 70,8 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252480

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

29.01.2021 kl. 09:52

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 252425

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org