Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 25.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flere svake lag i snødekket, men det er overliggende flak som er avgjørende for skredfaren og potensiell skredstørrelse. Det ligger mest fokksnø i NV himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. I losider hvor snødekket er erodert ned til skare, så er skredfaren liten. Kantkornlaget under skare er mulige å påvirke og kan fjernutløses eller løses ut av en enkelt skiløper. Sterk vind de siste dagene har lagt opp flak av fokksnø som fortsatt kan påvirkes av en enkelt skiløper. Kaldt vær gjør at fokksnøen stabiliseres sakte.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder. Til tross for kraftig vind, er det noe usikkert hvor mye snø som har flyttet seg på grunn av generelt lite snø i regionen. Det kan finnes eldre fokksnøflak også i andre himmelretninger etter litt snø og bygevær sist helg.
Kantkornlaget under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper og er trolig mest utviklet mellom 300 - 600 moh. Dypere i snødekket finnes det flere kantkornlag, men disse anses som svært vanskelige å påvirke.
Søndag er det observert flere drønn i snødekket. Lørdag er det observert snøfokk høyt til fjells, samt lite vind nede i lavlandet. Fredag er det observert drønn og skytende sprekker i snødekket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med sørøst liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nesbør bare lengst i øst. Sørøst liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

25.01.2021 kl. 11:17

358 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SV mot Øksfjordjøkelen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover den N-vendte obstur-sida, 200-500 moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sprekk i mykt fokksnøflak mellom skispor

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s 50% skyer

Tester

ECTP11@11cmQ2 Middels Videre slag ga ECTN22at41 cm Q2, oppå vindpolert skare/islag

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Store deler av terrenget her ute har svært tynt snødekke med oppstikkende tuer og stein. Skare eller 5-10 cm bristende til bærende fokksnøflak med 10-20 cm kantkorn under (mot bakken). Enkelte heng har mer snø (se snøprofil). Et gjennomsnitt på 30 cm total snødybde er omkring 400 moh. Ned mot sjøen minker det til knapt 10 cm.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk i mykt fokksnøflak på nedføyket løssnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Denne observasjonsturen var for å sjekke et område med lite snø, og er ikke representativt for de deler av regionen som har fått mer snø gjennom vinteren og der skredfaren er høyere. Skredproblem fokksnø på nedføyket nysnø ble bekreftet her også likt store deler av regionen. Kantkorn under skare var ikke aktivt der jeg gravde. Kantkorn/beger ved bakken ble funnet her som ellers i regionen, låst under skarepakke bortsett fra der hvor det er helt tynt (omkring 20 cm) snødekke. Kan være lett å løse ut små skred i de hengene som har snø (få avgrensede heng). Faregrad 1 her i Fruvikdalen. For regionen: Kantkornlagene under og mellom skare blir vi kanskje ikke kvitt før til våren. Fokksnøflakene oppå som kan gi store skred er begrenset i utbredelse, og vil stabiliseres dag for dag så lenge det ikke kommer ny snønedbør. Det er usikkert hvordan kombinasjonen oppfører seg (kantkorn og fokksnø), men store skred kan ut fra dette være usannsynlige, og man kan vurdere å gå ned til faregrad 2. Varslet faregrad er riktig Riktig med faregrad 3 (til nå?) basert på de områder i regionen som har fått mest snø gjennom vinteren.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP D, 8 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D Iblandet noe hagl i toppen, 10 cm P- RG 0 mm D, 0,5 cm I IF, 2 cm P MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr, 10 cm 4F/1F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr, 4 cm 4F DH 3 mm D Mellom steiner -12 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 3 cm, -12 °C @ 10 cm, -10,3 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen Innblåst NV-vendt heng 380 moh, bare få heng som er slik.

ObsID: 251774

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251983

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.01.2021 kl. 13:44

337 moh

Arne@regobs (***)

Vær

-16,5 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø frå aust/søraust.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5-10 drønn med forplantning 5-25 m. Tydeleg spenningar i fokksnøen etter kraftig vind frå SØ.

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251611

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

24.01.2021 kl. 13:00

296 moh

Bratt_o (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -12 °C 12 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Lite snø generelt, men der snø har samlet seg er den meget ustabil.

ObsID: 251622

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251982

Vest-Finnmark / Alta

Snø

23.01.2021 kl. 10:12

75 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Russelvdalen ved Langfjordbotn sett fra E6.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover (østover) Langfjorden. Mye vindherja etter natta

Snødekke

Lett snøfokk Snøfokk høyt til fjells. Enkelte utsatte steder med oppsamlingsområder kraftig snøfokk. Lite vind nede i lavlandet.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i fjellene omkring Langfjordbotn

ObsID: 251390

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

23.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251981

Vest-Finnmark / Sandland

Snø

22.01.2021 kl. 16:15

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

22. jan 16:15 (+01:00) Snø på FV8014 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 251517

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

22.01.2021 kl. 13:20

603 moh

Tore K (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 251334

Vest-Finnmark / Alta

Snø

22.01.2021 kl. 13:20

590 moh

Tore K (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore K

Skredhendelse

22. jan 13:20 (+01:00)

Faretegn

Drønn i snøen Oppsprekking ble også oppservert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind I området fra NØ og kaldt, fare for flere mindre skred. Vinden øker så faren øker enda en tid Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

22. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. S, SV. Mellom 600 moh og 300 moh

ObsID: 251311

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

22.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251980

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org