Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 22.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng der det har samla seg fokksnø. Fokksnøflaka ligger over et vedvarende svakt lag og er lett å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I noen heng kan det være lett løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn. Merk at det også er mulig å fjernutløse skred. Størrelsen på skred som kan løses ut vil variere etter hvor mye fokksnø som ligger over det vedvarende svake laget. Siden retningen på vinden har variert siden siste snøfall, kan leområder i flere ulike himmelretninger ha skredproblemet til stede.
Siden siste snøfall (sist helg) har det vært varierende vindretninger. De siste dagene kan periodevis kraftig vind fra sørøst ha flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder, mens det kan finnes eldre fokksnøflak også i andre himmelretninger.
Det er flere vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, blant anna under det øverste skarelaget. Flere observatører melder at kantkornlaget finnes i et belte mellom 300 - 600 moh.
Flere steder i regionen er det observert drønn på kantkornlag, blant annet ved Laslettind onsdag. Tirsdag blei det observert et lite naturlig utløst skred på sørsiden av Larslettind. Mandag blei det observert et lite, naturlig utløst skred på Stjernøya. I helga blei det observert skredaktivitet med større skred omkring Alteidet - Jøkelfjord.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-23 °C til -17 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Sandland

Snø

22.01.2021 kl. 16:15

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

22. jan 16:15 (+01:00) Snø på FV8014 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 251517

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

22.01.2021 kl. 13:20

603 moh

Tore K (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 251334

Vest-Finnmark / Alta

Snø

22.01.2021 kl. 13:20

590 moh

Tore K (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tore K

Skredhendelse

22. jan 13:20 (+01:00)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind I området fra NØ og kaldt, fare for flere mindre skred. Vinden øker så faren øker enda en tid Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

22. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. S, SV. Mellom 600 moh og 300 moh

Faretegn

Drønn i snøen Oppsprekking ble også oppservert

ObsID: 251311

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

22.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251980

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

21.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251978

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 10:59

540 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mest myke blokker. Noen harde blokker opptil 80 cm tykkelse. Jeg gravde snøprofil ved siden av skredbanen oppe til høyre.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Nedover skredet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 0,5 cm F PP 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F PP 2 mm D, 100 cm 1F/P RG D God binding til underliggende skarelag, 2 cm P MFcr D, 0,5 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr D, 0,3 cm 4F FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D Glatt skarelag, 100 cm P MFcr D Smeltepakke mot bakken. Noen løsere lag, men bærende over Ø vendt leheng 660 moh ved siden av skredet. Blokkene i skredet var tynnere enn fokksnøen i dette profilet. Ingen drønn på denne siden av skredet tyder på bærende fokksnø over kantkornlaget, som sikkert ikke var så utviklet her med dypere snø, som der det drønnet (se faretegn).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S mellom 700 moh og 300 moh

Skredhendelse

17. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 666 moh og sluttet på 542 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Usikkert tidspunkt. I terrenget nedenfor skredet drønnet det i kantkorn under tynn/svak skare som forplantet seg hørbart oppover på venstresiden av skredet sett nedenfra. Sannsynligvis naturlig utløst av innblåst snø over Laslettindryggen og ned i henget, bruddkant i tynnere snø nært toppen av henget.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Drønn pga kollaps i vedvarende svakt lag av kantkorn under skare viser at det fortsatt kan være lett å løse ut skred. Skred kan bli store str. 3 i enkelte heng. Faregrad 2. Vind fra Ø i morgen torsdag vil blåse fokksnø inn i leheng mot SV-NV. Det er generelt tynnere snødekke i vest, men kantkornlag har blitt dannet i alle himmelretninger tidligere, og det forventes at det fortsatt er intakt under tynt skarelag også mot vest. Forventer en faregrad 3. På fredag varsles enda sterkere vind, men ingen ny nedbør, slik at det blir mindre snø å flytte på, og omtrent samme skredfare som torsdag. Varslet faregrad er riktig Skredaktivitet i helga i enkelte SØ-Ø vendte brattheng og drønn i dag bekrefter varslede skredproblemer og skredfare de siste dagene.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn med 20-100 m forplantning 500-650 moh

ObsID: 250996

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 10:58

569 moh

Rasmus.Svensson (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen. Går gammelt skispor og når to skikjører går rett etter hverandre gikk det drønn i snøen.

ObsID: 250974

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 09:27

15 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred fra sanns. lørdag har gått i hele topphenget omkring 800 moh i Koppartindgryta fra Olderbakkfjellet og V-over (ikke synlig på bildet). Bredde på over 500 m gir stort skred. Utløpslengde med stopp i bratthenget og enden av brattheng viser at det ikke har hatt stor kraft og tyder på mykt flak. Ser ikke ut til å ha trigget skred i kantkornlag lavere på fjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  N vendte fjellsider over Jøkelfjorden (Koppartindplatået).

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Mindre snø og mye stein synlig i N- og V-vendt terreng sammenlignet med S- og Ø-vendt. Kom litt vind og ble lett snøfokk ut fra Koppartindplatået mens jeg skrev.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se i fjella omkring Jøkelfjorden. Et ferskt lite løssnøskred (ev. tynt mykt flakskred) på Laslettind S-side. SKRED FRA LØRDAG: Koppartindgryta - se bildetekst. Laslettind - middels størrelse, har ikke forplantet seg fra et avgrenset NØ-vendt heng der det samler seg mye snø på vær fra SV-NV og videre i bratt terreng mot N over Lillegryta.

ObsID: 250954

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251977

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.01.2021 kl. 10:21

158 moh

Ane@sibelco (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ane@sibelco

Skredhendelse

19. jan 10:24 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 155 moh og sluttet på 351 moh Brattheng Lite løssnøskred naturlig utløst i renna, etter NV vind og nedbør i helgen. Stopper der terrenget flater ut.

ObsID: 250816

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251975

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251976

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org