Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 20.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng der det har samla seg snø. Denne snøen ligg over vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ha samla seg snø i fleire himmelretningar, og denne ligg mange stadar over vedvarande svake lag. Tidlegare har det samla seg mest snø i leområder mot sør og aust, men med sterkare vind frå ny retning tirsdag kan det no også ha samla seg snø andre stader. Vedvarande svake lag gjer at skred kan vere lette å løyse ut, både i eldre og nye fokksnøflak. Fjernutløysing av skred er også mogleg. Størrelsen på eventuelle skred er avhengig av kor mykje snø som har samla seg, noko som varierer innad i regionen, men generelt er det relativt lite.
På fredag og i helga har det vore bygevêr med vind frå vest-nordvest med varierande styrke. Då samla det seg snø hovedsakeleg i leområder mot aust og sør. Tirsdag ettermiddag vart det vind frå ny himmelretning, og snøen i overflata kan no vere omfordelt.
Det er fleire vedvarande svake lag av kantkorn i snødekket, blant anna under det øvste skarelaget. Fleire observatører melder at kantkornlaget fins i eit belte mellom 300 - 600 moh. Før snøfallet fredag var det observert overflaterim der vinden ikkje hadde tatt.
Fleire stadar i regionen er det observert drønn på kantkornlag. Søndag gjekk det eit middels stort flakskred frå Laslettind. Mandag vart det observert eit lite naturlig utløyst skred på Stjernøya.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-21 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 10:59

540 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mest myke blokker. Noen harde blokker opptil 80 cm tykkelse. Jeg gravde snøprofil ved siden av skredbanen oppe til høyre.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Nedover skredet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ

Skredfarevurdering

2 Moderat Drønn pga kollaps i vedvarende svakt lag av kantkorn under skare viser at det fortsatt kan være lett å løse ut skred. Skred kan bli store str. 3 i enkelte heng. Faregrad 2. Vind fra Ø i morgen torsdag vil blåse fokksnø inn i leheng mot SV-NV. Det er generelt tynnere snødekke i vest, men kantkornlag har blitt dannet i alle himmelretninger tidligere, og det forventes at det fortsatt er intakt under tynt skarelag også mot vest. Forventer en faregrad 3. På fredag varsles enda sterkere vind, men ingen ny nedbør, slik at det blir mindre snø å flytte på, og omtrent samme skredfare som torsdag. Varslet faregrad er riktig Skredaktivitet i helga i enkelte SØ-Ø vendte brattheng og drønn i dag bekrefter varslede skredproblemer og skredfare de siste dagene.

Skredhendelse

17. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 666 moh og sluttet på 542 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Usikkert tidspunkt. I terrenget nedenfor skredet drønnet det i kantkorn under tynn/svak skare som forplantet seg hørbart oppover på venstresiden av skredet sett nedenfra. Sannsynligvis naturlig utløst av innblåst snø over Laslettindryggen og ned i henget, bruddkant i tynnere snø nært toppen av henget.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S mellom 700 moh og 300 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn med 20-100 m forplantning 500-650 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 0,5 cm F PP 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F PP 2 mm D, 100 cm 1F/P RG D God binding til underliggende skarelag, 2 cm P MFcr D, 0,5 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr D, 0,3 cm 4F FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D Glatt skarelag, 100 cm P MFcr D Smeltepakke mot bakken. Noen løsere lag, men bærende over Ø vendt leheng 660 moh ved siden av skredet. Blokkene i skredet var tynnere enn fokksnøen i dette profilet. Ingen drønn på denne siden av skredet tyder på bærende fokksnø over kantkornlaget, som sikkert ikke var så utviklet her med dypere snø, som der det drønnet (se faretegn).

ObsID: 250996

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 10:58

569 moh

Rasmus.Svensson (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen. Går gammelt skispor og når to skikjører går rett etter hverandre gikk det drønn i snøen.

ObsID: 250974

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.01.2021 kl. 09:27

15 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred fra sanns. lørdag har gått i hele topphenget omkring 800 moh i Koppartindgryta fra Olderbakkfjellet og V-over (ikke synlig på bildet). Bredde på over 500 m gir stort skred. Utløpslengde med stopp i bratthenget og enden av brattheng viser at det ikke har hatt stor kraft og tyder på mykt flak. Ser ikke ut til å ha trigget skred i kantkornlag lavere på fjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  N vendte fjellsider over Jøkelfjorden (Koppartindplatået).

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se i fjella omkring Jøkelfjorden. Et ferskt lite løssnøskred (ev. tynt mykt flakskred) på Laslettind S-side. SKRED FRA LØRDAG: Koppartindgryta - se bildetekst. Laslettind - middels størrelse, har ikke forplantet seg fra et avgrenset NØ-vendt heng der det samler seg mye snø på vær fra SV-NV og videre i bratt terreng mot N over Lillegryta.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Mindre snø og mye stein synlig i N- og V-vendt terreng sammenlignet med S- og Ø-vendt. Kom litt vind og ble lett snøfokk ut fra Koppartindplatået mens jeg skrev.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s

ObsID: 250954

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251977

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.01.2021 kl. 10:21

158 moh

Ane@sibelco (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ane@sibelco

Skredhendelse

19. jan 10:24 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 155 moh og sluttet på 351 moh Brattheng Lite løssnøskred naturlig utløst i renna, etter NV vind og nedbør i helgen. Stopper der terrenget flater ut.

ObsID: 250816

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251975

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251976

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.01.2021 kl. 11:39

408 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø og grei vinntrandport over skoggrensen.

ObsID: 250736

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251974

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 19:25

529 moh

Runar@ANG (Ukjent)

Snødekke

Islag på toppen av snødekket som var 1cm tjukt ved 40moh som gradvis ble tynnere til ca 200 moh Ved ca 720 moh var det et hardere lag med snø dypt i snødekket med grove krystalliserte korn som gikk helt ned til bakken

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte Drønn på flata ved ca 550 moh

ObsID: 249692

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 15:58

10 moh

Johannes@obskorps (***)

Notater

Observerte rim i ytre strøk tidligere denne uken. Greide ikke å finne eller få noe utslag på her. Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes og kanskje grunne kan være at jeg ikke kom høyt nok.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tenker det kan være at vi ikke har kritisk nok snømengde enda til å steppe det opp til en 3. Samtidig mildt så snøen setter seg fort. Det sagt, så er det obs obs spesielt der vinden har ladet. Det lukter litt svidd i tiden fremover. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249668

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 14:14

367 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP21@33cmQ1 Middels På 23 slag kollapser det i kantkornet som ligger under neste skarelag. W

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer Bygevær. Kommer som regn eller sludd nede ved fjorden (0moh)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Virker som fokksnøen stabiliseres raskt i og med det er mildt.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 11 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke noe stort drønn. 1

Snøprofil

11 cm F PP 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F RG 1 mm D, 0,5 cm P MFcr, 1,5 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm P MFcr, 17 cm 1F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr, 6 cm 1F DH 3 mm D, 25 cm K MF 2 mm D, 1 cm I IF, 2 cm 1F FC 2 mm M -1 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, 0 °C @ 86,5 cm

ObsID: 249667

Vest-Finnmark / Laslettind

Snø

17.01.2021 kl. 12:30

24 moh

Jon Vidar (Ukjent)

Skredhendelse

17. jan 12:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 718 moh og sluttet på 634 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Nedenfor "Lillevarden". Kjent område for mulige utglidninger Dårlig sikt i området, så vanskelig å vurdere størrelsen eksakt. Mulig fjernutløst av skiløpere. Mange skiløpere i området som hørte drønn i snøen.

ObsID: 250707

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.01.2021 kl. 11:30

292 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø

Vær

Ikke nedbør Noen snøbyger gikk i fjella omkring. Lett snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 600 moh og 300 moh Kantkorn under skare er funnet overalt i høyden 300-600 moh. Varierende hvor solid skaren oppå kantkornlaget er (i dagens snøprofil var skaren oppå tykk).

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh På Laslettindryggen bare små flak. Forventer større flak i større leheng omkring.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Ligger 20-30 cm ny snø som har kommet siden torsdag. Under 200 moh dannet ei mildværsskare i går lørdag, med nysnø oppå igjen. Over 600 moh mer vind i snøoverflaten, myke tynne små flak over nedføyket nysnø, sprakk opp inntil en meter fra skiene

Faretegn

Fersk vindtransportert snø 0ver 600 moh myke fokksnøflak over nedføyket nysnø

Drønn i snøen To svake drønn 300-500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en lang periode med ingen nedbør og svak faregrad 2 har vi nå siden torsdag fått snøvær og vind i fjellet. Ferske fokksnøflak kan være lett å løse ut både der de ligger på nedføyket nysnø, og på kantkorn under skare. Skred forventes å kunne bli middels store. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

7 cm F PP M, 1 cm 1F MFcr M, 5 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 1F RG M, 4 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm M, 1,5 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 2 mm M, 10 cm P MF/FCxr M Søkk på SØ vendt brei rygg

ObsID: 249614

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251973

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org