Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse potensielt kan ligge over et vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbygene fortsetter, og kan gi ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut, særlig i østvendte heng. Vis ekstra hensyn der fokksnøflakene kan ha lagt seg over et svakt lag med kantkorn, eller overflaterim og vær oppmerksom på faretegn som drønn i snøen og skytende sprekker. Nedbørsprognosene er usikre, så følg med på oppdaterte varsler.
Torsdag har det kommet noen cm med påfyll av snø i regionen, men snødekket er likevel tynt under 100 moh. Opp mellom ca. 300 og 700 moh er det et tynt skarelag med kantkorn under.
Under skarelaget etter forrige ukes mildvær er det mange steder dannet et velutviklet lag av kantkorn.
Onsdag ble det observert rim over skarelaget på ca 700 moh, lenger opp var rimkrystallene knust av vind.
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.01.2021 kl. 11:00

144 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sørover/oppover Kløfta

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Fuktig Lite snø nede i Kløfta i sørlige del av regionen.

Vær

2 °C Noen regndråper innimellom.

ObsID: 249440

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251971

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251969

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251970

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

13.01.2021 kl. 10:43

768 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Helt i toppen ser det ut som det meste av rimet er ødelagt av vinden.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm D, 1 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm D, 0,5 cm K MFcr, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1,5 cm P MFcr

ObsID: 248920

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

13.01.2021 kl. 09:52

567 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

F FC 2 mm D, 0,6 cm P MFcr, 1,5 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm 1F MFcr, 5 cm F FC 2 mm D, 12 cm P MF 1 mm D

ObsID: 248849

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251968

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251967

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org