Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 14.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse potensielt kan ligge over et vedvarende svakt lag eller over glatt skare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etterlengtede snøbyger skaper ferske fokksnøflak som kan være lett å løse ut, særlig i sørøstlige heng. Der fokksnøflakene danner seg over kantkornlaget som finnes høyt i snødekket eller over glatt skare kan det være lett å løse ut skred, og enkelte naturlige skred kan forventes. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen.
Det er mer snø i Vest-Finnmark enn andre steder i Nord-Norge, men snødekket er tynt under 100 moh. Opp til ca. 600 moh er det et tynt skarelag som stedvis har litt fokksnø over seg. Med sørlig vind de siste dagene er fokksnøflak sannsynligvis mest utbredt i nordlige heng.
Under skarelaget etter forrige ukes mildvær er det mange steder dannet et velutviklet lag av kantkorn.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-19 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251969

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251970

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

13.01.2021 kl. 10:43

768 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Helt i toppen ser det ut som det meste av rimet er ødelagt av vinden.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm D, 1 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm D, 0,5 cm K MFcr, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1,5 cm P MFcr

ObsID: 248920

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

13.01.2021 kl. 09:52

567 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

F FC 2 mm D, 0,6 cm P MFcr, 1,5 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm 1F MFcr, 5 cm F FC 2 mm D, 12 cm P MF 1 mm D

ObsID: 248849

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251968

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251967

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251965

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org