Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 13.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i bratte sider i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende skredfare. Høye temperaturer lørdag øker snøsmeltinga og svekker snødekket. Våte flakskred kan forekomme der vann hoper seg opp over skarelag eller ved bakken. Bratt terreng i høyfjellet er mest utsatt. Her er snøen minst omdannet fra før. Der snøoverflaten er løs og våt er det fare for våte løssnøskred. Disse kan løses ut naturlig eller av skikjører. I fjellet finnes fortsatt områder med skavler som svekkes i varmen. Unngå ferdsel under og nær disse.
Snøoverflaten er generelt våt eller fuktig grovkornet snø. I de høyeste fjellområdene kan det ligge mer finkornet snø i overflaten, men det ventes at også denne er fuktet. I lavlandet under 300-400 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det mye snø for årstiden i fjellet. Mest snø finnes i nord og østvendte fjellsider.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Høyere til fjells kan det være lagdeling i snødekket hvor smeltevann kan hope seg opp innad i snøen,.
Ingen rapporterte skred siste tre døgn.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
3 °C til 14 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Vindøkning sent på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

13.06.2020 kl. 13:32

188 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lauvet spretter, men bakken er fortsatt stort sett kvit rundt snøputa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snødypsensoren er snøfri. Sensor stilt til 0.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fortsatt litt snø på snøputa, men den er som kjent lekk og SWE data som kommer inn er feil

Vær

Ikke nedbør 20 °C 15% skyer

Snødekke

Våt løssnø Meget våt

ObsID: 238786

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

13.06.2020 kl. 13:28

188 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Snøputen leirbotnvann

Snødekke

ObsID: 238784

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

13.06.2020 kl. 13:21

188 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Fortsatt litt snø på ved snøputen ved leibotnvann

Snødekke

ObsID: 238783

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

13.06.2020 kl. 13:07

195 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  På vei ned mot leirbotnvann fra sennalandet

Snødekke

ObsID: 238782

Vest-Finnmark / KVALSUND

Snø

13.06.2020 kl. 12:49

257 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Over sennalandet fra Skaidi mot Alta.

Snødekke

ObsID: 238781

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

12.06.2020 kl. 21:29

222 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Vær

Ikke nedbør 9 °C

Snødekke

ObsID: 238740

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org