Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn etterfulgt av høy temperatur og perioder med sol svekker bindingene i snødekket og fører til mye vann i snøen, noe som kan gi naturlig utløste våte skred. Enkelte store flakskred/glideskred kan forventes. Enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen/ved bakken, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Sigesprekker er tydelige tegn på at glideskred er i anmarsj. Hold avstand til områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng. Faren for alle typer våte skred avhenger av flere faktorer, som blant annet graden av vannmetning i snødekket og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå noen steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.05.2020 kl. 19:23

7 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  To skred ned til skoggrensa 200 moh og ett ned til 100 moh. Foto Tonny Mathiassen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredene mandag dagen etterpå

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 300 moh Tre store skred har gått fra Olderbakkfjellet-Koppartind. Det ene ble filmet kl 19.18. Naturlig utløst av skavlbrekk som har tatt ut løssnøskred som har bredt seg noe til sidene med bruddkanter, og det midterste har startet med bruddkant ca 2 m høy og 50 m bred på en flanke midt oppi nordvendte berg. De har sklidd oppå skyggeskare nederst.

ObsID: 237657

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.05.2020 kl. 19:16

605 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N mot Koppartindgryta/Jøkelfjordhalvøya. Middels flakskred ved Laslettind til høyre i bildet.

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S Et løssnøskred fra berg har trigget et flak og bredt seg utover i søkket lengre nede.

ObsID: 237654

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 18:22

329 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løsnøskred i sørvendte helning.

ObsID: 237299

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 16:54

500 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Her ser man at det er en del vann rundt skarelagene.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Våt løssnø Meget våt Hvor snødekket er tynt er det stort sett gjennomfuktet. Man merker stor forskjell spesielt i sørvendt terreng at det er mye mer vann i snøen der det er bratt. Snødekket variere veldig i tykkelse det er helt klart en tendens at tykkere snødekke har flere skarelag hvor det opphoper seg vann.

Skredfarevurdering

2 Moderat Timing er veldig viktig nå. Østvendt terreng som får mye og kraftig sol tidlig nå har mye fukt i seg langt utover dagen og slik fortsetter det i de forskjellige eksponeringene. I nordvendt terreng er det åpenbart mindre solpåvirkning, men med tanke på temperatur begynner det absolutt å bli en del vann der også. Nattefrost er det lite av for tiden, kun når det er klarvær og høy utstråling bremser smeltingen opo litt. Tenker at det bli skumelt med nedbør i form av regn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Våte løsnøskred. Stort sett str. 1, men mulig str. 2 noen plasser.

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTX God Må brekke ut blokken med spade. Ved en vanlig blokktest brekker man ut ved første skarelag @ca.24cm fra overflaten.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra V → 70% skyer

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 500 moh og 300 moh

Snøprofil

8 cm F MF 2 mm W, 11 cm P MF 1 mm W, 4 cm P MF 0 mm V, 5 cm P MF 2 mm W, 6 cm P MF 0 mm V, 0,5 cm I MFcr, 12 cm K MF 0 mm W, 1 cm 1F MF 1 mm V, 1 cm I MFcr, 17 cm P MF 0 mm W, 4 cm 1F MF 1 mm V, 0,5 cm MFcr, 7 cm 1F MF 1 mm V, 38 cm P MF 1 mm W, 25 cm 4F FC 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237298

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org