Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 28.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke. Unngå skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag synker temperaturen noe, men nedbør i form av regn opp til ca 800 moh opprettholder skredfaren. Nysnø over denne høyden sannsynligvis være fuktig, men der den er tørr kan det dannes enkelte fokksnøflak. Grunnet nedbøren må man forvente enkelte naturlig utløste våte løssnøskred, og det vil for en skiløper fortsatt være lett å løse ut slike skred under mildværsgrensen. Flakskred opp til stor størrelse trenger sannsynligvis stor tilleggsbelastning for å løses ut, men slik tilleggsbelastning kan komme i form av skavlbrudd eller mindre løssnøskred. Utbredelsen av det svake laget som gir grunnlaget for disse flakskredene er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet og skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter mildvær den siste tiden. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling.
Observasjoner tyder på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn over et skarelag høyt i snødekket, men utbredelsen er usikker.
Den siste uken, særlig i helgen, har det løsnet det flere våte flakskred og løssnøskred med opp til stor størrelse, der noen også traff vei i Øksfjordområdet.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler og glidesprekker.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 18:22

329 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løsnøskred i sørvendte helning.

ObsID: 237299

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 16:54

500 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Her ser man at det er en del vann rundt skarelagene.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Våt løssnø Meget våt Hvor snødekket er tynt er det stort sett gjennomfuktet. Man merker stor forskjell spesielt i sørvendt terreng at det er mye mer vann i snøen der det er bratt. Snødekket variere veldig i tykkelse det er helt klart en tendens at tykkere snødekke har flere skarelag hvor det opphoper seg vann.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra V → 70% skyer

Tester

ECTX God Må brekke ut blokken med spade. Ved en vanlig blokktest brekker man ut ved første skarelag @ca.24cm fra overflaten.

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Våte løsnøskred. Stort sett str. 1, men mulig str. 2 noen plasser.

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Timing er veldig viktig nå. Østvendt terreng som får mye og kraftig sol tidlig nå har mye fukt i seg langt utover dagen og slik fortsetter det i de forskjellige eksponeringene. I nordvendt terreng er det åpenbart mindre solpåvirkning, men med tanke på temperatur begynner det absolutt å bli en del vann der også. Nattefrost er det lite av for tiden, kun når det er klarvær og høy utstråling bremser smeltingen opo litt. Tenker at det bli skumelt med nedbør i form av regn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 500 moh og 300 moh

Snøprofil

8 cm F MF 2 mm W, 11 cm P MF 1 mm W, 4 cm P MF 0 mm V, 5 cm P MF 2 mm W, 6 cm P MF 0 mm V, 0,5 cm I MFcr, 12 cm K MF 0 mm W, 1 cm 1F MF 1 mm V, 1 cm I MFcr, 17 cm P MF 0 mm W, 4 cm 1F MF 1 mm V, 0,5 cm MFcr, 7 cm 1F MF 1 mm V, 38 cm P MF 1 mm W, 25 cm 4F FC 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237298

Vest-Finnmark / Lillebukt, Stjernøya

Snø

25.05.2020 kl. 09:00

112 moh

VegardOvergard (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Sørpeskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV. Mellom 600 moh og 100 moh Løsnet noen relativt små glideskred, stoppet opp før bunn av dalen.

ObsID: 236896

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org