Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 22.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og høye temperaturer svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Det forventes også at faren for våte flakskred og glideskred vil øke med mildere temperatur også om natten og økt vannmetning i snøen. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet og skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling og mye snø.
Stedvis kan det være vedvarende svake lag dypt i snødekket, særlig i indre strøk, men disse er svært vanskelige å påvirke.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

22.05.2020 kl. 14:00

283 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels skred av innblåst fokksnø gikk på skare. Foto Bjørn Michaelsen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

22. mai 14:00 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 541 moh og sluttet på 416 moh 30 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Liten gruppe på ski oppover. De la sporet nært fokksnøflak for å sjekke det og skredet gikk rett ved kick turn. Det forplantet seg sakte oppover og bortover. Fokksnøflaket var ca 30 cm tykt og det gikk på skare. Det kan ha vært kantkorn på skaren, dannet under klarvær med vekslende temperaturgradient og mye fukt i snødekket. (Jf. snøprofil i obs fra Langfjorden tidligere i dag fredag.)

ObsID: 236593

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

22.05.2020 kl. 13:51

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Glidesprekker i Ø-S vendt svært bratt terreng oppe ved berg.

Faretegn

Mye vann i snøen

ObsID: 236573

Vest-Finnmark / Alta

Snø

22.05.2020 kl. 08:47

316 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Overgangen fokksnø til skare på 74 cm dyp
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vått lite løssnøskred i NØ vendt heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Obs-turen over E6 midt i Langfjorden går opp på høyre side av bekkedalen opp til flata mot horisonten midt i bildet. N vendt terreng, frosset til helt ned til fjæra. Ø vendt side i bekkedalen var svært våt og lett å løse ut øverste 20-30 cm av snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Over Langfjorden mot S vendt terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 5% skyer

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Våt løssnø mot sola. Fryser fort på i skyggen. Snødekket var frosset helt ned til fjæra etter natta (laveste temperatur i natt på Alteidet var 0,4 grader).

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen blir våtere utover dagen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Morgenens obstur: Sol og høy temperatur har gitt svært vått snødekke i NØ-SØ vendt terreng så langt i dag og det var svært lett å løse ut små våte løssnøskred. SKREDFAREVURDERING FOR REGIONEN: Sol og høye temperaturer svekker bindingene i snøen i alle himmelretninger gjennom døgnet og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Mer vanninnhold i snødekket øker faren for våte flakskred og glideskred. Naturlig utløste skred forventes. Unngå ferdsel i soleksponert skredterreng, og områder under skavler og glidesprekker. Det vil ta tid før snødekket setter seg, særlig i N-vendt terreng, og betydelig skredfare forventes så lenge det er høye temperaturer og sol. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Brakk ut blokka med spaden og da løsne den på 74 cm dyp mellom fokksnø og skaren under

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Alle himmelretninger etterhvert som sola flytter seg.

Snøprofil

2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm W, 6 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 42 cm P RG 1 mm/0 mm M-W, 0,5 cm P FCxr/MF 2 mm/0 mm W, 190 cm K MFcr 0 mm/0 mm W Nedre del sjekket med søkestanga. Jevn motstand helt til siste lag mot bakken., 35 cm 1F 0 mm/0 mm Sjekket med søkestanga. Merkbart mye løsere enn skaren ovenfor. 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 53 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen 280 cm dyp snø 300 moh akkurat over skoggrensa. N vendt heng med stort sett over 3 m snødybde (søkestanga nådde ikke til bakken utenom nærmere barrabb).

ObsID: 236543

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

21.05.2020 kl. 16:22

588 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort skred SV vendt på øvre Tverrelvtind. Foto Bjørn Michaelsen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort flakskred V vendt på nedre Tverrelvtind. Foto Bjørn Michaelsen

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Usikkert når de har gått, men nå har det begynt å gå store flakskred utløst av sol og varme. Dvs at de går ned mot bakken i med bruddkanter 1-2 m.

ObsID: 236455

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org