Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 21.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Vær oppmerksom på der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred også høyt til fjells opprettholdes. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Det forventes at fokksnøen fra forrige uke nå er stabil. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Over tregrensa består snødekket stort sett av harde fokksnøflak etter mye snø og vind torsdag og fredag forrige uke. Noen steder er det avblåst ned til skare. I nordvendt terreng under tregrensa består snødekket i stor grad av tynne fokksnøflak over 5-30 cm løssnø. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, særlig i lavereliggende områder, mens nattfrost fører til gjenfrysing og stabilisering om natten.
Stedvis kan det være vedvarende svake lag dypt i snødekket, særlig i indre strøk, men disse er svært vanskelige å påvirke nå.
Mandag ble det observert noen middels store, naturlig utløste flakskred i sørvendt terreng i nærheten av Langfjordbotn.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes store skavler mange steder.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

21.05.2020 kl. 16:22

588 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort skred SV vendt på øvre Tverrelvtind. Foto Bjørn Michaelsen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort flakskred V vendt på nedre Tverrelvtind. Foto Bjørn Michaelsen

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Usikkert når de har gått, men nå har det begynt å gå store flakskred utløst av sol og varme. Dvs at de går ned mot bakken i med bruddkanter 1-2 m.

ObsID: 236455

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.05.2020 kl. 16:07

466 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Kan også ha gått tidligere. Sol hele dagen og 6 grader ved fjorden har svekket snødekket.

ObsID: 236105

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.05.2020 kl. 11:34

667 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders@sibelco
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lav. Måtte neste hoppe på blokka for å få utfall. 10 cm ned ble det et lite brudd på et islag. Veldig stabil og kompakt snø. 700 moh. Liten til moderat. Tung snø i heng kan løse ut ved ytterligere smelting

Tester

CTH25@10cmQ1 God

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tung våt snø, men det virker relativt stabil

Snøprofil

5 cm 1F M, 5 cm K D, 1 cm K D, 10 cm K D, 40 cm K D, 2 cm K D, 40 cm K 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 50 cm

ObsID: 236219

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org