Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for våte skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer skyer fører til at snødekket i mindre grad blir påvirket av soloppvarming, og sannsynligheten for våte løssnøskred høyt til fjells er lavere. Men dersom sola titter frem vil snødekket raskt bli påvirket i solvendte sider, og det kan løsne noen middels store løssnøskred naturlig. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Over tregrensa består snødekket stort sett av harde fokksnøflak etter mye snø og vind torsdag og fredag forrige uke. Noen steder er det avblåst ned til skare. I nordvendt terreng under tregrensa består snødekket i stor grad av tynne fokksnøflak over 5-30 cm løssnø. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, særlig i lavereliggende områder, mens nattfrost fører til gjenfrysing og stabilisering om natten.
Stedvis kan det være vedvarende svake lag dypt i snødekket, særlig i indre strøk, men disse er svært vanskelige å påvirke nå.
Lørdag ble det løst ut et middles stort (str. 2) flakskred i SØ-vendt terreng på Jonslettind ved Jøkelfjordeidet.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes store skavler mange steder.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.05.2020 kl. 16:07

466 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Kan også ha gått tidligere. Sol hele dagen og 6 grader ved fjorden har svekket snødekket.

ObsID: 236105

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.05.2020 kl. 11:34

667 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders@sibelco
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tung våt snø, men det virker relativt stabil

Skredfarevurdering

2 Moderat Lav. Måtte neste hoppe på blokka for å få utfall. 10 cm ned ble det et lite brudd på et islag. Veldig stabil og kompakt snø. 700 moh. Liten til moderat. Tung snø i heng kan løse ut ved ytterligere smelting

Tester

CTH25@10cmQ1 God

Snøprofil

5 cm 1F M, 5 cm K D, 1 cm K D, 10 cm K D, 40 cm K D, 2 cm K D, 40 cm K 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 50 cm

ObsID: 236219

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2020 kl. 16:20

801 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Myknet fuktig snøoverflate ca 600 moh. Bildet tatt oppover Laslettindryggen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Våt snø opp til skoggrensa 200-300 moh

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vanskelig å løse ut i dag. Lett å løse ut i finværet i går lørdag. Flakskred kan gå på nedføyket løssnø, eller på glatte skarelag (solskare eller eldre skare som ble vindpolert enkelte steder før den ble nedsnødd).

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Skredet i går lørdag gikk i over 700 m høyde, så der hvor sola har fått tak i går og tidligere dager vil snøen være våt nok til at også våte løssnøskred kan gå helt til topps. I dag sannsynligvis vanskelig å løse ut i høyden, men det skal ikke mye sol til kombinert med dagens plusstempersturer før våte løssnøskred kan gå naturlig høyt oppe.

Skredfarevurdering

2 Moderat For fjella omkring dagens obstur vest i regionen: Klarvær i går kveld gjorde at snøen frøs i overflaten og ga stabilisering. Dagens skydekke har gitt lite solsteiking av snøen, men varmt nok til at snøoverflaten var fuktig til topps. Lett å løse ut små våte løssnøskred i skogen og noe opp i fjellet. Vanskeligere å løse ut våte løssnøskred og flakskred høyere til fjells (str opp til middels). Faregrad 2. Klarere og kaldere vær i natt/morgen vil gi ny tilfrysing og stabilisering, før det kan bli skredfare igjen der hvor sola får tak. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s fra N ↓ 95% skyer Noen få regndråper i lufta innimellom. Så ut til å være tettere mot N, bygevær inn mot Øksfjordhalvøya. Vinden dreide på SV i løpet av dagen og skyene la seg på toppene.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig På Laslettind: Våt løs snø opp til ca 300 moh. Gradvis tørrere og hardere oppover. På 800 moh fuktig snøoverflate med blyanthard fokksnø. Noen partier avblåst ned til eldre skare.

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i fjellet på turen. Skredterreng under skoggrensa ikke observert.

Snøprofil

5 cm P RG M, 35 cm 1F-P RG M, K MFcr 600 moh SØ vendt på Laslettindryggen. Varierende tykkelse på den runda snøen oppå eldre skare 10-60 cm). Lavere på fjellet var runda snø på vei over i smelteformer. God glid etter tilfrysing i natt.

ObsID: 236018

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.05.2020 kl. 15:00

346 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  N vendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig I N vendt skog vekslende bristende og bærende tynne fokksnøflak over 5-30 cm løssnø. Noen partier med løssnø (vind har slipt vekk fokksnøen over løssnøen). Over skoggrensa fra ca 350 moh og oppover var det stort sett bærende fokksnø. Noen partier med eldre skare i overflaten. I andre himmelretninger hadde sola fått tak og mykne snøoverflaten. I bratte heng var det lett å ta ut små våte løssnøskred.

ObsID: 235889

Vest-Finnmark / Jonsletttind

Snø

16.05.2020 kl. 12:45

585 moh

Vik (Ukjent)

Skredhendelse

16. mai 12:42 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 735 moh og sluttet på 704 moh 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng En person tatt, ført ned ca 40-50meter, lav hastighet, hørte et par drønn på vei opp. Alle involverte sikker og uten skade4

ObsID: 235903

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org