Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 11.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og nedbør gir økt skredfare. I høyden: Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. I lavlandet: Unngå løsne/utløpssoner for våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag ventes store nedbørsmengder og kraftig nordvestlig vind i regionen. Dette vil øke skredfaren, og over mildværsgrensen vil det kunne gå naturlig utløste skred i fersk og ustabil fokksnø. Under mildværsgrensa kan man forvente naturlig utløste våte løssnøskred der nedbøren kommer som regn eller sludd.
Søndag formiddag er det pent vær i regionen, og snøoverflaten vil kunne bli solpåvirket mange steder. Opp til rundt 200moh er det fuktig eller vått snødekke, over dette er det tørrere fokksnø som har bundet seg godt til den eldre snøen. I enkelte heng finnes det også ubunden løssnø. Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes flere store skavler.
Lørdag ble det observert flere middels store naturlig utløste våte løssnøskred grunnet solinnstråling på nordsiden av Langfjorden.
Lørdag ble det observert rim i enkelte skyggefulle heng i høyden.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.05.2020 kl. 12:33

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig kuling, sludd/snøbyger , snøfokk, -1C. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt vind og nedbør.

ObsID: 234318

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

11.05.2020 kl. 11:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 234306

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

10.05.2020 kl. 22:10

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 234261

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

09.05.2020 kl. 15:51

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 234139

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.05.2020 kl. 15:01

679 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke store mengder. Ser ut som det gjelder øst vendt terreng for det meste.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt snødekke. Noe fokksnø i skyggesiden når du kommer over 400moh. Det har vært klarvær det siste døgnet og det kan se ut som det har dannet seg litt rim på toppen av snødekket i skygge aspekter. Finner ingen plasser hvor det er innblåst snø over rimmet så tror ikke det er vits å gjøre noen stor sak ut av det. Foreløpig på stedet hvil. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 400 moh

Tester

ECTN God Ved 40 slag får jeg kollaps i bunn av snødekket.

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Vanskelig å løse ut Få bratte heng. Ø. Over 400 moh Skredene er nok ca 2 dager gamle.

Snøprofil

0,3 cm F FC 0 mm D, 1 cm F RG 0 mm D, 2,5 cm K MFcr, 7 cm P MF 0 mm M, 7 cm K MFcr, 3,5 cm P MF 0 mm D, 0,3 cm I IF, 20 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm K MFcr, 10 cm K RG 0 mm D, 19 cm P MF 1 mm D, 5 cm 1F MF 2 mm D, 1 cm P MFcr, 18 cm P MF 1 mm D, 12 cm 1F FC 2 mm D, 5 cm P MF 2 mm D, 7 cm 1F DH 3 mm M Helt i bunn er det gjenkjennbare begerkrysstal som begynner å miste karakteristiskk

ObsID: 234141

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.05.2020 kl. 13:27

21 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  S vendt på N sida av Langfjorden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ø vendt i Kjerringdalen

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Over 100 moh 5 grader og solsteik i dag. E6 S for Sennalandet stengt av skred. Mulig noen skred starter i nyinnblåst fokksnø siste dager, og så breier de seg ut og graver ned i eldre smelteformer lavere i fjellsidene

ObsID: 234130

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

08.05.2020 kl. 13:40

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil temp. Ikke nedbør. . EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 234039

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.05.2020 kl. 11:36

7 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det har kommet flere små våte løssnøskred sist uke på østsida av Heststein i Storura. Et av dem har stoppet 5 m fra Låvanveien.

ObsID: 234026

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.05.2020 kl. 10:00

695 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ ca 500 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø fra V → Snøbyger i dag. Har snødd mye i høyfjellet siste 24 timer. Regn/sludd i lavlandet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å løse ut opptil middels store flakskred ved stor tilleggsbelastning i leheng med innblåst fokksnø i fjellet. Våte løssnøskred i lavlandet er lite sannsynlig siden mye har tint og det meste av nedbøren sist uke kom som regn. Kaldere vær og mindre nedbør gir synkende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Opp til ca 300 moh P-fast bristende skare over fuktige/våte smelteformer. Over dette stort sett 30-40 cm P-fast litt fuktig fokksnø over noe løsere runda snø over skaren. Noen steder avblåst til skaren. På 700 moh hvor jeg gravde, var siste snøfall jevnt P-fast og sammenhengende og hang godt sammen med skaren under.

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

40 cm P RG D-M, 4 cm K MFcr Fokksnøen ovenfor henger fast på skaren ved frigjøring av blokka., 1 cm 1F FCxr 1 mm D Ujevn tykkelse, ruglete skare under. Noe kantkorndanning før snøfall oppå., 10 cm K MFcr Sjekket ikke hvor langt ned denne skaren gikk Over 3 m dypt snødekke. SØ vendt side på Laslettindryggen, 700 moh.

ObsID: 234025

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org