Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 29.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Bygeaktivitet og mye vind vil danne ferske flak i leheng som er lett å løse ut. I nord finnes det vedvarende svake lag som kan påvirkes ved stor belastning.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag ventes det fortsatt bygeaktivitet og periodevis mye vind. Dette vil danne ferske flak i overflaten i løpet av dagen. Det kan også finnes ustabile flak fra lørdag. Skredproblemet med fersk fokksnø vil være mest fremtredende der det kommer mye snø med bygene og i leheng for nordvestlig vind. Det ventes snø og vind i hele regionen, men det vil trolig komme mest nedbør i vestre deler av regionen. Skredet ved Skaidi fredag bekrefter at det finnes vedvarende svake lag i snødekket nord i regionen. Det krever trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget, men skred kan blir store og laget kan påvirkes av f.eks. skuter.
Siden fredag/lørdag har det vært byger og vind fra nordvest, fersk snø har derfor akkumulert i sørøstvendte leområder. Tidligere i uka har det vært mildvær og nedbøren har vekslet mellom sludd og snø i lavlandet. I lavere høyder (under ca. 200 - 400 moh) er snødekket påvirket av fukt, men vil nå ha tørr snø i overflaten.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket nord i regionen. Kantkorn har utviklet seg over et skarelag, og ligger nå mange plasser trolig dypt i snødekket.
Lørdag gikk det et skred i Hammerfest. En person ble tatt, men kom seg ut på egenhånd. Fredag gikk det et stort skred med bruddkant som var 3 m høy på et slikt vedvarende svakt lag av kantkorn ved Skaidi. Skredet ble trolig utløst av snøskuter.
Lørdag meldes det om gjennomfuktet snødekket under 200 moh. ved Alteidet og fortsatt fuktig snødekke.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest natt til lørdag.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Om kvelden nordvest sterk kuling til liten storm.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

29.03.2020 kl. 17:04

337 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Etter 4 dager med snøbyger og sterk vind fra NV er det ikke observert skredaktivitet fra Klubbnestind på bilde eller Skattviktinden over Fv 8018 Tverrfjord - Nuvsvåg. Til tross for at disse toppene er V NV vendt. Obs tur på Øksfjordsia i dag viste mye avblåst ned mot mildværskaraen etter mildværet for 4-5 dager siden. Kan også nevne at siste mildvær gikk over fra regn og sludd til sne opp mot 500 moh. Heller ingen skredaktivitet observert på denne sia.

Vær

-2 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer Snøbyger fra NV med vindøkning opp til 16-18 ms i bygene

ObsID: 226234

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

29.03.2020 kl. 13:51

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 226202

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

29.03.2020 kl. 13:44

524 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Jonslettind i midten øverst
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser ligger bredt i dalen. Bruddkant synlig oppe i sola på ryggen. Usikkert om det er i siste fokksnø (ser slik ut på dette bildet). Lavere ned ser det ut til at skredet har pløyd ned i fuktig snødekke og tatt med seg mye.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

29. mar 06:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 629 moh og sluttet på 75 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Info og bilder fra Ivan Mathiassen. (Jøkelfjordveien er stengt, så får ikke tatt turen for å se på skredet.) Skredet startet smalt nedenfor Jonslettind på ca 600 moh. Noe usikkert start og sluttpunkt. På ryggen nedenfor Jonslettind forplantet skredet seg til 150-200 m bredde. Gått helt til dalbunnen/elva ca 3-500 m ut på nesten flatt terreng. 500 m bredt nede i dalen og flere m tykke skredmasser. Vurdering ut fra bildene gjort av undertegnede: Skredet har gått etter flere dager med snøfall og pålagring, etter en mildværsperiode. Svakt lag i startsonen kan være nedføyket nysnø. Forplantning til sidene ser ut til å være terrengbestemt - skredet startet ovenfor bred rygg, og har blitt bredere etterhvert som det har gått nedover. Ingen forplantning til høyre bort i lignende terreng med ny ryggformasjon (til høyre for skredet på bilde). Hadde det vært et vedvarende svakt lag i startsonen, kunne man forventet forplantning videre til høyre da skredet gikk, uten at dette kan sies sikkert.

ObsID: 226203

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 12:31

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

29. mar 12:35 - 28. mar 12:35 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 226188

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 12:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært nord vest sterk kuling med snø og snøfokk, stor transport av snø i sør/sør østlige heng. Minkende vind og nedbør nå. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt en urolig værtype med Nord vest , opptil kuling og snøbyger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226189

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

29.03.2020 kl. 11:31

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 226173

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

28.03.2020 kl. 16:30

183 moh

Frank Rune (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frank Rune

Vær

-3 °C 13 m/s fra SV ↗ 70% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 små skred gått i dag.

Notater

300 m av en tur løype, vedvarer stengt.

ObsID: 226071

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

28.03.2020 kl. 15:00

66 moh

martin@svv (*****)

Ulykke/hendelse

Mann kom seg ut av skred på egenhånd i følge avisa. Eksakt plassering er usikker. Snø Person skredtatt, uten skader Ikke spesifisert iFinnmark Altaposten

Skredhendelse

29. mar 15:00 Ukjent Ukjent Ukjent SØ-vendt Person truffet av snøskred på tursti ved Jansvannet i følge avisa. Eksakt plassering, tidspunkt og størrelse på skred er usikkert.

ObsID: 226140

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

28.03.2020 kl. 13:52

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226050

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

28.03.2020 kl. 13:39

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig sterk kuling og mye snø.. Økende skredfare neste døgn: Det har lagt seg mye snø i brattheng og det ventes samme værtype neste døgn. .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226048

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.03.2020 kl. 12:39

324 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Arne@regobs

Vær

fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut

ObsID: 226030

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

28.03.2020 kl. 12:00

160 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Gjelder nordøst i regionen fra Hammerfest-området og østover

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 100 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfarevurdering for regionen søndag: Bygevær fra nordvest med opptil liten storm lørdag kveld og fortsatt vind søndag, gir ferske fokksnøflak i leheng mot sør-nordøst, som kan løses ut av en enkelt skiløper. Det vil være størst skredfare i vestlige områder som får mest nedbør, men mye nedbør kan også nå inn i resten av regionen. Nordøst i regionen fra Hammerfest og østover er det vedvarende svake lag av kantkorn over skare, som kan være mulig å påvirke med stor tilleggsbelastning, f.eks en skuter. Skred på slike lag kan bli store. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel plasserer kantkornlaget under 200 moh. Mer sannsynlig at det er mest aktivt høyere enn dette, siden mildvær har smelteomvandlet det meste i lavlandet. Viktig å stedfeste dette laget til nordøst i regionen.

Snødekke

For regionen: Snøfall siden fredag har gitt mye løs snø, og vind fra nordvest har laget ferske fokksnølak på nedføyket nysnø i sør-nordøstvendte heng. Mildværet søndag-onsdag har gjennomfuktet snødekket opp til ca 200 moh, og det er fortsatt fuktig lørdag. Dette har ødelagt svakt lag meldt inn fra vest i regionen (Alteidet). Fredag løste skutere ut et stort skred med bruddkant opptil 4 m 350 moh på Skaidi. Svakt lag var kantkorn over skare. Sammen med tidligere skredaktivitet tyder det på et kantkornproblem med utbredelse fra Hammerfest og østover mot Honningsvåg. Det skal generelt mye til for å påvirke dette. Det kom15 cm nysnø på Alteidet fra fredag til lørdag.

ObsID: 226029

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

28.03.2020 kl. 10:14

335 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 6 m/s fra NV ↘ 97% skyer Litt hagl også. Bygevær. Le på Laslettindryggen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Seige myke flak, noen steder sprekker de litt opptil 30 cm fra skiene.

Snødekke

170 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På Laslettindryggen: Opptil 150 moh fuktig under nysnøen (smeltfrysskare med løsere smelteformer under). Over 200 moh fokksnø under nysnøen. Se snøprofil fra 350 moh. Lenger opp på ryggen fra 600 moh fant jeg enkelte steder der snødekkket var tynt (30 cm) begerkrystaller str 10 mm under porøs skare. Dette var på steder som ikke samler snø i løpet av vinteren, og vil ikke bli et skredproblem.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 100 moh Gjelder Laslettindryggen.

Snøprofil

4 cm F PP/DF D, 10 cm P RG D, 16 cm F DF D, 2 cm K MFcr D Henger godt sammen med lag over og under, 75 cm P-K RG D, 100 cm K RG D, 60 cm K MFcr D, 3 cm K+ MFcr Blankere større korn enn ovenfor. Henger godt sammen både under og over, 30 cm K MFcr 475 cm snødyp. Stabil snø. Fant ingen svake lag over/under skare.

ObsID: 226028

Vest-Finnmark / Nuvsvåg

Snø

28.03.2020 kl. 06:30

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

28. mar 06:30 (+01:00) Snø på FV. 8018 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 227111

Vest-Finnmark / Nuvsvåg

Snø

28.03.2020 kl. 06:30

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

28. mar 06:30 (+01:00) Snø på FV. 8018 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 227113

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

27.03.2020 kl. 15:21

351 moh

Leffen rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra laveste punkt på brud kant og ned over skred massene skred tunge ca 80 m til høyre for skuterne og 80-90m lengre ned
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  I hjørnet av brud kant person ca 180 cm stang 265
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Neste bilde er tatt oppe i Venstre hjørne av brud kant

Skredhendelse

27. mar 13:25 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Skuterutløst Ø-vendt Kantkornet snø over skarelag 400 cm høy og 90 m bred bruddkant Nær rygg Gammelt Kantkorn lag utløst av skuter som dropper fra skavel kant og ned i heng

ObsID: 225940

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

27.03.2020 kl. 15:21

351 moh

Krugers rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Krugers rkh-skredgruppe Kommentar:  180cm menneske + søkestang 265cm

Ulykke/hendelse

Ingen skredtatte. Snø Leteaksjon igangsatt Snøskuter

Skredhendelse

27. mar 13:25 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 350 cm høy og 75 m bred bruddkant Leområder Snødekke gått til brudd på vedvarende svakt lag(kantkorn over skarelag), etter stor tilleggsbelastning. Skredet antas utløst av scooter.

ObsID: 225948

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

27.03.2020 kl. 13:50

345 moh

Sigbjørn330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn330skv@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn330skv@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sigbjørn330skv@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 9 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Stort skred, sannsynligvis utløst av snøskuterkjøring i samme område. Skuterspor inn i skredet ved flere lokalisasjoner. Vi fant også skuterspor i selve skredmassene etter det var gått. Avsøkt området fra helikopter. Ingen funn. Snø Ingen skredtatt, men nære på Snøskuter Avisreportasje

Skredhendelse

27. mar 13:50 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Skuterutløst Ø-vendt 400 cm høy og 90 m bred bruddkant Brattheng Stort, tørt flakskred. 4-5meters bruddkant, 90-100m bredt. Skredløp på ca 100-200m. Utløst av skuterkjøring i området. Ingen tegn til at noen ble tatt av skredet. Skredet avsøkt med skredsøker fra helikopter uten funn.

ObsID: 225926

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.03.2020 kl. 11:15

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig kuling og stort sett opphold, mildt. Økende skredfare neste døgn: Ventes dreining til nord vestlig kuling og snøbyger. Kan bli store nedbørsmengder. .

ObsID: 225873

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

26.03.2020 kl. 15:40

105 moh

Frank Rune (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frank Rune

Tester

CTN God

Vær

6 °C 20% skyer

Faretegn

Store skavler som kan løsne og komme ned i turløype.

Notater

Har stengt av en liten del av en tur løype. Ca 300m. Stengingen blir opprettholdt pga været som kommer.

ObsID: 225771

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.03.2020 kl. 14:32

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig kuling, snøfokk i fjellet. Mild værtype . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 225736

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

26.03.2020 kl. 13:27

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 225716

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

26.03.2020 kl. 13:24

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør 5,7 °C Fuktig snødekke helt gjennom. Skorpe fra i natt borte igjen her nede ved fjorden

ObsID: 225714

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

26.03.2020 kl. 11:14

413 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Det svake laget er kantkorn over skare ca 60 cm nede. Profilen ble tatt opp under en skavel for å få et inntrykk av propagering ifm neste NV og direkte pålagring som pågår nå. Lia er mer SV vendt enn der skredet gikk i Skaidi på fredag som ble mer direkte laddet under været. Denne lokaliteten er vindspist og vindpresset i startsonen. Avblåste partier rett bort forbi og under skavlen viste det. Det var litt sideladding denne dagen etter 5-10 cm ren vest dagen før. Ingen alarmtegn eller oppsprekking av betydning.
ObsID: 226022

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2020 kl. 09:17

664 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Anders@sibelco Kommentar:  Lilleblokk: ingen lag løsnet. 1m×30cm: 30 slag løser ut laget på 10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Anders@sibelco
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Anders@sibelco
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Lav skredfare. Hardnakket og tett snø.

Snøprofil

35 cm P+ RG 1 mm M Tettpakket hvit snø, 1 cm P IF Isdannelse i snø., 94 cm K -6 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -8 °C @ 100 cm 130 cm ned.

ObsID: 225656

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org