Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, f. eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med kraftig vind ventes å flytte på en del snø, særlig på Øksjordhalvøya der det har kommet mye nysnø de siste dagene. Fersk fokksnø kan være lett å løse ut og i områdene som har fått mest nysnø kan evt skred bli store. Deler av regionen som har fått mindre snø de siste dagne vil ha mindre utbredelse av ustabil fokksnø og dermed også generelt lavere skredfare. Vær også observant på drønn og oppsprekking, dette kan indikere et aktiv vedvarende svakt lag av kantkorn.
Mandag og tirsdag kom det stedvis store mengder nysnø i regionen, kombinert med vind fra NV. Mest nysnø er observert ved Langfjorden og på Øksfjordhalvøya. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø som er stabil under 350 moh.
Kantkornlag er observert under skarelag fra januar, men dette ligger beskyttet under hard fokksnø og er de fleste steder vanskelig å påvirke. Lørdag ble det observert et 75m lang skytende sprekk i nærheten av Hammerfest. Dette tyder på at det er mulig å påvirke vedvarende svakt lag av kantkorn i dette området.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode midt på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Varierende vindretning og styrke gjennom dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

27.02.2020 kl. 13:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217793

Vest-Finnmark / Alta

Snø

27.02.2020 kl. 13:00

184 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tråkket ut ferskt flak, 1 x 1,5 m

Vær

Ikke nedbør fra S ↑

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt tørr løssnø i fjellet i Skoddevarre, mye i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 200 moh I Skoddevarre små avgrensede flak i småkupert terreng, med vekslende fokksnøflak, løssnø og skare i overflaten.

ObsID: 217863

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.02.2020 kl. 11:19

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært stort snøfall, kombinert med sterk vind siste døgn. Nå er det rolige værforhold med sør vestlig bris og stort sett opphold. . Økende skredfare neste døgn: Ventes forbigående økende vind fra sør/sør vest, .

ObsID: 217746

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.02.2020 kl. 10:59

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

27. feb 11:03 (+01:00) - 26. feb 11:03 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skredutsatte utløst med Gas-×/Daisy-Bell Bell

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tatt ned det meste i skredfarlig område. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes økning fra sør-vest og snøfokk, forbigående liten til stiv kuling.

ObsID: 217744

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

27.02.2020 kl. 10:52

646 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Gått flere løssnøskred som stopper lenge før veg. Blir det mye vind i all den løse snøen så vil fokksnøproblematikken øke.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Flakskred i vestvendt renne langs øksfjordveien. River med seg noe fokksnø, men stopper fort opp Når terrenget flater ut.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Bilde tatt på vei over Kovvannet mot øksfjordbotn. Ligger mye snø i terrenget.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snakker nå for områdene mellom Langfjord og sandland.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lommer med fokksnø er hovedproblemet. Evt skred har begrenset utløpslengde og stopper i slutten av henget. Man bør også være obs på løssnøskred fra bratte fjellsider, selv om disse sjeldent blir veldig store. Ligger mye transportabelt snø i terrenget generelt, vindøkning vil øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig Så ingen tegn til noe aktive svake lag på flyturen mellom Alta-skillefjord-øksfjordbotn via koven-øksfjord-nuvsvåg og sandland, men har ikke inngående kjennskap til snødekket. Vil tro et Evt aktiv svakt lag ville gitt noen tegn i terrenget, men dette ble altså ikke observert på turen.

Notater

Var ute med daisybell langs øksfjordveien. Snødekket oppleves stabilt og det var kun mulig å få ut skred i områder hvor vinden har dannet fokksnøflak (hovedsaklig i N-NV eksponering). Vi klarte ikke å få skred som gikk på veien på øksfjordveien på grunn av at snødekket generelt er stabilt og man får ingen propagering, river kun med seg løssnø som ligger på toppen. I indre del av øksfjordveien fikk vi ikke ut noe. Her virker snødekket å være med vindpresset. Fikk samme resultat på vegen til nuvsvåg i nordvendt eksponering. I østvendt terreng var snøen vindpresset. På veien mellom sør-tverrfjord og sandland sprengte vi i renner på offirfjellet. Her dannes fokksnø på flere vindretninger og på grunn av bratt terreng og mye løssnø på toppen av snødekket klarte små skred som vi utløste fra toppen å nå vei. Skredene ble ikke store. Vi fløy over mye terreng med mange eksponeringer Mellom alta og ytre loppa og observerte ingen skredaktivitet av betydning annet enn små løssnøskred.

ObsID: 217925

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snø

27.02.2020 kl. 10:30

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. feb 10:30 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 8830 mellom 26.02.2020 kl. 16:50 og 27.02.2020 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 217856

Vest-Finnmark / Alta

Snø

27.02.2020 kl. 08:00

0 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng Noen små skred observert fra bil på E6 Langfjordbotn til Kåfjord, sannsynligvis løssnøskred.

ObsID: 217861

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 16:58

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

26. feb 17:02 (+01:00) - 25. feb 17:02 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skillefjord sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig kuling, snøbyger . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør .

ObsID: 217617

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord sør

Snø

26.02.2020 kl. 16:50

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

26. feb 16:50 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m. Stengt for all trafikk på FV. 8830 mellom 26.02.2020 kl. 16:50 og 27.02.2020 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 217855

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 16:34

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, noe transport av snø over heng. Gjelder Saragammen og Klinkastupet . Uforandret skredfare neste døgn: Melder stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 217612

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 12:57

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

26. feb 13:00 (+01:00) - 25. feb 13:00 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Mindre Bakkevig grunnet stort snøfall

ObsID: 217551

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 12:57

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært lokalt stort snøfall i kontraktsområdet. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig liten kuling, noe som fører til transport av snø i nordvendte heng. .

ObsID: 217552

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

26.02.2020 kl. 12:51

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Langfjord (200moh) kl 12:51 Værobservasjon fra Langfjord (200 moh) kl 12:52 Ingen, 4,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217549

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.02.2020 kl. 12:45

113 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP27@36cmQ2 God

Snøprofil

10 cm F PP D, 20 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm K MFcr D, 50 cm P MF D 1 test knyttet til snøprofilen I åpning i skog

ObsID: 217548

Vest-Finnmark / Skillefjord nord

Snø

25.02.2020 kl. 20:00

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

25. feb 20:00 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 217558

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

25.02.2020 kl. 15:44

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. feb 15:50 (+01:00) - 24. feb 15:50 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8014 Sør Tverrfjord - Sandland, Gått løssnøskred i Bjørnevika

ObsID: 217405

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

25.02.2020 kl. 15:44

21 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). i løpet av de tre siste dgn er det kommet opp mot 50 cm snø, dette av variable vindretniger. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil komme en del snø i natt, samt dre3ining til Sørlige vindretninger og økende snøtransport.

ObsID: 217406

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.02.2020 kl. 10:27

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, enkelte snøbyger i ytre strøk. Økende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig liten kuling, vil nok bli noe transport av snø i nordvendte heng. .

ObsID: 217324

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

24.02.2020 kl. 12:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217180

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2020 kl. 12:03

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vest kuling, snøbyger, relativt mildt. Lite transport av snø i lavlandet.. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør neste døgn .

ObsID: 217170

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org