Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 11.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Dette kan være mulig å løse ut enkelte steder der snødekket er tynt og avblåst. Det er store variasjoner i hvor mye nedbør som har kommet i regionen siste døgn. Mer vind fører til at det vil fortsette å legge seg opp myke fokksnøflak i lesider. Der det har dannet seg en skare fra mildværet kan det også være dårlige bindinger mellom glatt skare og overliggende snø. Forholdsvis mildt vær gjør at fokksnøen stabiliseres hurtig.
Det er store variasjoner innad i regionen. Over tregrensen er snøen nå tørr og vindpåvirket. Fokksnøen er noen steder avblåst slik at skare er synlig i overflaten som følge av mildværet tidligere i uken opp til ca. 600-800 moh.
Fra 500 moh. finnes det et løst lag med smelteformer som har begynnende kantkorn. Laget ligger dypt i snødekket blant eldre skarelag. Enkelte steder kan det ligge nærmere overflaten.
Det er observert flere drønn i snødekket onsdag.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst nord

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.01.2020 kl. 17:08

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 206529

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

11.01.2020 kl. 13:15

7 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen nye skred ned mot Låvanveien

ObsID: 206523

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

11.01.2020 kl. 12:00

753 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Svært stort skred gått i løpet av siste uke i Koppartindgryta (etter sist lørdag da det stormet fra V). Nysnø på skredmassene, men godt synlig bruddkant.Bruddkant opptil 1 m, 700 m bredt, fra omkring 850 moh i brattheng oppunder Koppartindplatået. Gliflate med oppstikkende steiner. Sannsynligvis gått på løst lag med smelteformer/kantkorn ved skare. Skredet har gått helt ned til bekken i Tverrbotn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mye avblåst i SV-sida på Laslettind

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak kan løses ut ved liten tilleggsbelastning og gi opptil middels store skred. Det har gått et svært stort skred i Koppartindgryta i løpet av sist uke (etter sist lørdag). Det tyder på at det løse laget av smelteformer/kantkorn fortsatt kan gi skred, og ved neste mildvær/snøfall bli aktivt igjen. Faregrad 2 i dag pga. kaldvær i natt og i dag. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Ved sterk svekkelse og stor pålagring kan det løse laget med smelteformer/kantkorn dypt nede i snødekket gi naturlig utløste skred. I dag regner jeg med dette laget var vanskelig å påvirke, men det har gått ett svært stort skred i løpet av sist uke, og ved neste mildvær/snøfall kan det gå flere.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 300 moh Hadde ingen drønn og bare oppsprekking under skiene i de ferske fokksnøflakene jeg var innom i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN25@18cmQ2 God Brudd i fokksnøen

Notater

Hadde 4G men ser ikke ut som observasjon ble sendt inn da jeg prøvde i Låvan. Og nå er den borte. Derfor legger jeg ut på nytt.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s 20% skyer Klarnet opp fram mot kl 13

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opp til 100 moh bærende 2 cm tykk skare med litt nysnø oppå (fuktig snø under). 100-200 moh bristet denne skaren under skiene. Over 300 moh knakk tynn eldre skare under skiene. Noen steder var fokksnøen bærende oppå denne skaren.

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm D Små overflaterim på toppen av nysnøen, 0,2 cm P IF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm D Brudd ECTN25 nederst i dette laget, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P MF 0 mm/0 mm D Hele blokka med nederste fokksnø og hele skarepakken/smelteformer hang godt sammen da jeg prøvde å dele den, så løst lag i forbindelse med skarelag (synlig på bilde) var kollapset/ødelagt her., 10 cm 1F FC 3 mm/0 mm D Kantkorn mellom steiner. SØ vendt 27 grader bratt 750 moh. Forenklet profil

ObsID: 206518

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

11.01.2020 kl. 10:58

743 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mye avblåst i Laslettinds V-SV side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Svært stort skred str 4 gått for noen dager siden (nysnø på skredmasser, godt synlig bruddkant). 700 m bredt. Bruddkant opptil 1 m omkring 850 moh. nedenfor Koppartindplatået i SØ vendt brattheng. Gliflate med synlig steiner, men ikke på bakken. Skredmasser helt til dalbunnen (bekken i Tverrbotn). Sannsynligvis gått på det gamle vidt utbredte vedvarende svake laget av smelteformer/kantkorn. På samme sted har det gått middels store skred tidligere

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å løse ut ferske fokksnøflak som kan gi opptil middels skred. Det har gått ett svært stort skred i løpet av siste uke, som sannsynligvis har gått på et vedvarende svakt lag av smelteformer/kantkorn dypt i snødekket. Dette er vanskelig å påvirke. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Bruker kantkorn her, men det er stort sett ikke helt utviklede kantkorn. Løst lag med smelteformer og små begynnende kantkorni snødekket er utbredt i alle himmelretninger, og går lavere enn 600 moh også.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 200 moh Ingen drønn og bare sprekker under skiene på de ferske fokksnøflakene jeg har vært innom i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C 1 m/s 20% skyer Klarnet opp til kl 13

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Bildet er av eldre skred

Tester

ECTN25@18cmQ2 God I fokksnøen

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opp til 100 moh bærende 2-3 cm tykk skare under nysnøen. 100-200 moh bristende. Over 300 moh knekker eldre tynn skare/skorpe under skiene. Noen steder bærende fokksnø oppi denne skaren.

Snøprofil

SØ vendt 27 grader bratt 750 moh, 120 cm snødyp. Fra toppen 3 cm nysnø F med små overflaterim på toppen. SØ et tynn skareskorpe. SØ 40 cm fokksnø. EXTN25at18 cm Q2 i fokksnøen. Fra 43 til 110 cm dybde smelteformer. Løsere lag ved skare synlig på bildet, men denne blokka hang godt sammen der. I bunn 10 cm 1F 3 mm kantkorn (mellom steiner).

ObsID: 206911

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.01.2020 kl. 23:30

141 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 206473

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.01.2020 kl. 13:19

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø i fjellet, regn i lavlandet , mildt.. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes synkende temperatur .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206398

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

10.01.2020 kl. 12:10

561 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Bilde mot Middagstind fra vei.Etter noen dager med mye sterk vind fra SV til NV og en del nedbør med regn og sludd.Ikke så mye nedbør som meldt. På bildet i renna kan du se den innblåste snøen fra siste uvær som er mer hvit enn regnskaraen som har litt mørkere farge.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra S ↑ 90% skyer

ObsID: 206379

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.01.2020 kl. 11:00

4 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snøklumper har løsnet og trillet under mildværet

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred ned mot Låvanveien i dag, og heller ingen synlige eldre skred ned mot Låvanveien.

ObsID: 206230

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.01.2020 kl. 09:48

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig bris, opphold, mildt. Økende skredfare neste døgn: Ventes økning til vestlig, opptil storm styrke, snø i fjellet, ellers sludd og regn .

ObsID: 206200

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.01.2020 kl. 09:43

297 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat (Vedvarende) svakt lag over skare var fuktig og bestod av smelteformer 300 moh. Dette er vanskelig å løse ut, og kan gi store skred i noen heng. Ferske fokksnøflak kan være lette å løse ut, og kan gi middels store skred i noen heng. Faregrad 2. Været videre i dag og natt til fredag vil gi økning i skredfaren. Mer regn vil føre til mer opphopning av vann over skare som kan gi våte flakskred under mildværsgrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ Regner med det er vanskeligere å påvirke eldre fokksnøflak et stykke ned i snødekket, slik at det vil være vanskelig å løse ut store skred i fokksnøen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Hele snødekket er fuktig, og har frosset til under kaldere vær slik at store deler er knivhard skare. Oppå denne skaren er det løsere snø, som nå er vanskelig å påvirke, men kan bli mindre stabilt hvis det kommer mer regn i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP18@30cmQ2 God

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer +1 grad nede ved fjorden. Sludd opp til 100 moh.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snudde 400 moh (mer vær på vei). Fuktig snøoverflate. Stort sett 5 cm eller tykkere nysnø/fokksnø øverst. Noen steder er tynn skareskorpe synlig i overflaten.

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm M, 0,2 cm K IF, 3 cm F DF 2 mm M, 2,5 cm K MFcr 3 mm M, 11 cm 1F DF 2 mm M, 1 cm P DF 2 mm W, 0,2 cm P MFcr M, 2 cm P MF 2 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm M, 40 cm K MFcr M, 15 cm P MF 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen 300 moh, SØ vendt flate

ObsID: 206228

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.01.2020 kl. 18:40

737 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  tynt lag av is over kantkornlaget gir ruflete brudd i søylen

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

ECTP7@40cm

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Våtsnø og begynnende skarerlag i topp opptil tregrense. Over tregrense mer tørrere og vindtransportert snø. Vind fra SV. Fra 700 moh finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn under ei tynn porøs islag og over gammel snødekke. Fikk flere drønn på dette. Samme som observert i Nord-Troms

Snøprofil

40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F+ /P+ MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206154

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.01.2020 kl. 14:34

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, mild værtype med sludd og regnbyger, snøbyger i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til vestlig, opptil storm med sludd og regnbyger, snø i fjellet .

ObsID: 206137

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

08.01.2020 kl. 14:08

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206132

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.01.2020 kl. 12:15

631 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Regn og +4 grader.Som bildet viser ser det ut som det er litt sludd på toppen fra 800 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  På andre sia av Øksfjorden mot Tverrfjord ser det ut som det er sludd og snø fra ca 400 moh.Så store lokale forskjeller kan det være.

Vær

Regn -4 °C 6 m/s 100% skyer

ObsID: 206124

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

08.01.2020 kl. 05:00

220 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. jan 05:00 (+01:00) Snø på EV. 45 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3.

ObsID: 206058

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org