Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 17.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder der det ligg fokksnø. Fokksnøflaka ligg stadvis på eit svakt lag med kantkorn over skare.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak danna i forrige veke ligg stadvis på små kantkorn, og skred kan difor vere lette å løyse ut der det finnst fokksnø. Fjernutløysing av skred er også mogleg. Områder med fokksnø er begrensa, så det vil vere mogleg å kjenne att og unngå dette skredproblemet. I området rundt Alta er det også kantkorn ved bakken som kan utgjere eit skredproblem der overliggande snø er tynn og mjuk.
Vind frå SØ den siste tida har gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det under skoggrensa og i skjerma områder er ubunden snø. Dette ligg på ruglete skare med smelteriller opptil omkring 700 moh. Mange stader er avblåst med skare på snøoverflata. Snødekket har i store deler av regionen vore heilt gjennomfukta opptil ca. 500 moh, men i området nær Alta kom det mindre regn under førre mildvær og der er det berre eit tynt skarelag på snøoverflata.
Difor er det framleis kantkorn ved bakken i lavlandet her. Under fokksnøflaka fra forrige veke har det danna seg eit svakt lag av kantkorn i det kalde været, men det er usikkert om det er like godt utvikla alle stadar i regionen.
På dette laget blei det fjernutløyst eit middels stort skred i Innerviksdalen på Øksfjordhalvøya lørdag. I same området var det også mange drønn.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Nedbør mot kvelden i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.12.2019 kl. 13:05

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, lette snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 203376

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

17.12.2019 kl. 10:39

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

57 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 203335

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

16.12.2019 kl. 11:00

459 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  S vendt i skog 150 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen og søkk og heng som var skjermet for den sterke vinden fra S, ligger snø fra siste snøfall løst eller som myke fokksnøflak (og noen steder bærende). Under dette kollapser begynnende små kantkorn, mellom porøst skarelag over, og markert skarelag under. Det øverste porøse skarelaget henger godt fast i overliggende nyere snø. Ingen drønn/forplantning. Vi snudde 580 moh. Der hvor vinden har tatt, ligger skare eller løsere snø av smelteformer/kantkorn i snøoverflaten. I dette området som fikk mye regn under mildværet, er det under skoggrensa 300 moh eldre snø mot bakken som har frosset til smelt/frys-skare. Dette bærer solid over litt kantkorn ved bakken.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 70% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bare rett rundt skiene

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Bra sikt rundt i Koppartindgryta. Ingen ferske skred. Så skredet innmeldt i obs lørdag.

ObsID: 202281

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

15.12.2019 kl. 10:43

507 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra snøprofilstedet og utover mot N-Troms.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn over skare er lett å løse ut der det ligger fokksnøflak oppå. Skred kan i noen heng bli str 2 mot NV-NØ. Fjernutløsning mulig (jf obs i går fra N-vendt terreng). Ellers mye utblåst snødekke der eldre snø ligger i overflaten. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Lett snøfokk på toppene. Noen flekker med små fokksnøflak. Stort sett utblåst ned på eldre snø av skare/smelteformer i fjellet i S-vendt. Små overflaterimkrystaller fra skogen og oppover til topps på 839 moh, blåst en del i stykker og av gårde der vinden tar og underlaget er hardt, og ligger igjen der vinden ikke tar og snødekket er mykere fra før.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 200 moh Kantkorn under skare: I store deler av fjellet har S vind blåst vekk det meste av nyere snø ned på skarelag fra sist mildvær/regn (og mange steder også slipt vekk skaren slik at snøoverflaten er porøs/myk). Her er det begynnende kantkorn under skaren (historikk: løs snø - regn/noe smelteomvandling - skare på toppen/fuktig under - snødekket har tørket opp). Dette har større utbredelse enn kantkorn over skare, men er vanskelig å påvirke.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Nede ved fjorden var det +2 grader C.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har vært mye drønn i mer N-vendt terreng i går og før det. Turen i dag gikk i S-vendt fjellside. Jeg var innom noen sider/småheng/flater med fokksnøflak, men opplevde ingen drønn.

Tester

ECTP4@30cmQ1 Dårlig

Snøprofil

0,8 cm F SH 3 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F/F MF/FC 1 mm/0 mm D Blanding av svak usammenhengende skare i øverste del, smelteformer og lite utviklede kantkorn., 0,9 cm I IF 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -3,5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5 °C @ 33 cm, -4,9 °C @ 35 cm, -3,3 °C @ 45 cm, -1,6 °C @ 61 cm, -0,8 °C @ 69 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt bak haug 500 moh med et lite fokksnøflak. Nede i skogen ca 100 moh var det litt fukt i nederste 5 cm mot bakken.

ObsID: 202130

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Langfjord (200moh) kl 13:24

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 202049

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

14.12.2019 kl. 12:00

435 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto Fred Buttard

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fred rapporterer om mange drønn de siste tre dagene.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

14. des 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 452 moh og sluttet på 392 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder Fjernutløst av skiløpere 250 m unna. Siste snøfall. Ingen nedtrapping i eldre vedvarende svake lag.

ObsID: 202083

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.12.2019 kl. 10:33

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 202019

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

14.12.2019 kl. 10:16

870 moh

MortenF (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra Ø ← 1% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

14. des 10:13 Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 909 moh og sluttet på 835 moh Brattheng Ser ut til å være utløst nylig

ObsID: 202058

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org