Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med fokksnø. Kantkorn finnst i snødekket og kan moglegens påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT VARSEL 15/12: Fokksnøflaka frå tidlegare i veka ligg stadvis på små kantkorn over skare, og skred kan difor vere lette å løyse ut. Fjernutløysing er også mogleg. Områder med fokksnø er begrensa, så det vil vere mogleg å kjenne att og unngå dette skredproblemet. Også kantkorn ved bakken kan utgjere eit skredproblem der overliggande snø er tynn og mjuk, særleg i Alta-området. Sjølv om det er meldt ein del vind vil det truleg vere lite snøtransport då mykje snø blei flytta i sterkare vind frå same retning tidlegare i veka.
Nedbør og vind frå SØ har dei siste dagane gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det under skoggrensa og i skjerma områder er ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opptil omkring 700 moh. Snødekket har i store deler av regionen vore heilt gjennomfukta opptil ca. 500 moh. Men i området nær Alta kom det mindre regn under førre mildvær og der er det berre eit tynt skarelag på snøoverflata.
Difor er det framleis kantkorn ved bakken i lavlandet her, medan det i resten av regionen kan finnast i høgda. Nokre stadar er det også kantkorn under dei nyaste fokksnøflaka.
I Innerviksdalen på Øksfjordhalvøya blei eit middels stor skred fjernutløyst lørdag. I same området var det også mange drønn.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.12.2019 kl. 10:43

507 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra snøprofilstedet og utover mot N-Troms.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 200 moh Kantkorn under skare: I store deler av fjellet har S vind blåst vekk det meste av nyere snø ned på skarelag fra sist mildvær/regn (og mange steder også slipt vekk skaren slik at snøoverflaten er porøs/myk). Her er det begynnende kantkorn under skaren (historikk: løs snø - regn/noe smelteomvandling - skare på toppen/fuktig under - snødekket har tørket opp). Dette har større utbredelse enn kantkorn over skare, men er vanskelig å påvirke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn over skare er lett å løse ut der det ligger fokksnøflak oppå. Skred kan i noen heng bli str 2 mot NV-NØ. Fjernutløsning mulig (jf obs i går fra N-vendt terreng). Ellers mye utblåst snødekke der eldre snø ligger i overflaten. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Lett snøfokk på toppene. Noen flekker med små fokksnøflak. Stort sett utblåst ned på eldre snø av skare/smelteformer i fjellet i S-vendt. Små overflaterimkrystaller fra skogen og oppover til topps på 839 moh, blåst en del i stykker og av gårde der vinden tar og underlaget er hardt, og ligger igjen der vinden ikke tar og snødekket er mykere fra før.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Nede ved fjorden var det +2 grader C.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har vært mye drønn i mer N-vendt terreng i går og før det. Turen i dag gikk i S-vendt fjellside. Jeg var innom noen sider/småheng/flater med fokksnøflak, men opplevde ingen drønn.

Tester

ECTP4@30cmQ1 Dårlig

Snøprofil

0,8 cm F SH 3 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F/F MF/FC 1 mm/0 mm D Blanding av svak usammenhengende skare i øverste del, smelteformer og lite utviklede kantkorn., 0,9 cm I IF 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -3,5 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5 °C @ 33 cm, -4,9 °C @ 35 cm, -3,3 °C @ 45 cm, -1,6 °C @ 61 cm, -0,8 °C @ 69 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt bak haug 500 moh med et lite fokksnøflak. Nede i skogen ca 100 moh var det litt fukt i nederste 5 cm mot bakken.

ObsID: 202130

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Langfjord (200moh) kl 13:24

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 202049

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

14.12.2019 kl. 12:00

435 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto Fred Buttard

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fred rapporterer om mange drønn de siste tre dagene.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

14. des 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 452 moh og sluttet på 392 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder Fjernutløst av skiløpere 250 m unna. Siste snøfall. Ingen nedtrapping i eldre vedvarende svake lag.

ObsID: 202083

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.12.2019 kl. 10:33

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 202019

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

14.12.2019 kl. 10:16

870 moh

MortenF (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF

Skredhendelse

14. des 10:13 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 909 moh og sluttet på 835 moh Brattheng Ser ut til å være utløst nylig

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra Ø ← 1% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 202058

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

13.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør siste 3 døgn. SS laber bris. Temp -1 til -4 grader. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 201942

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.12.2019 kl. 08:35

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig liten kuling, lite transport av snø i heng. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 201864

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.12.2019 kl. 09:57

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. des 10:00 (+01:00) - 11. des 10:00 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Gas-x

ObsID: 201748

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.12.2019 kl. 09:57

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold med sørlig bris, skyet.. Uforandret skredfare neste døgn: Forventer stort sett samme værtype neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 201749

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org