Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 11.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT VARSEL 11.12: Noen steder, særlig på Øksfjordhalvøya, har det komt mye snø de siste dagene. Sterk vind fra SØ vil føre til stor transport av snø og legge opp fokksnøflak i leheng. Gammel fokksnø kan ha dårlig binding til gammel skare. Vær også oppmerksom på kantkornlaget i bunn av snødekket SØ i regionen, rundt Alta. Der snøen over er myk eller der man bryter igjennom skaren, kan man påvirke kantkornlaget.
Det ligger vekselvis myk og hard fokksnø over skoggrensen og løsere snø i skogen. Under dette er mildværskaren fra forrige uke som gav ruglete skare og dype smelteriller opp til 700moh. Snødekket ble gjennomfuktet til ca 550moh stort sett, men området rundt Alta SØ i regionen fikk mindre regn og her er kantkornlag ved bakken fortsatt inntakt. I høyden ventes det at kun snøoverflaten ble påvirket av mildværet. Snøfordeling i fjellet er generelt ujevn.
Nedføyket rim og kantkorn kan ha overlevd over 700moh men dette er ikke bekreftet ved observasjoner etter nedbøren som varte frem til torsdag. SØ i regionen rundt Alta er det fortsatt kantkorn ved bakken. Dette ble ikke ødelagt av mildværet sist uke.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Minkende vind om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

11.12.2019 kl. 13:54

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 201668

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.12.2019 kl. 12:29

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig kuling, snøfokk Transport av snø i nordvendte heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og snøfokk .

ObsID: 201638

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.12.2019 kl. 09:33

281 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra Langfjordbotn og skrått over på fjella S for E6
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Russelvdalen sett fra Langfjordbotn

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite oppsprekking, fikk bare en 1,5 m lang sprekk i et tynt flak under nedkjøringen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Sterk vind gir mye turbulens i denne N vendte fjellsiden med vekslende utblåst og innblåst snøoverflate. Lett å løse ut skred str 1-2 i noen heng med nedføyket løs nysnø under fokksnøflak. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -1 °C fra S ↑ Vindkastene røska godt i kroppen oppe ved skoggrensa 300 moh så jeg snudde der.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 100 moh Ikke vær til å gå opp i fjellet i dag. Lenger opp i fjellsidene over E6 regner jeg med enkelte heng kan gi store skred str 3, mens mye av snøen knuses og blåses vekk av den sterke vinden.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig vind fra S ga turbulens i denne siden og vinden skiftet i alle retninger. Snøoverflaten var vekslende erodert ned, og innblåst med 3-20 cm tykke fokksnøflak med fasthet 1F - P.

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) For dårlig sikt til å se rundtomkring

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 20 cm F DF D, 25 cm 1F MF D, 1 cm K IF D, 1 cm F MF D, 1 cm P MF D, 10 cm 1F MF D, 15 cm 1F RG D, 15 cm 1F MF D, 10 cm 4F MF/FCxr M S vendt 290 moh, tykt snødekke men overflaten slipt ned i dag. Ikke mulig å bruke lupe pga. snøfokk og vindkast.

ObsID: 201592

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.12.2019 kl. 08:58

151 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F RG D, 30 cm F DF D, 1 cm 1F MF D, 5 cm 4F MF D, 25 cm 1F MF D, 10 cm F+ MF/FCxr M N vendt li i skog 190 moh

ObsID: 201575

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.12.2019 kl. 18:24

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

62 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201539

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.12.2019 kl. 17:42

451 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snødekket rett under skoggrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN4@15cmQ2 Middels Lite forplantning

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen stabelisere seg fort. Det er for tiden lite vind og dermed lite transport. Det skal blåse kraftig i morgen og det er forholdsvis bra med snø tilgjengelig for transport i hele regionen. Varslet faregrad er riktig Det bør vurderes om en 3 er lurt hvis vinden som er meldt på onsdag slår til.

Vær

-6 °C 3 m/s fra Ø ← 95% skyer Østlig, når snøbygene slår inn er det mer NØ

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 300 moh

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over skoggrensen er snødekket variert tykkelse. Vanskelig å finne et bestemt mønster på hvor det er mest og hvor det er minst snø (over skoggrensen).

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, K MFcr, 5 cm F MF 2 mm D, K MFcr, 1,5 cm F MF 2 mm D, 65 cm P RG 0 mm D, 13 cm 4F 2 mm D Lite fukt å finne i snødekket på denne høyden. -8,1 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profilen ble gravd så høyt det var mulig å komme på en plass med ganske tykt snødekket for evt å se hvor godt kantkornet hadde ligget beskyttet.

ObsID: 201541

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

10.12.2019 kl. 14:05

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 201499

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.12.2019 kl. 22:57

67 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er store forskjeller i regionen på hvor mye regn som kom sist onsdag 04.12. Omkring Alta SØ i regionen kom det lite regn, og kantkornlag ved bakken i lavlandet er intakt (jf obs fra Bjørn Michaelsen lørdag 07.12.). På Jøkelfjordhalvøya V i regionen kom det mye regn og kantkornlag ved bakken i lavlandet ble ødelagt. Snødekkehistorikken bør tegne et skille i regionen om hvor det kom mye regn (mesteparten?), og hvor det kom lite (SØ del). Dette har stor betydning for skredfare framover.

ObsID: 201387

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.12.2019 kl. 14:07

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold, kaldt. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind, først fra sør vest, dreiende til nord vest senere, snøbyger .

ObsID: 201362

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.12.2019 kl. 12:00

367 moh

Jonas@ANG (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas@ANG
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jonas@ANG

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk 3cm nysnø over tynn crust. 5 lag med crust innen 30cm fra overflaten. Svakt lag under hver crust. Under de 5 laga finner man vindpåvirket snø. Uvisst hva som finnes under der. Gravde bare armpit. Dette var like over tregrensa. Opp mot toppen av stortinden er det vekselvis mellom hardere vindpåvirket snø og mykere vindtransportert snø. Sprekker opp rundt skia når man går oppover. Ingen tegn til drønn. En del vind fra nord på toppen (5-10 m/s). I skogen er det tynn crust på toppen og fin upåvirket snø under. Fint skiføre.

ObsID: 201264

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org