Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 10.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene varierer i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

NB: På grunn av tekniske utfordringer hos NVE er varslene kun basert på et fåtall observasjoner og på et generelt dårlige datagrunnlag enn vanlig! Sterk vind og snøbyger gir fokksnø i leheng. Bygevær gir lokale forskjeller og skredfaren vil være størst der bygene treffer. Dette antas å være på kysten lengst sør i regionen. Gammel fokksnø kan også ha dårlig binding til gammel skare. Kantkornlaget i bunn av snødekket finnes fremdeles. Der snøen over er myk kan man påvirke dette. De fleste steder bærer skaren over og da skal det mye til for å påvirke kantkornene.
Etter mildværet består snøoverflaten av ruglete skare og dype smelteriller opp til 700moh. Der snøen var løs før mildværet bryter man lett igjennom skaren som sprekker opp. Opp til ca 550moh er snøen under skaren fortsatt fuktig. I høyden ventes det at kun snøoverflaten er påvirket av mildværet. Snøfordeling i fjellet er generellt ujevn.
Nedføyket rim og kantkorn kan ha overlevd over 700moh men dette er ikke bekreftet ved observasjoner etter nedbøren som varte frem til torsdag.
Kantkornlag i bunn av snødekket er inntakt i lavlandet og kollapser.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sent om kvelden kan hende nordlig lten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.12.2019 kl. 18:24

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

62 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201539

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.12.2019 kl. 17:42

451 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snødekket rett under skoggrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN4@15cmQ2 Middels Lite forplantning

Vær

-6 °C 3 m/s fra Ø ← 95% skyer Østlig, når snøbygene slår inn er det mer NØ

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 300 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen stabelisere seg fort. Det er for tiden lite vind og dermed lite transport. Det skal blåse kraftig i morgen og det er forholdsvis bra med snø tilgjengelig for transport i hele regionen. Varslet faregrad er riktig Det bør vurderes om en 3 er lurt hvis vinden som er meldt på onsdag slår til.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over skoggrensen er snødekket variert tykkelse. Vanskelig å finne et bestemt mønster på hvor det er mest og hvor det er minst snø (over skoggrensen).

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, K MFcr, 5 cm F MF 2 mm D, K MFcr, 1,5 cm F MF 2 mm D, 65 cm P RG 0 mm D, 13 cm 4F 2 mm D Lite fukt å finne i snødekket på denne høyden. -8,1 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profilen ble gravd så høyt det var mulig å komme på en plass med ganske tykt snødekket for evt å se hvor godt kantkornet hadde ligget beskyttet.

ObsID: 201541

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

10.12.2019 kl. 14:05

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 201499

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.12.2019 kl. 22:57

67 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er store forskjeller i regionen på hvor mye regn som kom sist onsdag 04.12. Omkring Alta SØ i regionen kom det lite regn, og kantkornlag ved bakken i lavlandet er intakt (jf obs fra Bjørn Michaelsen lørdag 07.12.). På Jøkelfjordhalvøya V i regionen kom det mye regn og kantkornlag ved bakken i lavlandet ble ødelagt. Snødekkehistorikken bør tegne et skille i regionen om hvor det kom mye regn (mesteparten?), og hvor det kom lite (SØ del). Dette har stor betydning for skredfare framover.

ObsID: 201387

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.12.2019 kl. 14:07

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold, kaldt. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind, først fra sør vest, dreiende til nord vest senere, snøbyger .

ObsID: 201362

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.12.2019 kl. 12:00

367 moh

Jonas@ANG (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas@ANG
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jonas@ANG

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra NØ ↙

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Ikke snøfokk 3cm nysnø over tynn crust. 5 lag med crust innen 30cm fra overflaten. Svakt lag under hver crust. Under de 5 laga finner man vindpåvirket snø. Uvisst hva som finnes under der. Gravde bare armpit. Dette var like over tregrensa. Opp mot toppen av stortinden er det vekselvis mellom hardere vindpåvirket snø og mykere vindtransportert snø. Sprekker opp rundt skia når man går oppover. Ingen tegn til drønn. En del vind fra nord på toppen (5-10 m/s). I skogen er det tynn crust på toppen og fin upåvirket snø under. Fint skiføre.

ObsID: 201264

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.12.2019 kl. 19:35

184 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Under det bærende løse nysnøflaket er det gamle kantkornlaget inntakt.

Snødekke

60 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Mildværet og litt regn onsdag resulterte i en tynn skarehinne som knuses lett på ski der snøen var løs før mildværet. Snøen var fortsatt litt kram ca 30-40 cm ned. Det siste snøfallet var ca 50 cm og landet oppå 10-20 cm kantkorn på bakken. Dette kantkornlaget er inntakt og er har en knytteneve hardhet. Ved harde stoppsvinger bryter du gjennom og ned til kantkornlaget. Opplevde kollaps i kantkornet begrenset til rett rundt meg når skiløper nr to stoppet ved meg. Det er ikke spenninger i flaket som hviler på kantkornlaget. Dette flaket er løst bundet i skogen og skogsgrensa.

ObsID: 201129

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

07.12.2019 kl. 10:45

410 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  ECTP5@3cmQ2 Svakt lag ,vekselsvis is/skare som ligger øverst i snødekket.Kan bli et problem med mye snøfall
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  ECTC 120 cm snødybde,tørr,kompakt og fast. Litt fuktig nede mot bakken Måtte bryte ut blokken med to spader. Løsnet da ca 100 cm ned i snødekket.

Vær

-4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 75% skyer

Skredproblem

Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Snødekke

Vindpakket hard Tørr

ObsID: 201117

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org