Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 08.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Vinddreining gjør at skredfaren flytter seg i løpet av døgnet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden snur og sammen med litt snøbyger kan dette danne enkelte ferske fokksnøflak i leheng. Fokksnøen kan også ha dårlig binding til gammel skare. Ellers har kuldegradene stabilisert snødekket de fleste steder. Rim og kantkorn som ble observert før mildværet kan fremdeles finnes nede i snødekket, men dette ventes nå å være låst av snøen over.
Etter mildværet består snøoverflaten av ruglete skare og dype smelteriller opp til 700moh. Snødekket ble gjennomfuktet 550moh og her er snøen under skaren fortsatt fuktig. I høyden ventes det at kun snøoverflaten er påvirket av mildværet. Snøfordeling i fjellet er generellt ujevn.
Nedføyket rim og kantkorn kan ha overlevd over 700moh men dette er ikke bekreftet ved observasjoner etter nedbøren som varte frem til torsdag.
Lørdag formiddag var det -10 på Langfjordjøkelen (915 moh) .
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.12.2019 kl. 12:00

367 moh

Jonas@ANG (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas@ANG
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jonas@ANG

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk 3cm nysnø over tynn crust. 5 lag med crust innen 30cm fra overflaten. Svakt lag under hver crust. Under de 5 laga finner man vindpåvirket snø. Uvisst hva som finnes under der. Gravde bare armpit. Dette var like over tregrensa. Opp mot toppen av stortinden er det vekselvis mellom hardere vindpåvirket snø og mykere vindtransportert snø. Sprekker opp rundt skia når man går oppover. Ingen tegn til drønn. En del vind fra nord på toppen (5-10 m/s). I skogen er det tynn crust på toppen og fin upåvirket snø under. Fint skiføre.

ObsID: 201264

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.12.2019 kl. 19:35

184 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Under det bærende løse nysnøflaket er det gamle kantkornlaget inntakt.

Snødekke

60 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Mildværet og litt regn onsdag resulterte i en tynn skarehinne som knuses lett på ski der snøen var løs før mildværet. Snøen var fortsatt litt kram ca 30-40 cm ned. Det siste snøfallet var ca 50 cm og landet oppå 10-20 cm kantkorn på bakken. Dette kantkornlaget er inntakt og er har en knytteneve hardhet. Ved harde stoppsvinger bryter du gjennom og ned til kantkornlaget. Opplevde kollaps i kantkornet begrenset til rett rundt meg når skiløper nr to stoppet ved meg. Det er ikke spenninger i flaket som hviler på kantkornlaget. Dette flaket er løst bundet i skogen og skogsgrensa.

ObsID: 201129

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

07.12.2019 kl. 10:45

410 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  ECTP5@3cmQ2 Svakt lag ,vekselsvis is/skare som ligger øverst i snødekket.Kan bli et problem med mye snøfall
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  ECTC 120 cm snødybde,tørr,kompakt og fast. Litt fuktig nede mot bakken Måtte bryte ut blokken med to spader. Løsnet da ca 100 cm ned i snødekket.

Skredproblem

Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Vær

-4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 75% skyer

Snødekke

Vindpakket hard Tørr

ObsID: 201117

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

06.12.2019 kl. 13:58

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200980

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 11:41

538 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SV vendt bratt side, to store gamle skred
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Opp mot SØ vendt side i Koppartindgryta

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Svakt lag er løst tynt snølag (smelteformer) mellom to skarelag nært bakken. Kan ha vært kantkorn tidligere.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er gjennomfuktet til over 550 moh. Smelteriller går opp til 700 moh. Dette og kaldere vær i dag har gitt en stabilisering. Kantkorn ved bakken opp til 400 moh er ødelagt som skredproblem. Et løst snølag mellom to skarelag nært bakken er svært vanskelig å løse ut siden det ligger dypt med bærende snø over, men kan gi store skred. Faregrad 2 Under skaren i overflaten er det et ca 4 cm tykt løst lag med tørr delvis omvandlet nysnø. Skarelaget er stort sett porøst og bryter under skiene. Kommende snøfall i helga ser ut til å være beskjedent, men ferske fokksnøflak vil bli et skredproblem. Avhengig av snømengde som kommer, kan nåværende snøoverflate gi et vedvarende svakt lag med stor forplantning/utbredelse. Det er mye fukt i snødekket som kan bidra til kantkornoppbygging i det løse laget under skaren i overflaten. Varslet faregrad er riktig For regionen: Skredproblem kantkorn ved bakken under 400 moh er ødelagt. Det er høyest oppe i fjellet over 700 moh at tidligere observert kantkorn og nedføyket overflaterim kan ha overlevd. Men hvis det er til stede, vil dette ligge godt nede i snødekket nå, og vil være vanskelig å løse ut.

Snødekke

Ruglete snøoverflate med skare og dype Smelteriller. Snøprofil 60 cm snødybde er likt her på 550 moh som tegnet snøprofil 300 moh. Tørt øverste løse lag, fuktig resten til bakken.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet 2 store str 3,5 skred og noen str 1-2 i Koppartindgryta som har gått under mildvær/regn og snøfall sist helg.

ObsID: 200934

Vest-Finnmark / Bollo

Snø

06.12.2019 kl. 10:37

230 moh

Isaksen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM15@55cmQ2 Middels ok

Snøprofil

10 cm F 0 mm/0 mm V, 40 cm 4F RG 1 mm/0 mm W, 10 cm F PP 6 mm/0 mm D, 10 cm 1F PP 2 mm/0 mm M -2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 19,5 kg/m³ (15,6 mm) @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200886

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 10:05

292 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ved skoggrensa 300 moh, tatt mot SV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN1@2cmQ2 God Brudd i øverste løse snølag under skaren. Belastning av hele snøblokka med spaden ga brudd mellom de to skarelagene nært bakken, med forplantning. Resten av blokka hang godt sammen.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr I skogen: Ruglete porøs skare i snøoverflaten med smelteriller og mye snøklumper fra trærne.

Snøprofil

0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D Skareoverflaten noen flekker 3-4 mm og glasert, og andre flekker helt usammenhengende porøs (regn/mildværsskare på små fokksnøflak og løs snø)., 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F+ MF/IF 1 mm/0 mm M-W Is i dette laget noen steder i profiler, 50 cm P- /P RG 0 mm/0 mm M, 1 cm P IF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F MF 1 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 15 cm P RG/FCxr 1 mm/0 mm M, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm M -5 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen S vendt liten dal 300 moh i skoggrensa (åpent i dalen, høyere skog på begge sider).

ObsID: 200922

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 09:21

35 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Skare Skaren er løs men bærer skiløper. Snøballer har trillet i bratt terreng under mildværet

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert ned mot Låvanveien fra de siste dagene

Snøprofil

10 cm 1F/P MFcr D, 20 cm 1F MF M, 25 cm P RG M, 20 cm 1F MF/FCxr M -2,4 °C @ 1 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 75 cm S vendt li

ObsID: 200850

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.12.2019 kl. 08:51

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldere værtype, skyet og opphold. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 200844

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

05.12.2019 kl. 16:14

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 200813

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

05.12.2019 kl. 11:55

629 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Bilde tatt mot Middagatinden fra Vasddalen etter noen dager med mye vind og nedbør.Forholdsvis lite snø i fjellet etter all nedbøren som kom i helga og først i uka.Dette skyldes nok uværet med vindretningen som dreide fra NV til SV og blåste bort mye av snøen.

Snødekke

ObsID: 200826

Vest-Finnmark / Sluksefjell

Snø

05.12.2019 kl. 11:55

249 moh

maas (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  0,0 grade målt i alle lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  maas
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  maas

Tester

CTN Ikke brudd på CT. Klarer å trigge brudd i det gjennomvåte laget med ekstra tilleggsbelastning, uregulært brudd (Q2/Q3)

Snøprofil

2 cm P MFcr 0 mm/0 mm W, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm F MF 0 mm/0 mm V, 80 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 90 cm 0,0 grade målt i alle lag

ObsID: 200973

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org