Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 06.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak kan finnes i leområder i høyden. Vedvarende svake lag kan finnes i lavere høyder, men hvor snødekket ikke er gjennomfuktet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Minusgrader gjør at snødekket fryser til der snøen er påvirket av mildværet de siste dagene, og det ventes at snødekket stabiliserer seg generelt. I høyden kan det finnes enkelte ustabile fokksnøflak der nedbøren de siste dagene har kommet som snø. Tidligere denne uken har det vært skredproblem med kantkorn langs bakken i lavere høyder, samt kantkorn rundt skarelag høyere i snødekket. Dette er trolig vanskelig å påvirke etter mildværet som har vært, og det er usikkert hvorvidt det fortsatt eksisterer som skredproblem.
Snødekket er preget av mildværet som varte frem til torsdag. Snøoverflaten ventes å være påvirket av fukt helt til topps. I lavlandet har det regnet, men høyere opp kan nedbør ha kommet som sludd og snø. Før mildværet kom det mye snø med kraftig vind fra NV. Dette fraktet mye snø inn i leheng, mens det blåste rent utsatte steder.
Under gammel fokksnø kan det fra tidligere stedvis ligge både kantkorn rundt tynne skarelag, samt nedføyka rimkrystaller. Lavere enn 400 moh har det ved bakken dannet seg et lag (10-40 cm) med skare og små kantkorn, men det er usikkert hvordan dette er blitt påvirket av mildværet de siste dagene.
Tirsdag ble det observert mange middels store utløste skred som trolig hadde løst ut under uværet i helga. Det er antatt at flere av skredene har løst ut på kantkorn ved bakken eller kantkorn høyere opp i snødekket.
Torsdag morgen var det 1 plussgrad på Langfjordjøkelen (915 moh) og det hadde kommet ca. 10 mm nedbør i Hammerfest og Langfjordbotn siste døgn. Mindre nedbør i Alta. Snømengdene varierer i regionen.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til stille/svak vind fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

06.12.2019 kl. 13:58

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200980

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 11:41

538 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SV vendt bratt side, to store gamle skred
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Opp mot SØ vendt side i Koppartindgryta

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er gjennomfuktet til over 550 moh. Smelteriller går opp til 700 moh. Dette og kaldere vær i dag har gitt en stabilisering. Kantkorn ved bakken opp til 400 moh er ødelagt som skredproblem. Et løst snølag mellom to skarelag nært bakken er svært vanskelig å løse ut siden det ligger dypt med bærende snø over, men kan gi store skred. Faregrad 2 Under skaren i overflaten er det et ca 4 cm tykt løst lag med tørr delvis omvandlet nysnø. Skarelaget er stort sett porøst og bryter under skiene. Kommende snøfall i helga ser ut til å være beskjedent, men ferske fokksnøflak vil bli et skredproblem. Avhengig av snømengde som kommer, kan nåværende snøoverflate gi et vedvarende svakt lag med stor forplantning/utbredelse. Det er mye fukt i snødekket som kan bidra til kantkornoppbygging i det løse laget under skaren i overflaten. Varslet faregrad er riktig For regionen: Skredproblem kantkorn ved bakken under 400 moh er ødelagt. Det er høyest oppe i fjellet over 700 moh at tidligere observert kantkorn og nedføyket overflaterim kan ha overlevd. Men hvis det er til stede, vil dette ligge godt nede i snødekket nå, og vil være vanskelig å løse ut.

Snødekke

Ruglete snøoverflate med skare og dype Smelteriller. Snøprofil 60 cm snødybde er likt her på 550 moh som tegnet snøprofil 300 moh. Tørt øverste løse lag, fuktig resten til bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Svakt lag er løst tynt snølag (smelteformer) mellom to skarelag nært bakken. Kan ha vært kantkorn tidligere.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet 2 store str 3,5 skred og noen str 1-2 i Koppartindgryta som har gått under mildvær/regn og snøfall sist helg.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

ObsID: 200934

Vest-Finnmark / Bollo

Snø

06.12.2019 kl. 10:37

230 moh

Isaksen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM15@55cmQ2 Middels ok

Snøprofil

10 cm F 0 mm/0 mm V, 40 cm 4F RG 1 mm/0 mm W, 10 cm F PP 6 mm/0 mm D, 10 cm 1F PP 2 mm/0 mm M -2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 19,5 kg/m³ (15,6 mm) @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200886

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 10:05

292 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ved skoggrensa 300 moh, tatt mot SV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr I skogen: Ruglete porøs skare i snøoverflaten med smelteriller og mye snøklumper fra trærne.

Tester

ECTN1@2cmQ2 God Brudd i øverste løse snølag under skaren. Belastning av hele snøblokka med spaden ga brudd mellom de to skarelagene nært bakken, med forplantning. Resten av blokka hang godt sammen.

Snøprofil

0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D Skareoverflaten noen flekker 3-4 mm og glasert, og andre flekker helt usammenhengende porøs (regn/mildværsskare på små fokksnøflak og løs snø)., 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F+ MF/IF 1 mm/0 mm M-W Is i dette laget noen steder i profiler, 50 cm P- /P RG 0 mm/0 mm M, 1 cm P IF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F MF 1 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 15 cm P RG/FCxr 1 mm/0 mm M, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm M -5 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen S vendt liten dal 300 moh i skoggrensa (åpent i dalen, høyere skog på begge sider).

ObsID: 200922

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.12.2019 kl. 09:21

35 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Skare Skaren er løs men bærer skiløper. Snøballer har trillet i bratt terreng under mildværet

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert ned mot Låvanveien fra de siste dagene

Snøprofil

10 cm 1F/P MFcr D, 20 cm 1F MF M, 25 cm P RG M, 20 cm 1F MF/FCxr M -2,4 °C @ 1 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 75 cm S vendt li

ObsID: 200850

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.12.2019 kl. 08:51

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldere værtype, skyet og opphold. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 200844

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

05.12.2019 kl. 16:14

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 200813

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

05.12.2019 kl. 11:55

629 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Bilde tatt mot Middagatinden fra Vasddalen etter noen dager med mye vind og nedbør.Forholdsvis lite snø i fjellet etter all nedbøren som kom i helga og først i uka.Dette skyldes nok uværet med vindretningen som dreide fra NV til SV og blåste bort mye av snøen.

Snødekke

ObsID: 200826

Vest-Finnmark / Sluksefjell

Snø

05.12.2019 kl. 11:55

249 moh

maas (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  0,0 grade målt i alle lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  maas
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  maas

Tester

CTN Ikke brudd på CT. Klarer å trigge brudd i det gjennomvåte laget med ekstra tilleggsbelastning, uregulært brudd (Q2/Q3)

Snøprofil

2 cm P MFcr 0 mm/0 mm W, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm F MF 0 mm/0 mm V, 80 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 90 cm 0,0 grade målt i alle lag

ObsID: 200973

Vest-Finnmark / D2013(55440) Maze 2017-2022

Snø

04.12.2019 kl. 19:05

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200674

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.12.2019 kl. 17:15

217 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Bilde tatt ø-sø vendt på Øksfjordfjellet ca 300 moh.Ligger ca 20 cm våt/fuktig nysnø etter siste døgns snøfall.Litt regn nede som går over til sludd og sne oppe på Øksfjordfjellet.Det kom ikke så mye nedbør og høy tempetatur som varslet.Mye sterk vind opp mot 20 m/si helga fra NV som dreide til SV med temperaturer fra +2 til 0 grader.Dette førte til mye avblåst med et hardt is/skaren av som ligg ca 20 cm under siste snøfall i natt. Ingen faretegn oppdaget på turen.

Snøprofil

ObsID: 200682

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snø

04.12.2019 kl. 17:00

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

4. des 17:00 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra ur 50-200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på FV. 8830 mellom 04.12.2019 kl. 18:50 og 05.12.2019 kl. 13:00.

ObsID: 201368

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snø

04.12.2019 kl. 17:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

4. des 17:00 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 8830 mellom 04.12.2019 kl. 18:50 og 05.12.2019 kl. 13:00.

ObsID: 201374

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snø

04.12.2019 kl. 17:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

4. des 17:00 (+01:00) Snø på FV. 8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 8830 mellom 04.12.2019 kl. 18:50 og 05.12.2019 kl. 13:00.

ObsID: 201375

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

04.12.2019 kl. 15:40

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 200664

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.12.2019 kl. 07:24

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig, stort snøfall, overgang til sør vestlig, mildere og etterhvert mye regn.. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 200512

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.12.2019 kl. 14:44

280 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Krekendalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Gamle øksfjordveien utenfor tunnelen

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S. Mellom 400 moh og 0 moh Ene skredet I krekendalen str 2.5 hadde gått i full dybde opp t 1-2 meter bruddkant på nederst kantkornlag over bakken. Det var ikke nedsnødd og dermed relativt fersk Jfr nedbør opp til 10 cm i hele området i natt. I tillegg hadde d gått flere skred tidligere i været i samme område som var nedsnødd. De øvrige 14 skredene vi klarte å se hadde stort sett startet fra fra ca 400 moh innen kantkornnivået og fulgre renneformasjoner. Mange skred var vrien å se fra helikopter pga svakt lys og siste snøfall.

ObsID: 200478

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

03.12.2019 kl. 13:32

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200461

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.12.2019 kl. 13:30

445 moh

Tore K (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Store mengder sny men Ingen lagdeling i den snyen som har kommet, ikke oppservert naturlige utløsete skred. Stabilisering av snyen inntil meldt store mengder regn og høye temperaturer øker skredfaren.

Snødekke

1 cm totalt 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I skogen er snøen helt urørte av vind, siden fredag 29 nov har det snyd nesten en meter. Over skogen er snøen vært litt i bevegelse og flaket seg litt. Men pudder føre hele veien.

Vær

-2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200497

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.12.2019 kl. 12:39

361 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen vart gjort i ei lita leside, med innblåst snø. Det var generelt store forskjellar i snødjupn over tregrensa, i høve til lo/lesider etter lågtrykket og snøtransport frå nordvest i helga. Kantkornlag langs bakken.

Skredfarevurdering

Snødekke

10 cm nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels under 0 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

-5 °C 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn med forplantning, trigga på tynnare snødekke.

Snøprofil

8 cm 4F PP, 20 cm F PP/PPir 1 mm, 28 cm 4F RG 1 mm, 22 cm 1F RG 0 mm, 15 cm P RG, 2 cm 1F RG, 6 cm 4F FC 1 mm, 5 cm P MF/MFcl 2 mm, 5 cm 4F FC 2 mm Profilen vart gjort i ei lita leside, med innblåst snø. Det var generelt store forskjellar i snødjupn over tregrensa, i høve til lo/lesider etter lågtrykket og snøtransport frå nordvest i helga. Kantkornlag langs bakken.

ObsID: 200458

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.12.2019 kl. 11:33

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Opprettholder skredfare da det fortsatt er snøbyger i enkelte områder. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mildere vær og regn fra onsdag..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200414

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.12.2019 kl. 11:30

134 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  trondjnilsen@SVV Kommentar:  Skredet i krekendalen, S-SØ eksponering.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  trondjnilsen@SVV Kommentar:  To av totalt 14 skred som har gått på veien utenfor øksfjordtunnelen. Eksponering her er S. Disse skredene har gått tidligere i syklusen og er snødd ned av siste døgns snøvær

Notater

Melder kraftig mildvær med nedbør i form av regn. Dette vil være ugunstig på snødekket og den kantkornproblematikken som ligger latent. Veiene i loppa blir stengt på bakgrunn av værmeldingen. Bilder supplerer bjørn Michaelsen sin registrering.

ObsID: 200489

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.12.2019 kl. 08:30

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

52 cm totalt 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Litt fukt i snødekket etter i går

Vær

-1 °C

ObsID: 200352

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org