Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 26.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

26.11.2019 kl. 09:00

412 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fjella V for Alta, sett fra Bossekop, Alta

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 199688

Vest-Finnmark / Leirbotn

Snø

24.11.2019 kl. 16:03

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C

Snødekke

14 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Fuktig 2 cm fuktig snø-nedbør i går kveld (lørdag), som frøs på med 2 mm svært porøs ruglete skare i natt.

ObsID: 199534

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

24.11.2019 kl. 11:59

651 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjoers

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ref. tur med Bjørnulf i Krekendalen 23.nov var det forskjell i snøpacken. Ingen drønn å høre. Betyr kanskje at kantkornet har blåst bort i denne dalen?

Vær

Ikke nedbør -3 °C 50% skyer Lite vind å melde

Snødekke

Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mer vindpåvirka snø i Ingadalen enn Krekendalen. Kan sees på mer avblåste steiner og hardere snøpakk. I NV-vendte formasjoner av kuler og høyder ligger det transportert snø. Ruflesnø finnes i losiden av rygger. Ingen overflaterim å finne i samme høyde/ samme himmelretning som i Ingadalen. Fersk nysnø klar for transport.

Skredaktivitet

24. nov. 6-12 Ingen skredaktivitet

ObsID: 199554

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

23.11.2019 kl. 14:30

623 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto ut Krekendalen 250 moh (mot SV). Overflate har porøs mildværsskare (ruflete), og partier med hardere overflate (gjennomslag på ski) der det før mildvær var innblåst små fokksnøflak. Oppe fra bratt SØ-vendt terreng til høyre flere gamle våte løssnøskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Nedsnødd overflaterim på toppen av Storvikfjellet 789 moh. 1-2 mm porøst skarelag øverst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Over ca 500 moh kan det være mulig å løse ut middels skred i noen bratte heng med fokksnø over kantkornlag. I lavere områder er snødekket tynnere og mye løst tvers gjennom. Overflaterim ligger nedsnødd 4-5 cm ned i snødekket fra 400 moh og opp i store deler av dalen og fjellet der dagens tur gikk. Det kan bli aktivt ved neste betydelige snøfall. Tynt skarelag på snøoverflaten beskytter overflaterimet, slik at det skal en god del vind til før overflaterimkrystallene blir flyttet på og eventuelt ødelagt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen svake drønn rett rundt skiløper og et større drønn med forplantning omkring 20 m.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 500 moh Observasjonene er fra en dal der vind får lite tak. Store deler av fjellet i regionen er mer vindpåvirket. Kantkornlaget kan ha utbredelse i alle himmelretninger. Fokksnøflak oppå er gamle, men mulig å påvirke der de ikke ligger for dypt. (Kan være ferskere fokksnøflak i mer N-vendt terreng, ikke sjekka.) Nedsnødd overflaterim er beskyttet under tynn skare, er ikke et skredproblem nå, men sannsynlig at det blir aktivt ved neste snøfall.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Mildværsskaren bryter under skiene, og det er løsere snø under. Over ca 400 moh er det lett gjenkjennelig overflaterim 4-5 cm ned i snødekket.

Tester

LBT@32cmQ2 Blokka løsnet først nede ved bakken, men gammelt skarelag stabiliserer avrundede kantkorn der. Noe mer banking ga brudd i kantkornlag over gammel skare.

Skredaktivitet

23. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F MF D Porøs skare etter mildvær, 3 cm F DF D, 2 cm F SH 10 mm D Stående overflaterimkrystaller opp til 20 mm store, 25 cm F+/1F RG D, 4 cm F FC 1 mm D Hele laget Varierende dybde ned til dette kantkornlaget. Drønn i dette laget, 10 cm P MF D, 2 cm 1F FCxr 1 mm D SØ-vendt side 620 moh der vi hadde noen drønn

ObsID: 199521

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org