Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå små, naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak fra onsdag i leformasjoner mot Ø ventes å stabilisere seg raskt pga. våt og stabil underliggende snø, men kan fortsatt medføre middels store skred, str. 2 ved stor tilleggsbelastning. Det ventes påfyll av snø igjen fra ettermiddagen sammen med varierende vindretning, og det kan dannes nysnøflak i leformasjner i flere himmelretninger. Under nysnøgrensa kan det gå enkelte små, våte løssnøskred. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Snøen er hovedsaklig våt, grovkorna og smelteomdanna fra bunn til topp. Høyest oppe i nordsider er det et tynt lag med snø som er litt mer finkorna, men også her er den fuktig/våt. I bratte sider og avblåste rygger kan det være bart til fjelltopphøyde, mens andre steder kan det være sammenhengende snø ned til 100 moh. Generelt sett er snøgrensa på ca. 200 moh på kysten, og på ca. 300-400 moh lenger inn i landet.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og forventes å være uten kritisk lagdeling.
Tirsdag er det observert flere våte løssnøskred, hovedsakelig str. 1 ved Alteidet, men det er usikkert hvor ferske de var.
Torsdag morgen er det 1 grad og regn ved Sluskfjellet målestasjon 438 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Synkende snøgrense til 600 moh utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

28.05.2019 kl. 16:00

900 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Det skya over utover ettermiddagen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Fint vArmt klarvær første del av dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøgrense

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh I dag kunne det gå våte laussnøskred i bratte heng, men med avgrensa storleik.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er generelt eit stabilt snødekke. Nokre mindre våte laussnøskred kunne truleg gå naturleg og var mogleg å utløyste i bratte heng i dag. Sidan det kun gjeldt dei brattaste henga og skred ville bli relativt små, var faregrada lav. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt På turen i dag var det i hovudsak våt grovkorna smelteomdanna snø frå botn til topp. Høgast oppe i nordsider var det eit tynt lag med snø som var litt meir finkorna, men fuktig/våt. Innsynking ski var omlag 5 cm, og det varierte mellom å vere fin slusj (oppe) og suge/lugge føre (700 moh og ned). Vinden tørka litt ut snøen på dei mest utsette stadane i høgda, utan at den fraus. Snøgrensa varierer ganske mykje i landsdelen (Tromsø-altaeidet). Det generelle inntrykket mitt er at snøgrensa er lavare dess lenger ut mot kysten du kjem (har vore mest snø der), men eksposisjon har også mykje å sei. Der det har vore lite snø (bratte sider og avblåste ryggar) kan det vere bart til fjelltopphøgde, men andre stadar kan der vere samanhengande snø ned til 100 moh. Om ein skal generalisere er snøgrensa på ca. 200 moh på kysten, og på 300-400 moh lenger inne.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sidan tidleg på morgonen steig temperaturen med ca. 8-9 grader, men med relativt stabilt snødekke betyr ikkje det veldig mykje.

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 15 °C Har kjørt tur-retur Tromsø-Alteidet siste døgnet. Natt til tirsdag var det modnattsol og klarvær, med ca. 4 grader ved havnivå dei fleste stadar. På dagen i dag var det sol og varmt, opptil 15-16 grader. Utover ettermiddagen kom det ein del skyer, og iallefall i kåfjord og innerst i storfjorden var det kraftige regnbyger på kveldinga. Heilt ytterst på kysten, på Skjervøy, såg det ut til å vere sol heile kvelden.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 400 moh Eg har ikkje vore i området anna enn i dag, så er usikker på om skreda er ferske. Men det hadde gått våte laussnøskred, hovedsakelig str 1 (enkelte større), i nokre heng.

ObsID: 195848

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org