Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 20.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren varierer i løpet av døgnet. Faren er størst i solvendte heng og når dagen er på sitt varmeste.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som kom forrige uke ventes nå å være fuktet/våt til topps med gode bindinger mot det eldre smelteomvandlede snødekket. Snøskredfaren vil variere noe gjennom døgnet og være størst i solvendte heng og når dagen er på det varmeste. Det ventes da å være lett å løse ut våte løssnøskred og det kan også løsne enkelte naturlig.
Forrige uke kom det litt påfyll av snø over ca. 400 moh. Nysnøen er nå i ferd med å smelteomvandles til topps. Under ca 200moh er det lite snø igjen.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritisk lagdeling. Høyt til fjells, særlig i nordvendte heng, kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Fredag ble det observert et vått løsnøsksred str.2-3 som følge av skavlbrekk ved Koppartind.
Søndag formiddag er det 5 plussgrader på Øksfjord målestasjon, 560 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.05.2019 kl. 15:00

812 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skavlbrekk litt til høyre for midten av bildet har tatt med seg mer snø ned i Koppartindgryta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På vei opp til Laslettind ca 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppartindgryta sett fra Laslettind

Snødekke

Fuktig

Skredfarevurdering

1 Liten Det er smelta mye i fjellet også høyt oppe. Våte løssnøskred str 1-2 kan løses ut i enkelte heng avhengig av tid på dagen og himmelretning. Skavlbrekk kan skje. Klarvær i natt til i morgen søndag ventes å gi tilfrysing av snødekket i høyden. Det er ikke observert på flere uker at vedvarende svake lag fra tidligere i vinter har gitt skred, så dette er ikke et aktuelt skredproblem. Faregrad 1 Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 800 moh Samme skred som Johannes meldte inn i går 17. mai

ObsID: 194982

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2019 kl. 20:00

751 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Pilene viser hvor skredet starter og stopper.

Notater

Ellers begynte snøen å bli ganske grovkornet opp mot 800moh. Deler av regionen har hatt litt klarvær som hjelper på.

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 800 moh Trolig et skavelbrudd som løste et middels til stort (lengden på skredet er stor, men bredden er middels) våt løsnøskred mens vi sto på toppen av Laslettinden.

ObsID: 194913

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org