Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 13.05.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom der det har samla seg fersk vindtransportert snø. Under mildvêrsgrensa kan det gå naturlege utløyste våte laussnø- og flakskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren og vinden skal halde fram, men det skal bli kaldare. Dette gjer at det vil danne seg fokksnøflak stadig lenger ned i fjellet. Relativt store mengder snø kan bli avsatt i leområder mot aust, og det er lett for ein person og løyse ut skred der. Under mildvêrsgrensa kan det gå våte laussnø- og flakskred. Skredfara vil vere størst i dei vestlege delane av regionen, der det er meldt mest snø.
I helga har det vore høge temperaturar og skiftande vêr med lange periodar med sol laurdag og mykje regn søndag. Dette har påverka nysnøen frå onsdag og natt til torsdag, så snødekket består i all hovudsak av våt smelteomvandla snø til fjelltopphøgde. På dei aller høgaste toppane kan det vere vindpåverka nysnø.
Djupt i snødekket kan det høgt til fjells, særleg i nordsider, framleis vere restar av vedvarande svake lag.
9 - 11 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur. Nedbør fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
16 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.
Litt lavere temperatur. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 13:32

800 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Profil på ca 820moh.
ObsID: 194297

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 12:46

805 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  I fjella sør for Langfjordbotn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vindtransport aller høyest på fjellet, men ser ut som det er først fra 1000/1100moh. Ikke veldig mye tilgjengelig snø å flytte på.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Forholdsvis mildt det siste døgnet. Må sikkert opp på 11/1200 moh før du nærmer deg nullisotermen. Tror ikke det har vært noe nedbør det siste døgnet.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det meste av snøen er i ytre strøk av regionen. Under tregrensen er begynner det å bli lite snø en del plasser.

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i høyfjellet er hovedproblemet, men det stsbiliserer seg raskt med tanke på rimelig milde tempraturer. Det skal komme en del nedbør i form av regn, men tror det vil bruke litt tid nedover i snødekket siden sol/regnsksren er såtjukk og hard før det eventuelt metter snøen ved dypere gamle skarelag. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194295

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org